Националният институт по метеорология и хидрология дари Агроклиматичен атлас на Тракийския университет

Проф. Валентин Казанджиев и доц. Емилия Георгиева от Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ дариха на Тракийския университет в Стара Загора 100 броя от изданието Агроклиматичен атлас на България, съобщиха от НИМХ.
Дарението е прието от ректора на Тракийския университет доц. д-р  Добри Ярков и от заместник-ректора по учебната дейност доц. д-р Нели Грозева.
Агроклиматичният атлас на България е разработен от учени на НИМХ . Той описва характеристиките на отделните региони в страната в климатично отношение и представя състоянието на агроклиматичните ресурси отново по регионален признак. В атласа се съдържа информация не само за температурните и влажностните условия, но и на други силно специфични характеристики. Сред тях са фенологичните карти, на които е представено разпределението на сроковете на настъпване на по-важните фази от развитието на селскостопанските култури в различните райони на страната и слънчевата радиация, като един от основополагащите фактори за качествена селскостопанска продукция.
Агроклиматичният атлас ще бъде в постоянна услуга на студентите от Аграрния факултет по време на техните учебни занятия. Изданието е вече част и от богатия фонд на Университетската библиотека, чийто достъп е отворен за всички от Тракийския университет.
Димитрина Ветова, БТА