Представяме Ви предложенията за присъждане на награда „Млад учител“

Отличието „Млад учител“, което Община Стара Загора присъжда от 2018 г., е за значим принос в областта на образованието. С него се удостояват млади учители и други педагогически специалисти със стаж до 5 години. Пакетът „Млад учител“ се връчва в направленията предучилищно възпитание и подготовка, начално образование, хуманитарни и природо-математически дейности, изкуства и спорт, професионално образование, възпитателна работа, извънучилищни дейности и ресурсно подпомагане. Номинации за присъждане на отличието „Млад учител“ могат да правят държавни и общински органи, обществени и професионални организации и граждани . Номинациите се обсъждат от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

За 2021 г. за присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили осем предложения за Теодора Иванова Нончева, учител по Информатика и информационни технологии в Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, Албена Бонева и Полина Ангелова, учители в Детска градина № 2 „Зорница“, Силвия Миткова Колева, учител в група за целодневно обучение в начален етап на основната степен на образование в Средно училище „Христо Смирненски“, Йоана Маринова Маринова, учител по китайски език в Средно училище „Максим Горки“, Ренета Тодорова, учител в Детска градина № 68 „Патиланско царство“, Мариета Димитрова Димитрова – Генова, начален учител в Частно основно училище „Елин Пелин“, Мария Руменова Личева, учител по природни науки в Пето основно училище „Митьо Станев“.

Наградите се връчват на церемония на 1 ноември – Ден на народните будител.

Мотивирано предложение

за удостояване с плакет „МЛАД УЧИТЕЛ“

на Община Стара Загора в навечерието на Деня на будителите от

Катя Вълчева Русева, директор на Частно основно училище „Елин Пелин“ на Мариета Димитрова- Генова, начален учител в ЧОУ „Елин Пелин“

Г-н Тодоров,

Съгласно Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора моето предложение за номинация за награда „Млад учител“ е за МАРИЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА-ГЕНОВА– начален учител в ЧОУ „Елин Пелин“.

Мотивите за предложението ми са следните:

  • Мариета Генова отговаря на изискванията за номинация в направление „Начално образование“.
  • Учителят е със стаж до 5 години. Работи в ЧОУ „Елин Пелин“ на трудов договор от учебната 2017/2018 г.
  • Мариета Генова е на 27 години. Завършила е СУ „Климент Охридски“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“.
  • Мариета Генова притежава комплекс от личностни и професионални качества, които я правят желан учител, уважаван колега и отличен служител. Тя е позитивна и отворена личност, която вдъхновява и провокира учениците с търпение, любов и подкрепа. Умее да създава психологически комфорт на доверие и уважение. Г-жа Генова е един от първите учители, които се включиха в разработването на проект за иновативно училище, по-късно утвърден със заповед на министъра на образованието и науката. Иновативният проект е свързан с организацията на учебния ден. Тя умее да съчетава добре познатата методика на работа с новите начини на развитие-интригуващо и адаптивно представяне на учебния материал, съобразено с индивидуалните особености на учениците. Подготвените от нея ученици класираха ЧОУ „Елин Пелин“ сред първите 10 училища по успех в НВО-4 клас. Г-жа Генова притежава едни от най-ценните качества на добрия учител-добросъвестност, емоционална стабилност, мотивация за постижения, умения за работа в екип.

В качеството си на директор смятам, че Мариета Генова е достоен кандидат за наградата „Млад учител“. Това признание е мотивиращо за един млад човек, който е избрал професията на духовен будител!

С уважение:

Катя Русев -директор