Фотоизложба „Реката е живот“ откриват в Стара Загора

Фотоизложба за поречието на Тунджа „Реката е живот“ ще бъде представена в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора от 05.11.2021 до 03.12.2021. Тя е опит да се насочи вниманието на младежите, гражданите и институциите към отговорността им за опазване качеството на водите, красотата на пейзажите и богатството на екосистемите на река Тунджа.
Възползвайки се пълноценно от специфичните ресурси и богатствата на голямата река, хората, живеещи край нея, са задължени пред тези, които живеят надолу по течението и пред бъдещите поколения да не замърсяват реката с отпадъци от всякакъв вид, да не използват безотговорно водите й.
Със своите партньори от Румъния, Молдова и Украйна Фондация „Земя завинаги“ учи хората, живеещи край Тунджа, Прут и Днепър да не изхвърлят безразборно пластмасови отпадъци; да осъзнават, че отпадъчните им води не трябва да влизат в реката, преди да бъдат пречистени; да компостират биологичните си отпадъци; да не допускат нерегламентирани сметища в близост до реката.
Фотографите Александър Иванов, Ангел Гяуров, Веждин Хасанов, Ениз Караджа, Мая Врънгова, Alina Andreev и Kevin Mantey предоставиха прекрасни фотографии за участие в тази изложба.
Изложбата пътешества до различни библиотеки, читалища, училища и общини по течението на р. Тунджа, Музея на фотографията – Казанлък и други локации в региона.
Настоящата изложба е компонент от международен проект „По-чисти реки – по-чисти морета“ (CRoCuS), за който можете да научите повече от уебстраницата на фондация „Земя завинаги“: www.earthforever.org.

#