Кръгла маса на тема „Музикално-сценичните изкуства днес“проведе ФОБИ

Кръгла маса на тема „Музикално-сценичните изкуства днес“ се провежда днес (10 декември 2021 г.) в зала „П.Р.Славейков“ на Община Стара Загора. Проявата е в рамките на Фестивал за оперно и балетно изкуство (ФОБИ), който завършва днес в града на липите. В кръглата маса активно участва заместник-кметът на Община Стара Загора Милена Желева, която откри събитието с думите:“Община Стара Загора винаги е подкрепяла Фестивала за оперно и балетно изкуство, въпреки намаленото му финансиране, заради намаление и в приходите ни тази година. Важен факт е, че Общината отделя значителни средства за издръжката на всички културни институти тук – независимо дали са общински или държавни. В тези сложни времена се налага на всички Вас да търсите начини за справяне с променената ситуация, за каквито никога не сте и мислили. Това, което прави Държавна опера-Стара Загора, е на световно ниво и аз очаквам добри новини в този план в близките дни. Стара Загора е изключително гостоприемен град и всички Вие ще го усетите“.

В кръглата маса на живо присъстваха директорите на 4 опери от страната, а останалите бяха на онлайн връзка.

Проф. Нико Исаков представиха обучението и реализацията на студентите от вокалния факултет на НМА “Проф. Панчо Владигеров”. „Развитие на музикалното образование и изследвания в България – добри практики и проблеми“ – бе темата на доклада на проф.д-р Виолета Горчева от НМА.

Всички участници активно дискутираха след презентациите възможността за включване на студенти в продукцията на оперните театри. По тази тема се изказа и артистичният директор на Държавна опера-Стара Загора Веселина Кацарова. „Никак не е лесно да носите в ръцете си съдбата на младите хора, Ваши студенти и да се борите за подкрепата на Министерството на културата“ – каза Веселина Кацарова на преподавателите и ректора на НМА, които бяха в залата.

В рамките на програмата на кръглата маса проф. д-р Момчил Георгиев представи темата „Регулация, стандарти в музикално-сценичните изкуства – европейски опит и практика в България“.

Интересни данни от Министерството на културата и националната статистика, свързани с развитието на културните институти  у нас представи д-р Любомир Кутин. Според данните ¾ от държавните средства за издръжка на музикално-сценичните изкуства отиват за заплатите в сектора, а не за дейност, което е трайна и тревожна тенденция. „В същото време с 30% се е увеличило производството на продукция, което значи че се правят повече представления, без да се държи на качеството“ – коментира Любомир Кутин. Средната посещаемост на представленията намалява, има цели региони, които са без държавно финансиране за култура, защото нямат културни институти. „Затова трябва да се въведат нови изисквания към съществуващите институти, които  да представят продукцията си именно в такива райони – смята Любомир Кутин.

Кръглата маса завърши с приемане на заключителен документ, който да се адресира до Народното събрание и Министерството на културата с актуалните искания на управляващите музикално-сценичните институти у нас.

(Документът ще публикуваме допълнително)