Ученически конкурс за сурвачки организират в Стара Загора

Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) организират традиционния конкурс за сурвачки и рисунки „Сурва, Весела Година” .

Според регламента на конкурса в него могат да участват ученици от І до VІІ клас разделени в две групи: І група І – ІV клас и ІІ група V- VІІ клас.

Сурвачките трябва да бъдат изработени от естествени материали, да носят българската народна традиция и да отразяват уменията, сръчността и познанията на децата за коледните и новогодишни обичаи в България.

Рисунките да бъдат във формат 35/50 см. /без паспарту/ без ограничение в жанра – живопис и графика. Всеки участник може да представи до две рисунки .

Всяка творба трябва да е съпроводена със следната информация: трите имена на ученика, клас, училище, точен адрес и телефон, име на преподавателя.

Крайният срок за предаване е 14.12.2021 година в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие на адрес: ул.”Захарий Княжески”71 ет.3.

Компетентно жури ще оцени творбите, а резултатите ще бъдат отчетени на 20.12.2021 година. Списъкът с наградените произведения ще бъде публикуван в сайта на ЦПЛР – Стара Загора и на страницата във Фейсбук.

Отличените участници, могат да получат своите награди от 21 до 23.12. 2021 година и от 04.01. до 07.01. 2022 година в ЦПЛР ул.”Захарий Княжески” №71 ет.3.

За допълнителна информация : тел.042 63 86 98, 042 62 90 62.