Необходим е бърз трансфер на наука – практика, заяви ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков

„Тракийският университет има шансът да бъде в Стара Загора, и Стара Загора да бъде университетски център! Това  заяви ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков на проведената в Стара Загора конференция „Български гласове за Европа“. При нас се обучават 1200 студенти от 50 страни от цял свят“, изтъкна ректорът.

Той подчерта, че в университета се обучават по две водещи за страната  специалности „Ветеринарна медицина“ и „Животновъдство“. Основната цел на учебното заведение е да обучи студенти по веригата “ От земята до трапезата“. “ Важна е практическата подготовка на студентите, нашият стремеж е те да преминават след дипломирането си в бизнеса без адаптивен период от 6 месеца. Имаме установени връзки с бизнеса и се стремим те да бъдат  и наши преподаватели, посочи ректорът.

По думите на доц. д-р Добри Ярков Европа има нужда и от тесни и от широки специалисти. Той няма еднозначен отговор за обща политика на европейските университети, защото финансирането е различно. Тракийският университет има годишен бюджет от 60 млн.лв., а в Европа един университет- по 400 млн. евро.

Ректорът на Тракийския университет изрази задоволство, че техни възпитаници са министри, политици, бизнесмени , учени по цял свят. В началото на новата година те ще бъдат сред учредители на Фондация, която ще съдейства за популяризирането на учебното заведение и реализацията на неговите възпитаници.

Това е третата среща, която БТА организира в рамките на инициативата си „Българските гласове за Европа“.