Практици от IT-сектора ще преподават в новите специалности на Тракийски университет – Стара Загора

Млади, успешни, амбициозни и близки до мисленето на студентите IT-специалисти ще преподават и водят практически занятия в най-новите специалности на Тракийски университет – Стара Загора – „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“.

Те се включват в обучението по покана на ректора доц. д-р Добри Ярков.

Тракийски университет  и „Ай Ти Спешълс“ подписаха договор за сътрудничество за осъществяване на съвместни инициативи в областта на учебната, научно приложната и други дейности от взаимен интерес.

Рамковото споразумение между софтуерната компания и висшето училище предвижда: Включване на служители на фирмата като асистенти в процеса на обучение на студентите, провеждане на практически стажове, както и съвместно организиране на събития и инициативи.

Управителят  Ангел Найденов сподели, че фирмата е създадена преди около 5 години, със седалище в Стара Загора. Секторите, които обслужват са на международно ниво. За тях ще е предизвикателство да предадат знанията и опита на студентите: „Сферата на работата ни е пряко свързана с науката, свързана с платформи за моделиране на катастрофични събития. Ние сме много ангажирани, но и разбираме, че студентите имат нужда да имат досег до реалността в сектора и затова ще поемем заедно към това предизвикателство.“

Ректорът доц. д-р  Ярков сподели, че е удовлетворен, че именно специалисти, които работят в бъдещето, ще се включат в учебния процес, защото точно това впечатлява младите хора, избрали да учат тези специалности.

Надя Лилова