Славейкови дни във Второ основно училище

На своя патронен празник Второ основно училище  тази година отбелязва   194 години от рождението на Петко Рачов Славейков. Традиционните Славейкови дни са от 15.11. до 19.11.2021 г. и са изпълнени с богата програма от мероприятия в различни области – история, изобразително изкуство, художествено слово, дигитални умения.

Чрез всички изяви на талантливите славейковци се разкрива личността на родолюбеца Петко Славейков – възрожденски писател, фолклорист, общественик.

Учениците от начален курс се включват с изработването на  картички, книжки с рецептите на  Славейков и четат изразително негови басни.

Изкушени от съвременните  технологии, будните славейковчета подготвят дигитална изложба по краснопис, компютърна рисунка, аудио книга „Избрани стихотворения от Петко Рачов Славейков”.

В IVг клас се провежда  открит урок по музика „Петко Рачов Славейков – познат и непознат”.

Петокласници се съревновават  в онлайн училищния конкурс за художествено изпълнение на стихотворението ,,Татковина”, превърнало се в химн на училището.

През тези дни излеза и  първият за тази учебна година брой на училищния вестник „Искрици”.

Открива се  традиционна изложба от рисунки ,,Славейкови слънца – 2021г.”

Учениците от прогимназиален етап се запознават с факти, свързани  със забележителния  културен подвиг – 150 години от Славейковия превод на Свещеното писание, известно  още  като Цариградска или Славейкова библия.

Ръководени от своите преподаватели, учениците от  шести клас  изготвят иновативен постер и мултимедийни  презентации на теми ,,Петко Славейков и екзарх Антим I”, „Истории и факти, свързани с БИБЛИЯТА”. Учениците представят артистичен прочит на ,,Крумиада” от Петко Рачов Славейков.

Не липсват и спортни изяви, представени в конкурса ,,Най-добър домашен спортен видеоклип”.

Стартира и петото издание на НК „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“, който за пореден път е включен в Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 2021/2022 г.

С неуморния славейковски дух ученици и преподаватели от Второ основно училище утвърждават образователната институция като средище, което  продължава традициите на своите предшественици и смело борави с  иновативни подходи в обучението и в общокултурното израстване.