Вазова седмица започва от днес в СУ „Иван Вазов“ Стара Загора

От 22 до 26 ноември 2021 г. в Средно училище „Иван Вазов“ ще се проведе седмица, посветена на 180- годишнината от създаването на най-старото, но вечно младо старозагорско училище. Проявата ще бъде венец на десетки красиви дела, извършени през специалната годишнина, чието честване започна на 1 март т.г. На този ден старозагорци, които ползват градските автобуси и тролейбуси, бяха запознати с историята на училището, със светлата годишнина, с имена на велики личности, чиито път е тръгнал от първото светско училище.

По различни атрактивни начини старозагорската общественост научи, че на 25 ноември 1895 г. в града се е чествала 25-годишна книжовна дейност на Иван Вазов. По този случай просветната комисия в града ни решава да поздрави юбиляря и му съобщава, че гражданството на Стара Загора е решило да именува в негова чест Окръжното класно училище „Иван Вазов”. Трогнат, юбилярят отговаря: „Предайте, господа, моята най-дълбока признателност на старозагорци. Тези изрази на симпатия ме дълбоко вълнуват. Винаги съм хранил искрена любов към Стара Загора като един от най-културните центрове на България и сега, и в турско време. Затова честта, която ми се прави, има за мене висока цена и аз се гордея за това. Благодаря ви.”Водена е преписка с тогавашния министър на народната просвета. През 1919 г. сам Вазов изявява желание това честване да се свърже с появата на най-крупното му произведение „Под игото”, отпечатано за първи път на 25. ХI. 1889 г. Така за патронен празник на училище „Иван Вазов“ е приета датата 25 ноември.

По повод 180-годишнината на школото, днешните 968 ученици под ръководството на своите учители се включиха в преписването на Вазовото произведение „Под игото“. Преписът ще бъде поставен в библиотеката на училището.

Има много вдъхновяващи примери от живота и историята на училището . Една от тях е когато учители и ученици решили да гледат копринени буби, за да завършат сградата на ул. «Ген. Столетов». Целият таван и третият етаж били заредени, а всички обикаляли града и околните села за черничеви листа. Със събраните средства били облицовани коридорите и колоните, бил озеленен дворът и благоустроени спортните площадки. А по инициатива и по проект на учителя по география Иван Симеонов и с труда на учители и ученици, в двора на училището била изработена релефна географска карта на Черноморския басейн. И днес може да се види тя в западния край на двора на сградата, в която сега учи ГПЧЕ „Ромен Ролан“.

Всяка година, ние провеждаме седмица посветена на Патрона на нашето училище, коментира за медията ни директорът Динко Цвятков.- Разнообразни са дейностите през тази седмица – изложби от рисунки посветени на Вазов, рецитал по негови произведения, спортни игри, състезания, виртуални викторини и много други.

В навечерието на 25 ноември ние можем да се похвалим с успехите си през 2021 година. Учениците ни в начален етап завършиха с успех много над средния за областта и страната според резултатите от проведеното Национално външно оценяване (НВО). Малките вазовци завоюваха 54 златни и 67 сребърни медала от финалните състезания на Съюза на българските начални учители. Класираха се на финалните етапи в международното състезание по английски език „Hippo“ и само 8 точки ни делят от финала, който ще се проведе в Римини, Италия. Децата завоюваха много призови места в различни конкурси и форуми на редица културни и научни институции.

Учениците от прогимназиален и гимназиален етап успешно положиха НВО и Държавни зрелостни изпити (ДЗИ). Резултатите са много добри, имайки предвид обучението в електронна среда от разстояние през изминалите две учебни години. Редица са спортните ни успехи, достиженията в сферата на изкуството и науките.

Успешно приключи и първият проект „How To Feel Maths“ по програма Еразъм+ , чийто координатор е СУ „Иван Вазов“. В онлайн срещите през последната седмица на м. юни 2021 г. се включиха над 100 участници от България, Румъния, Полша и Турция. Бяха решавани задачи с практическа и професионална насоченост като свободни ресурси на проект “Mascil”, чиято абревиатура означава математика и наука за цял живот. Наши ученици подготвиха видеа за антична Стара Загора, които показаха на своите връстници. Имаше онлайн срещи с проф. Тони Чехларова и доц. Евгения Сендова от Института по математика и информатика към БАН, които представиха задачи свързани с изследователския подход в обучението по математика и природни науки. Успешно се развиват и другите ни проекти „Save the planet и “Violence – No, Thanks” на програма Еразъм+.

СУ „Иван Вазов“, гр. Стара Загора е едно от училищата в страната, което спечели проект за изграждането на лаборатория по природни науки. Нашата цел е да бъдем STEAM училището на Стара Загора, в което знанието, младостта и науката вървят ръка за ръка. Съвместно с Община Стара Загора реализирахме проект за уличен фитнес в двора на училището с четири модула, както и площадка за безопасност на движението по пътищата“- сподели г-н Цвятков.

От 19.11.2021 година СУ „Иван Вазов“ е първото старозагорско училище и второто в България, което се включи в инициативата на водещия британски вестник Financial Times (FT) за безплатен достъп до ресурсите като седмичен бюлетин с препоръки от студенти и учители, настолна игра за лични финанси, състезания, страница за дискусии на FT.com, включваща FT съдържание, анотирано от учители, както и програма за професионален опит с участието на 250 ученици от целия свят на възраст между 16-19 години. 

Високите резултати на учениците показаха изключителната работа и професионализъм на учителите в Средно училище „Иван Вазов“ Стара Загора и то в условията на криза. Като венец на техния професионализъм на 1 ноември 2021 г. – Ден на народните будители, беше присъдената най-висока колективна награда на Община Стара Загора „Анастасия Тошева“.

СУ “Иван Вазов” в Стара Загора е съвременно, модерно училище, отворено към света, към постиженията на човешкия ум, към европейските ценности, като  едновременно с това съхранява духовните традиции на българското училище. То има важен принос в културния живот на региона и в страната. Негови възпитаници са видни дейци на науката и културата, много от които с международна известност.

Росица Ранчева