Денка Иванова: „От  голямо значение за добрата подготовка на децата е съчетаването на традиционните и иновативните методи на обучение“

Второ основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора е първото в града, което преди повече от две години внедри облачната платформа Google Workspace for Education Fundamentals (под името G Suite for Education). Денка Иванова, старши учител в начален етап, получи статут на Гугъл сертифициран учител. Изпитът е с продължителност три часа и се състои от теоретична и практическа част. Той е финал от обучителната програма за Google Certified Educator, която подпомага преподавателите да се възползват максимално от технологиите на Google в класната стая и в административните процеси в училище. Насочена е към подготовка на учители и специалисти в сферата на образованието, които да интегрират Google Workspace приложенията в работата си.

Денка Иванова е старши учител в начален етап във II ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора. Има специалност информатика и информационни технологии и е класен ръководител на III.А клас – паралелка с разширено изучаване на предприемачество и програмиране. Участвала е в български и международни проекти, имащи за цел повишаване качеството на българското начално образование. Нейна педагогическа практика е номинирана за престижните награди за електронно обучение (Копенхаген, 2010 г.) и е класирана в  ТОП 50 на най-добрите европейски проекти. Награждавана е неколкократно в Националната педагогическа конференция „Училището – желана територия на ученика”, има публикации в специализирани български и международни издания. Носител е на грамота „Учител на годината“ от национален конкурс на фондация „Кузманов“ и е сертифициран Гугъл обучител.

Използваме повода /полученият сертификат/, за да разговаряме с Денка Иванова за предимствата и недостатъците на онлайн обучението.

 

В основата на иновацията е интегрирането на информационните технологии в учебния процес по различни учебни предмети“, казва госпожа Денка Иванова. Разкажете накратко за включването в различните предмети?

В практиката си работя по „Модел за интердисциплинарно ситуационно обучение в началното училище при интегриране на технологиите“, разработен от екип учени от Бургаски държавен университет – проф. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова. Обучението се базира на проекти, които покриват теми от учебното съдържание и предвиждат дейности, изискващи използване на информационни технологии. Основната роля на учителя при разработването им е подбора на темите, които позволяват интегриране на знания от различни предметни области. Учениците от 3.А клас усъвършенстват уменията си за работа с компютърни програми, работейки по български език и литература, математика и др. предмети. Използвам знанията и опита си, придобити от квалификационни курсове във Великобритания, както и в обучителния център на Гугъл, за да мога успешно да ги предам на малките ученици.

 Какви още интересни дейности сте заложили за изпълнение във вашата иновативна паралелка „Дигитален клас“?

Децата започнаха работа по учебен проект „Мама и татко в час“ с интегриране на информационните технологии в обучението по различни учебни предмети. Целта е да се засили екипната работа между ученици, учители и родители и да се даде възможност усвоените знания да се приложат в електронна среда.

В часа на класа ни гостува г-жа Мира Желева, майка на Мая Желева от 3.А клас, за да поговори с децата на тема „Здравословно хранене“ и да разкаже за тяхната инициатива „Аз готвя с мама“. Това е инициатива за споделено готвене, която цели да сплотява деца и възрастни около идеята заедно да живеем и да се храним по-добре и пълноценно. Децата научиха защо е важно да се храним здравословно, как да го правим, на кое да обръщаме внимание и за някои от най-опасните съставки в популярни сладки изкушения, които трябва задължително да избягваме; защо е важно да се чете съдържанието върху опаковката на различните видове храни и да се избягват тези, които съдържат вредни за здравето вещества. По време на срещата г-жа Мира Желева сподели с децата рецепта за Коледни курабийки. Предварително разделих учениците на екипи, като им поставих различни задачи. В края на часа бе представена работата на екипите. Крайният продукт от работата по учебния проект е създаването на виртуална книжка със съвети и рецепти за здравословно хранене.

Предстоят още учебни проекти, в резултат на които децата ще създадат крайни продукти със средствата на информационните технологии.

 Много интересно се нарича конкурсът, в който са участвали Ваши възпитаници – Националният конкурс за компютърна графика „Виртуална книга на добротата“, гр. Монтана. Какъв проект създадоха децата, свързан с добротата?

През 2020 г. всички ученици от нашата паралелка, (тогава първокласници), бяха сред наградените в националния конкурс „Виртуална книга на добротата“, организиран от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и РУО – Монтана по повод 24. май – денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Проектите на децата, създадени в графични редактори, са включени във виртуалната книга „Азбука на добротата“. Целта на конкурса е да уважаваме и ценим своята национална идентичност, да бъдем коректни, толерантни и добри.

 Кои са предимствата според Вас в обучението онлайн? А кои са недостатъците?

Онлайн обучението има редица предимства, но също така и недостатъци. Имам над десетгодишен опит от работа по европейски проекти, реализиращи дистанционното обучение на ученици в електронна среда, много преди това да е масова практика в България. Предимствата и възможностите, които предоставят облачните технологии са огромни – богат избор на ресурси, достъп до рецензирани публикации, научни разработки, книги, статии от академични издателства, например https://scholar.google.com и др. Недостатъците са предимно в ограниченото време на учебния час пред екрана, липсата на организацията на учебната среда в реалната класна стая и др.

От  голямо значение за добрата подготовка на децата е съчетаването на традиционните и иновативните методи на обучение. Залитането само в едната посока е неефективно спрямо съвременната образователна парадигма и развитието на технологиите.

 Обучението онлайн променя ли качеството на преподаването? Как?

И тук има предимства и недосатъци. Предимство е това, че онлайн обучението предлага много по-бърза обратна връзка. Така например при използването на електронни тестове освен, че се спестява хартия и време, се дава възможност за оценяване и получаване на индивидуални и колективни резултати веднага. Формулярите са интегрирани с електронни таблици на Google, така че се осигурява достъп до събраните данни. Общата конфигурация на формулярите или анкетите позволява да се събират имейл адресите на изпращачите и да се ограничават отговорите. Недостатъците са предимно в това, че е необходимо е да се използва Интернет, персонализирането на дизайна е еднообразно, има определени ограничения – формулярите приемат текстове до 500 Kb; изображения до 2 Mb и др.  Но онлайн обучението в редица държави е помогнало на голяма част от учениците да имат достъп до образование и то има своята доказана роля в цялостния обучителен процес.

Вашите ученици забавляват ли се в часовете по Информационни технологии? Кои са най-приятните за тях задачи, които изпълняват с удоволствие?

Учениците се забавляват най-много, когато имат поставена задача за работа с графични редактори и в среди за блоково програмиране. Последният пример е от онлайн събитието „Час по кодиране“, което организирах с 3.А клас по повод Европейската седмица на програмирането Code Week 2021. Децата работиха в среди за визуално/блоково програмиране и демонстрираха знанията си чрез споделени екрани на своите компютъри. Специален „гост“ в урока беше роботът Maze Breaker, който изпълни редица команди. Учениците разгледаха Виртуалния музей на компютри от серията „Правец“ и разработиха графичния дизайн на компютърна игра, която мечтаят да създадат. Дейностите, имащи за цел развитието на творческото и критичното мислене, бяха включени в картата на събитията на https://codeweek.eu/. Малките ученици участваха и в предизикателстото Code Week 4 All, което им донесе и сертификат за отлични постижения от Европейската седмица на програмирането Code Week 2021. https://bit.ly/3EovUha

Каква е он-лайн средата на учениците от Второ основно училище? Бързо ли свикнаха с този начин на обучение и на преподаване ученици и учители?

Училищното ръководство, в лицето на г-жа Милена Желязкова, от години успешно работи за внедряване на иновациите и технологиите в обучението. Второ основно училище е първото в град Стара Загора, което внедри облачната платформа „Google Workspace за образованието“, много преди да се наложи масово обучението в електронна среда. Това осигури на нас, учителите, необходимите условия и дигитални инструменти бързо и гъвкаво да организираме онлайн обучението на ученици си, така че да няма и ден забавяне. От голямо значение е и професионалната подготовка на педагозите, която бе организирана от училщното ръководство и осъществена преди повече от две години. Колективът ни премина през редица обучения и доказа позициите си на лидер в иновационните образователни практики в област Стара Загора. Много голяма част от учениците свикнаха бързо с този начин на работа. Доказателство за това са редица успехи – Националното външно оценяване, както в 4. клас, така и в 7. клас по български език и литература и по математика – за пореден път училището ни се класира на второ място в Община Стара Загора. Учениците печелят призови места от олимпиади, състезания и конкурси. Освен множеството колективни награди, сред които е тази за високи постижения в образователния процес „Анастасия Тошева“, училището ни получи най-голямото отличие от кмета г-н Живко Тодоров през 2021 година – наградата „Стара Загора“ в направление наука и образование.