Регионална среща на медиаторите организират в Стара Загора

Среща на медиаторите от област Стара Загора организират в Международния младежки център в Стара Загора. Идеята е да се създаде пространство за обмяна на опит и добри практики при работата с уязвими групи. Една от основните цели в работата на хората от Международния младежки център (ММЦ) е да подкрепи социалното включване и личностното развитие на младите хора на възраст между 15 и 29 години, а особен фокус се поставя върху младежите от уязвими групи.

Ние вярваме в това, че заедно творим бъдещето на младите хора, без значение от етнос, социална класа и други причини основани на предразсъдъци“, споделя Моника Тодорова, медиатор в ММЦ. По думите й основните цели на медиаторите са: да се познават като лица, работещи в една посока и да се припознаят като част от една гилдия; да се подкрепят в предизвикателствата и да споделят добри практики; да си партнират за постигане на по-добри резултати; както и да инициират при необходимост семинари, обучения, които да подобряват тяхната работа.

Областната среща на медиаторите ще се проведе онлайн на 30 ноември 2021г. Събитието се реализира като част от инициативите по проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Росица Въльовска