Георги Господинов стана член-кореспондент на БАН

Писателят Георги Господинов бе избран за член-кореспондент на БАН в област „Изкуство“, съобщиха от Българската академия на науките (БАН). В обосновката на събранието академиците се изброяват постиженията на Георги Господинов като писател, поет и литературовед, написаните от него повече от 15 книги в жанровете поезия, разкази, романи, либрето за опера, изследвания за близкото минало, сценарии за филми. Сред основанията е и номинацията за „Сляпата Вайша“- късометражен филм по неговия едноименен разказ за „Оскар“ през 2017 г.

В направление „Изкуствознание“ стана и член-кореспондент Мирослав Йорданов Дачев – професор по семиотика на изкуството, член на факултетен съвет „Екранни изкуства“, член на академичния съвет на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, ръководител на консултативния съвет към ректора „Стратегия и развитие“, ръководител на катедра „Световна култура“. Посочва се, че сред научните му трудове с особена тежест е многотомната поредица „Атониада“, посветена на изкуството и културата в манастирите на Света гора.

По време на тазгодишния подбор в БАН, който приключи на 4 ноември 2021 г. бяха избрани 14 академици и 20 член-кореспонденти. За първи път събранието на академиците избра за член-кореспонденти на БАН учени до 50-годишна възраст. Това са член-кореспондентите Младен Светославов Савов – математик, Стойчо Стоянов Язаджиев – физик, Николай Стефанов Габровски -нервохирург.