Награда „Митрополит Методий Кусев“, 2021 за преподавателя Денка Иванова

Награда „Митрополит Методий Кусев“, 2021
За трета поредна година РУО – Стара Загора връчва наградата „Митрополит Методий Кусев“ по повод 1 ноември, Ден на народните будители, за значими постижения в професионалната педагогическа дейност в системата на предучилищното и училищното образование. Носител на наградата за 2021 г. в категорията Учител в училище е Денка Иванова – старши учител в начален етап на основното образование във Второ ОУ „П. Р. Славейков“, Стара Загора. Заслужено признание за неуморния труд на съвременния педагог, който продължава да възпитава у децата непреходни национални идеали и ценности, завещани от българските будители.
Честита награда!

Второ основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора е първото в града, което преди повече от две години внедри облачната платформа Google Workspace for Education Fundamentals (под името G Suite for Education). Денка Иванова, старши учител в начален етап, получи статут на Гугъл сертифициран учител. Изпитът е с продължителност три часа и се състои от теоретична и практическа част. Той е финал от обучителната програма за Google Certified Educator, която подпомага преподавателите да се възползват максимално от технологиите на Google в класната стая и в административните процеси в училище. Насочена е към подготовка на учители и специалисти в сферата на образованието, които да интегрират Google Workspace приложенията в работата си.

Денка Иванова е старши учител в начален етап във II ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора. Има специалност информатика и информационни технологии и е класен ръководител на III.А клас – паралелка с разширено изучаване на предприемачество и програмиране. Участвала е в български и международни проекти, имащи за цел повишаване качеството на българското начално образование. Нейна педагогическа практика е номинирана за престижните награди за електронно обучение (Копенхаген, 2010 г.) и е класирана в  ТОП 50 на най-добрите европейски проекти. Награждавана е неколкократно в Националната педагогическа конференция „Училището – желана територия на ученика”, има публикации в специализирани български и международни издания. Носител е на грамота „Учител на годината“ от национален конкурс на фондация „Кузманов“ и е сертифициран Гугъл обучител.