Представяме Ви предложенията за присъждане на награда „Млад учител“

Отличието „Млад учител“, което Община Стара Загора присъжда от 2018 г., е за значим принос в областта на образованието. С него се удостояват млади учители и други педагогически специалисти със стаж до 5 години. Пакетът „Млад учител“ се връчва в направленията предучилищно възпитание и подготовка, начално образование, хуманитарни и природо-математически дейности, изкуства и спорт, професионално образование, възпитателна работа, извънучилищни дейности и ресурсно подпомагане. Номинации за присъждане на отличието „Млад учител“ могат да правят държавни и общински органи, обществени и професионални организации и граждани . Номинациите се обсъждат от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

За 2021 г. за присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили осем предложения за Теодора Иванова Нончева, учител по Информатика и информационни технологии в Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, Албена Бонева и Полина Ангелова, учители в Детска градина № 2 „Зорница“, Силвия Миткова Колева, учител в група за целодневно обучение в начален етап на основната степен на образование в Средно училище „Христо Смирненски“, Йоана Маринова Маринова, учител по китайски език в Средно училище „Максим Горки“, Ренета Тодорова, учител в Детска градина № 68 „Патиланско царство“, Мариета Димитрова Димитрова – Генова, начален учител в Частно основно училище „Елин Пелин“, Мария Руменова Личева, учител по природни науки в Пето основно училище „Митьо Станев“.

Наградите се връчват на церемония на 1 ноември – Ден на народните будител.

Мотивирано предложение

за удостояване с плакет „МЛАД УЧИТЕЛ“

на Община Стара Загора в навечерието на Деня на будителите

г- жа ЙОАНА МАРИНОВА МАРИНОВА

учител по китайски език в СУ „Максим Горки“

Ръководството на СУ „Максим Горки“ в навечерието на 01.11., Ден на Народните будители, предлага с плакет „Млад учител“ на Община Стара Загора 2021 г. да бъде удостоена г-жа Йоана Маринова Маринова – преподавател по китайски език. Тя има изключителен принос за популяризирането на китайския език и култура в Стара Загора и България.

Йоана Маринова завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ със специалност Приложна лингвистика – испански и китайски език“.

В периода септември 2016 – юни 2017 е на едногодишна езикова специализация в Пекинския езиков университет. Там участва в дейности, свързани с популяризиране на българската култура в Китай.

От септември 2017 г. работи в СУ „Максим Горки“ като преподавател по китайски език. Йоана Маринова е възпитаник на СУ “Максим Горки“ и с постъпването си в училище като преподавател реализира важната за нас приемственост между поколенията. През юли 2019 г. е избрана от Институт Конфуций – София за ръководител на група от ученици и преподаватели от цялата страна в десетдневен летен езиков лагер в Пекин. На церемонията по откриването произнася реч от името на всички чуждестранни ръководители.

Участва в различни обучения с цел повишаване на професионалната си квалификация. През 2020 г. придобива V ПКС, а през настоящата година й е присъдена IV ПКС.

Тя е в основaта при организирането и провеждането на станалото традиция отбелязване на Китайската нова година в Стара Загора. Винаги на събитието присъстват директорите на Институт Конфуций – София от българска и китайска страна, китайски доброволци от училищата в България, в които се изучава китайски език.

Йоана Маринова е част от ръководителите участвали в международен обмен по проект „Еразъм+“ в Италия.

Благодарение на нейните усилия се поддържа висок интерес към изучаването и популяризирането на китайски език в нашето училище.

С уважение!

Директор на СУ „Максим Горки”

Мариана Пенчева