Представяме Ви предложенията за присъждане на награда „Млад учител“

Отличието „Млад учител“, което Община Стара Загора присъжда от 2018 г., е за значим принос в областта на образованието. С него се удостояват млади учители и други педагогически специалисти със стаж до 5 години. Пакетът „Млад учител“ се връчва в направленията предучилищно възпитание и подготовка, начално образование, хуманитарни и природо-математически дейности, изкуства и спорт, професионално образование, възпитателна работа, извънучилищни дейности и ресурсно подпомагане. Номинации за присъждане на отличието „Млад учител“ могат да правят държавни и общински органи, обществени и професионални организации и граждани . Номинациите се обсъждат от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

За 2021 г. за присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили осем предложения за Теодора Иванова Нончева, учител по Информатика и информационни технологии в Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, Албена Бонева и Полина Ангелова, учители в Детска градина № 2 „Зорница“, Силвия Миткова Колева, учител в група за целодневно обучение в начален етап на основната степен на образование в Средно училище „Христо Смирненски“, Йоана Маринова Маринова, учител по китайски език в Средно училище „Максим Горки“, Ренета Тодорова, учител в Детска градина № 68 „Патиланско царство“, Мариета Димитрова Димитрова – Генова, начален учител в Частно основно училище „Елин Пелин“, Мария Руменова Личева, учител по природни науки в Пето основно училище „Митьо Станев“.

Наградите се връчват на церемония на 1 ноември – Ден на народните будител.

Мотивирано предложение

за удостояване с плакет „МЛАД УЧИТЕЛ“

на Община Стара Загора в навечерието на Деня на будителите от ръководството на Пето основно училище „Митьо Станев на учителката Мария Руменова Личева

Ръководството на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, предлага с отличието „Млад учител“ в природо-математическо направление да бъде удостоена Мария Руменова Личева – учител по природни науки в Пето основно училище „Митьо Станев“.

Мотиви:

Г-жа Личева е учител за първа година. Завършила е ПУ „Св. П. Хилендарски“ със специалност Химия и физика. Г-жа Личева прилага иновативни методи на обучение и използва съвременните технологии в учебния процес за 7-те паралелки, на които преподава, и в групата по занимания по интереси „Химия и физика“. Въпреки трудностите на обучението в ОРЕС Мария Личева съумя да „запали“ учениците си за изследователска работа по търсене на практическите приложения на трудната наука Химия. След прилагане на иновативно преподаване на химия в колаборация с предмета технологии и предприемачество в 7. клас г-жа Личева обучи група ученици за проучване на пазара на дезинфектанти в контекста на КОВИД – 19. Друга група ученици проучи производството им в региона. С трета група ученици извърши логистиката по доставянето на препарати и материали за бъдещ продукт. Четвърта група ученици работиха по дизайна на марката. В резултат от труда им учениците с нейна помощ изработиха комерсиални продукти, които нарекоха „Блисто“ – дезинфектант, течен сапун, препарат за измиване на прозорци, препарат за отстраняване на котлен камък – етикирани и в подходящи опаковки. Учениците произведоха малки количества от продуктите си, които показаха пред телевизия „БТВ“, радио „Стара Загора“, вестник „24 часа“ и други медии в региона.

Г-жа Мария Личева беше поканена и участва в 49-тата национална конференция по физика в гр. Видин на тема „Физиката в STEM образованието в средните и във висшите училища“, където представи своето иновативно креативно преподаване.

Г-жа Личева организира демонстрационни уроци по физика и химия в края на учебната година. Поради невъзможността да проведе лабораторните занятия в ОРЕС, г-жа Личева организира среща на седмокласниците със заместник-декана на факултета по физика и химия на ПУ „Св. П. Хилендарски“, доц. Георги Иванов, с доц. д-р Гинка Екснер и с главен асистент Йордан Стремски, които лично демонстрираха пред седмокласниците впечатляващи опити с реактиви и материали по химия и физика.

Г-жа Личева умело свърза училището с университета и бизнеса. През настоящата учебна година има още по-големи амбиции. Отново ще води клуб по занимания по интереси с нови, полезни продукти, като свърже преподаването с правенето.

С уважение,

Димитринка Йовчева

директор на Пето основно училище „М. Станев“, Стара Загора