Студенти по медицина от ТрУ участваха в информационна кампания, посветена на борбата със СПИН/ХИВ

Асоциацията на студентите по медицина от Тракийски университет  и Българска Асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, съвместно с  Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на гр. Казанлък и Младежки общински съвет, гр. Казанлък  реализираха информационна кампания на пл.“Севтополис“ по повод Световния ден за борба със СПИН/ХИВ за запознаване на младите хора от Община Казанлък за опасностите от болестта СПИН и ХИВ  пандемията.

Тази година международната кампания е под надслов „Да премахнем неравенството. Да спрем СПИН.  Да спрем пандемиите“. Четиридесет години след съобщаването на първите случаи, ХИВ все още заплашва света. Разделението, неравенството и незачитането на човешките права позволиха на ХИВ да се превърне и да остане глобална здравна криза.

Целта на нформационната кампания, проведена от студентите по медицина от ТрУ и младежите от Младежки общински съвет на гр.Казанлък бе да се разбере важността на превенцията, тъй като общественото внимание е по-съсредоточено около Ковид-пандемията. Тазгодишният 1 декември (Международен ден за борба със СПИН) напомни, че превенцията на ХИВ/СПИН е важна, а битката със стигмата и дискриминацията спрямо хората, живеещи с ХИВ, още не е спечелена. Пандемията от COVID-19 изостри неравенствата и трудностите при предоставянето на здравни услуги, което е предизвикателство за много хора, живеещи с ХИВ.

На 1 декември 2021 г. Световната здравна организация призовава световните лидери и гражданите да се обединят, за да се изправят срещу неравенствата и да достигнат до хората, които в момента не получават основни услуги за ХИВ.

По данни на СЗО близо 38 млн. души в света живеят с ХИВ/СПИН, като броят на новоинфектираните лица през 2020 г. е 1,5 млн., а смъртните случаи са 680 000. В световен мащаб през 2020 г. близо 73% от инфектираните получават антиретровирусна терапия. В България общо 1 936 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, а 1 910 (99%) от тях получават антиретровирусна терапия.

От 1986 г. до 19.11.2021 г. в България са регистрирани общо 3 702 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2021 г. са открити нови 219 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от този на жените. Съотношението мъже/жени и през настоящата година продължава да нараства – 6.1:1 (86% мъже и 14% жени).

По предварителни данни в страната над 182 811 лица са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на годината.По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години. Близо 93% от новите случаи с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път (45% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже и 48% са лица с хетеросексуални контакти), 5.5% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици. Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. /36%/, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 24% и 40-49 г. – 22%. 58% от новите случаи са във възрастовата група 30-50 г.

Надя Лилова