Приключи кампанията за четене на вкусни книги и пържене на завистливи езици

По инициатива на Емил Гиргинов – методист в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ Стара Загора от месеците април до септември 2021 г. се проведе кампания за насърчаване на четенето и онлайн конкурс „За четенето с вкус или как да пържим завистливите езици“.

Организатори са библиотеките при НЧ „Димитър Наумов – 1908“ с. Преславен, НЧ “Пробуда – 1928“ – с. Змейово и НЧ “Развитие – 1878“ – с. Дълбоки, община Стара Загора. Партньори са Регионална здравна инспекция – Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, ПГОХ „Райна Княгиня“, Радио – Стара Загора, вестниците „Национална бизнес поща“ и „Старозагорски новини“, Долап БГ, Пътуващите книги, Darik News.bg Стара Загора, Зарата и др.

Първото издание на проявата е посветено на 150 години от първата българска готварска книга на Дядо Славейков. То обедини читателите, неравнодушни към кулинарните тайнства, добрата храна и напитки. Проведе се в подкрепа на запазване, съхраняване и споделяне на историята на старозагорски регион, в активиране на четенето, самодейността и здравословното хранене, – коментира Емил Гиргинов. – Стратегическата цел на всички социално-културни библиотечни дейности в рамките на кампанията бе да се създаде образ на библиотеката като привлекателно място за общуване, образование и личностно развитие, основано на книги, четене и знания, да се обединят усилията на библиотеките и техните партньори в четенето и да се формира интерес към художествената и краеведска литература с потребност от системно четене при децата и учениците.

Кампанията позволи да се създаде мотивация за четене и познавателна дейност, да се разшири и обогати четенето с нови теми, имена на писатели и произведения; да събере и съхрани за бъдещите поколения ценна информация за краеведски и художествени източници, в които се съдържат описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба. Пътешествията на читателите сред книгите бе съпроводено с вкусни истории и нови герои. В библиотеките и сред техните потребители вече се заговори не само за духовна храна“!

21 е общият брой населени места, които се включиха в кампанията (от област Стара Загора – 18 бр. и от страната – 3 бр.) с общо 70 участници, от които до 14 години – 11; от 14 до 28 години – 9.; от 29 г. нагоре – 47; мъже – 6 и жени – 61 .

За популяризиране и отразяване на кампанията в социалните мрежи (Фейсбук) са направени 49 публикации на профилите на читалищата, отговарящи за трите категории с 1847 посещения и на страниците на: „Национална бизнес поща“; Долап.бг; Форум Стара Загора; Зарата; Стара Загора – Нашият град; Радио Стара Загора; в-к „Преславенски вести“ и др.

Общо са цитирани 31 краеведски произведения и 48 български и чужди автори на художествени произведения, авторските рисунки са 22 бр. (18 от област Стара Загора и 4 от страната). Най-често цитираните автори са Свен Нордквист – шведски писател с поредицата за Петсън и котето Финдъс (7 бр.); Иван Вазов, Васил Цонев и Чудомир – български писатели (4 бр.).

Участниците с най-много цитати са: Ивана Димитрова Узунова, с. Маджерито, общ. Стара Загора; Донка Койчева Ташева, село Зетьово, общ. Чирпан; Малина Витанова, село Спасово, общ. Чирпан; НЧ “Пробуда-1928“ с. Маджерито, общ. Стара Загора; ПГОХ “Райна Княгиня“ гр. Стара Загора, общ. Стара Загора; Мария Русева Димитрова, НЧ “Наука-1905“ с. Шаново, общ. Мъглиж и др. Най-малкият участник в раздел „краеведски произведения“ е Ниса Ферхат Зенгин / момиче/ 9 г. от гр. Кърджали, а най-възрастният участник в кампанията е Малина Витанова от село Спасово, общ. Чирпан – 72г.

Културните и библиотечни събития в рамките на кампанията и свързани с реклама на книгата и четенето са 11 бр. (събития в библиотеката – 6 бр.; онлайн събития – 5 бр.).

На 1 ноември 2021 година – Ден на народните будители, журито в състав Снежанка Маринова – краевед, д-р Станимир Станков – директор на РЗИ – Стара Загора и Дилян Бакалски – художник ще обяви победителите и ще бъдат изпратени награди и грамоти на всички участници в Първото издание на кампанията в следните категории:

I-ва категория: цитат/и от художествени произведения от български и чужди автори с описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба;

II-ра категория: цитат/и от краеведски прозведения с описания на вкусна храна или напитки и на тяхната употреба; кулинарна автентична рецепта от населеното място, община, регион (текст и/или клип четене/декламация с обем не по-голям от 3-4 мин.);

III-та категория: оригинали или сканирани (снимани) авторски рисунки на ястия или напитки и на тяхната употреба, описани в краеведски или художествени произведения (изпращащите организации съблюдават за автентичността на рисунките или сканираните им копия).

И през 2022 г. организаторите и техните партньори ще продължат дейностите по кампанията и онлайн конкурса в национален обхват в съответствие с националната стратегия за повишаване на грамотността и реклама на книгата и четенето с популяризиране и представяне на многото и ценни краеведски и художествени произведения по нов и атрактивен начин: лятно четене и занимални, рисуване по откъси от литературни произведения, заснемане на видеоклипове, литературни дискусии и викторини, театрализация, ролеви игри, кулинарни уроци и с използване на новите технологии заради пандемията в онлайн среда в социалните мрежи и т.н.

Росица Ранчева