Завърши реставрацията на стенописите на антична гробница в югозападния некропол на Августа Траяна

През 2018 г. в района на Югозападния некропол на Августа Траяна са извършени археологически проучвания във връзка с реализиране на проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадно пространство около Общината в УПИ II- II-3560, кв. 1004 по плана на гр. Стара Загора”.
Екипът, ръководен от Мария Камишева, завеждащ отдел „Антична археология” към РИМ-Стара Загора, регистрира 77 гробни съоръжения. В едно от тях (вероятно семейна гробница) е открита стенописна украса. Представени са клонки с листа, изписани с помпеанско червено, оранжево-кафяво и сиво-черно. На двете дълги стени са изрисувани високи свещници.
Стенописите са открити в много лошо състояние, като по-голямата част от тях са паднали по пода на гробницата. Това налага извършването на аварийни реставрационни намеси с оглед тяхното опазване. Падналите стенописи са извадени от гробницата, а тези по стените – стабилизирани in situ (на място), след което свалени за по-нататъшна намеса. По реставрацията на стенописите работи екип от специалисти, ръководен д-р Иван Ванев към Институт за изследване на изкуствата – БАН.
Реставрираните стенописи са поставени върху четири лесно преносими пана, които им осигуряват стабилна основа и ги предпазват от допълнително разрушаване.
Реставрационните дейности са финансирани от Община Стара Загора.
По материали на „Култура и туризъм при Община Стара Загора“