Проф. дхн. Николай Денков е избран за академик на БАН

Министърът на образованието проф. дхн. Николай Денков е избран за академик на БАН.
Академик Николай Денков е роден  през 1962 г. в Стара Загора. Световноизвестен учен в областта на химията – колоидно-дисперсни системи и техните приложения в индустрията и бита. Сред първите 2% на най-добрите учени в света според класацията на престижния Станфордски университет. Работи в Софийския университет „Св. Климент Охридски“- Факултет по химия и фармация. През 2018 г. е избран за член-кореспондент на БАН.
Носител е на:
• Голямата награда „Питагор“ на Министерството на образованието, младежта и науката за високи научни постижения (2010 г.)
• Почетния знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2013 г.)
• Голямата награда на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за високи научни постижения (2016 г.)
Да честитим високото признание на един голям учен – старозагорец и му пожелаем здраве и нови успехи в науката и живота.
Долап.БГ