Конкурс „Нашият Коледен дух“ организира Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителитеДИПКУ

Покана за участие в конкурса:

През последните 2 години, Коледните и Новогодишни празници са различни. Въпреки това училищата и детските градини продължават да съхраняват духа на общността и традициите. Сигурни сме, че и тази година българските учители ще проявят креативност и въпреки ограниченията няма да пропуснат да създадат коледен дух и настроение за децата, учениците и техните близки.

Екипът на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите ДИПКУ – Стара Загора иска да бъде част от тези преживявания и да подкрепи Вашите усилия. Разкажете и покажете как отбелязвате най-светлите празници във Вашето училище или детска градина. Изпратете ни снимки, видеа или презентации от вашите инициативи в края на 2021 година. Ние ще разгледаме всички материали и ще споделим в сайта на ДИПКУ тези, които носят най-много Коледен дух и усещане за общност. Вярваме, че прекрасните неща, които учителите правят в тези времена, наситени с предизвикателства, трябва да бъдат споделяни и подкрепяни.

Регламент на конкурса:

Конкурсът се провежда в следните категории:

Детски градини и групи

Начални училища и паралелки от 1 до 4 клас

Основни училища и паралелки от 5 до 7 клас

Средни училища и паралелки от 8 до 12 клас

В конкурса могат да участват детски градини или отделни групи, училища или отделни класове.

Всички участници ще получат електронен сертификат за участие. А отличените на първо място във всяка категория ще получат и ваучер на стойност 200 лв. Наградният фонд е с обща стойност 800 лв. – 4 ваучера, всеки на стойност от 200 лв. във всяка от категориите. Ваучерите могат да бъдат използвани за заплащане на всички типове услуги, предлагани от ДИПКУ (индивидуални и групови краткосрочни квалификационни курсове, професионално-педагогически специализации, специализации за допълнителна квалификация, участие в процедури за придобиване на ПКС и подготвителни курсове). Срокът на валидност на ваучерите е до 30 юни 2022 г.

Снимки, презентации и видеа можете да изпращате до 30 декември 2021 г.

Класирането на участниците ще бъде обявено в сайта на ДИПКУ на 14 януари 2022 г.

За да участвате в конкурса:

  1. Качете материалите в специално създадената група във фейсбук „Конкурс НАШИЯ КОЛЕДЕН ДУХ“.

Всички материали трябва да бъдат в една публикация. В описанието направете кратко представяне на своето училище, клас, детска градина или група. Копирайте линка към публикацията.

  1. Попълнете формуляра (https://forms.gle/yqMo8Txq6akpLQMb7), като в него поставите и линка към публикацията във фейсбук.

Жури

Категория “Детски градини и групи” – доц. д-р Милена Илиева, гл. ас. д-р Елица Георгиева, ас. Борислава Петрова

Категория “Начални училища и класове от 1 до 4 клас” – доц. д-р Венета Узунова, ас. Антония Петрова, ас. Ангел Славчев

Категория “Основни училища и класове от 5 до 7 клас” – доц. д-р Дончо Донев, ас. д-р Маргарита Славова, ас. Мария Желязкова

Категория “Средни училища и класове от 8 до 12 клас” – проф. д-р Галя Кожухарова, ас. д-р Николай Атанасов, ас. Динко Стратиев

Подробности за условията на конкурса и участието може да видите тук https://www.dipku-sz.net/A/B/Konkurs-Nashia-koleden-duh