Честит празник на ветеринарните специалисти

Хуманният лекар лекува човека. Ветеринарният лекар е лечител на човечеството

На 14 декември е професионалният празник за всички ветеринарни специалисти.

На 14 декември 1897 г. е приет Законът за санитарноветеринарната полиция, с което се поставя началото на Ветеринарномедицинската служба в България. Първият законодателен акт, с който се подсказва необходимостта от организирането на ветеринарна служба, е „Временни правила за устройването на медицинско управление в България“, утвърден на 11 февруари 1879 от Първото обикновено народно събрание.

В древния Рим понятието veterinus означавало товарен добитък. Там за пръв път лечителите на животните са наречени medikus veterinarius – ветеринарни лекари.

Първи организатори на ветеринарната медицина в България са ветеринарни лекари от руската армия. След освобождението ни от турско робство през 1878 г., по покана на българското правителство, много от тях остават в България. Сред тях са имената на Иван Нейман, Иван Вознесенски, Ото Калнинг, Карл Расс и др.

Първата ветеринарно-бактериологична станция е открита през 1901 г. През 1923 г. е открит и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет. От 1924 г. ветеринарните служби стават държавни. След 1944 г. се създават институти по ветеринарно дело. Постигнати са успехи в борбата с епизоотиите и паразитните болести.

Основател на единствения в България музей по история на ветеринарната медицина в Аксаково е д-р Тодор Савов Стаматов от град Варна.

Стара Загора се гордее с 98-годишния Ветеринарно- медицинския факултет на Тракийски университет, наследник на първия факултет в България. През последните години той е постоянен лидер по рейтинг в страната. Преподавателите тук са сред най-добрите специалисти у нас. Тук е разкрита и първата в България Ветеринарна болница, която приема и лекува пациенти денонощно 365 дни в годината.

Показател за едно развито общество е и отношението му към животните. Всеки човек трябва да проявява доброта и състрадателност към всички живи организми, защото както се отнасяме с тях, така се отнасяме и с хората около нас. А да станеш ветеринарен лекар или специалист, трябва да си носител на хуманност и любов към всяко живо същество на нашата планета Земя.

Когато се взираш в очите на животно съзнаваш, че на света наистина съществува безрезервна обич и доверие.

Състраданието към животните е толкова тясно свързано с добротата на характера, че може с увереност да се твърди: Не може да бъде добър към хората този, който е жесток към животните. (Артур Шопенхауер)

Който храни гладно животно- храни душата си!(Чарли Чаплин)

Честит и благословен празник на всички ветеринари!

Dolap.bg