Двутомно издание представя 150 години от живота на НЧ „Св. Климент Охридски 1858“

Излезе от печат двутомната книга“Читалището в българската духовност- светилище на просвета и култура“. Автори са Иван Аяров, Нейчо Кънев и Невена Ганева.Издателството е  „Кота“.

В книгата научно обосновано и фактологически защитено се анализира дейността на Народно читалище „Свети Климент Охридски 1858“  от неговото основаване през 1858г до 2008 г.

Описани са предпоставките за възникването на българското читалище в условията на робството. Споменати са всички мемоаристи и изследователи, които застъпват годината на неговото основаване: инициаторите за създаването и възраждането му; имената и биографиите на членовете на настоятелствата, проверителните комисии, библиотекарите, служителите, художествените ръководители, общественици и др.

Заслужено място е отделено на големите дарители за построяване на читалищната сграда.Не са пропуснати и всички проблеми, които го съпътстват и до днес, но то ги надживява с Акарджански дух.

Предстои скорошно представяне на книгата. Заинтересуваните могат да я потърсят в читалищната библиотека.

За подробна информация:

Председател:042/ 62 32 06: 0875 10 12 44

Библиотека:042/64 51 43

И на имеил:kliment_oxridski@abv.bg

Снежина Аврамова