Национална кръгла маса „Предизвикателствата пред ветеринарномедицинската професия и дигитализация“ се проведе в Тракийски университет

Ветеринарномедицинският факултет на Тракийски университет – Стара Загора проведе Национална кръгла маса „Предизвикателствата пред ветеринарномедицинската професия и дигитализация“, под патронажа на заместник-министъра на земеделието, храните и горите доц. д-р Крум Неделков.

Ректорът на Тракийския университет приветства участниците: „За мен е чест и удоволствие, като ректор и като човек от ветеринарната гилдия, да Ви приветствам с добре дошли. Благодаря на всички, които организираха това мащабно мероприятие. Трансформацията на икономическия модел, който стартира в целия свят няма как да не засегне ветеринарномедицинската професия. Тук сме събрали хора от образованието, практиката и от държавната администрация. Ние трябва да изпреварваме събитията, защото трябва да защитим нашата гилдия. Аз гарантирам моята подкрепа като ректор на Тракийския университет, че всички Ваши инициативи ще стигнат до най-високо ниво, включително и възможности за промени в законодателната рамка. Желая Ви успешна работа.

В Националната кръгла маса участие взеха: Българска агенция по безопасност на храните; Българска асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни; Българска асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни; Български ветеринарен съюз; Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора; Министерство на земеделие, храните и горите; Сдружение на производителите и търговците на ВМП; Сдружение на търговците на ВМП; Съюз на ветеринарните лекари в България; Факултет ветеринарна медицина, Лесотехнически университет, гр. София; Център за оценка на риска по хранителната верига;

Темите на дискусията, които са от изключителна важност, както за ветеринарномедицинските специалисти, така и за стопаните и законодателството бяха: тема 1 „Предизвикателствата пред демографските и социални проблеми, имащи отношение към ветеринарномедицинската професия“; тема 2 „Дигитализация във ветеринарномедицинската професия“; тема 3 „Следдипломно и продължаващо ветеринарномедицинско обучение и специализации“; тема 4 „Предизвикателствата пред ветеринарномедицинската професия от въвеждането на Регламента за официалния контрол по хранителната верига и Регламента за здравето на животните и проект за нов Закон за ВМД“.

Деканът на Ветеринарномедицински факултет проф. д-р Тодор Стоянчев откри събитието: Приветствам Ви с добре дошли и се надявам да намерим заедно решение на проблемите или да намерим страна, към която да ги адресириме, така че в най-скоро време да имаме единна и стабилна политика, която да води до успех във ветеринарномедицинската професия в България.“

В онлайн връзката за приветствие се включи и заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Крум Неделков: „През последните години ветеринарните лекари в България се изправяме ежедневно при редица сериозни предизвикателства, свързани с масово разпространяващи се заразни заболявания по животните, което води до намаляване на броя на селскостопанските животни и обезлюдяване на селските райони, за съжаление. Въпреки всички тези трудности, които срещат при изпълнение на служебния си дълг, ветеринарните лекари не спират да доказват професионализма си и да опазват здравето на животните и хората. Пандемията ни показа, че здравето на животните, хората и околната среда са взаимно свързани. Виждам в този форум една чудесна възможност за бъдещето на ветеринарномедицинската професия. Надявам се днешното събитие да стане отправна точка за скорошно обединение на съсловието, защото това е важно за бъдещето на всички нас. Нека работим заедно, независимо от нашата професионална сфера.“

В дискусията, онлайн, взе специално участие и проф. Александър Щарке – директор на Клиниката за продуктивни животни към Университета в Лайпциг. Основните препоръки на проф. Щарке бяха насочени в това МЗХГ, Български ветеринарен съюз и Тракийският университет да работят в по-тясно сътрудничество във връзка с бъдещето на ветеринарномедицинската професия. Той беше категоричен, че трябва да тръгнат по пътя на въвеждането на специализации за ветеринарните лекари в България, като изрази готовност да окаже абсолютно съдействие с учебни програми в дейността с продуктивните животни. Проф. Щарке изрази също готовност да съдейства за съвместна работа на  Немската ветеринарна камара и Български ветеринарен съюз. Разработването на учебните програми за продължаващо обучение се подготвят от Университета, а контролът и регламентирането се осъществява от ветеринарния съюз, поясни той.

Събитието се проведе в хибридна форма – част от участниците бяха на място, при спазване на всички противоепидемични мерки, а останалите бяха в пряка онлайн-връзка.

Надя ЛИЛОВА