„Съвет на мъдреците“ и Фондация „Миню Балкански“ продължават начинание 

Училищното настоятелство „Съвет на мъдреците“ към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи – гр. Стара Загора и Фондация „Миню Балкански“ – с. Оряховица организират за трета поредна година дистанционна подготовка по математика за националното външно оценяване след завършен 7 клас.  

Подготовката е безплатна за участниците.

Предвидени са 5 кръга на обучението. Във всеки от тях  участниците получават:

●       задачи, представляващи част от проведените досега национални външни оценявания по математика. Задачите са групирани тематично и хронологично.

●       Решения и коментар към тях;

●       Задачи за самостоятелна работа.

Амбицията на организаторите е  да подпомогнат качествено подготовката на възможно най-голям брой седмокласници.

Предвижда се и ускорени  курсове за подготовка, които ще се проведат през 2022 г.  във фондация „Миню Балкански” в с. Оряховица.

Желаещите да участват изпращат на адрес

fmb.shkoli@gmail.com

имена, училище, електронен адрес.

За контакт  Яна Ковачева – организатор „Учебни дейности“ при Фондация „Миню Балкански“с. Оряховица.

След представяне на подписана декларация ще получите  на посочения от Вас електронен адрес задачите от първия кръг и указания за работата на дистанционното обучение.

Препоръчителен срок за представяне на декларациите е от 1 декември 2021 г.