Пленер „Заедно за по-добър свят“ проведоха в СУ „Христо Смирненски“

Заедно за по-добър свят“ бе темата на пленер, който се проведе в училищния двор на СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора. В него участваха ученици от пети и седми клас, както деца и от групите за целодневна организация на учебния ден.

Под ръководството на преподавателя по изобразително изкуство Албена Василева, учениците с голямо желание и старание създадоха красиви рисунки, изобразяващи представите им за по-добър свят.

Пленерът завърши с обща снимка за спомен, след което малките художници се превърнаха в градинари и засадиха вечнозелени дръвчета в двора на училището.

И двете дейности са реализирани в изпълнение на национална програма „Заедно за всяко дете“. Целта на програмата е повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно развитие.

Учениците от втори до четвърти клас посетиха културни институции в града, като част от дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Целта на работата по националната програма е повишаване на интереса на учениците и на мотивацията им за учене.

Мюзикълът „Отмъщението на Зайчето Питър“ на Държавна опера Стара Загора и постановката „Който не работи, не трябва да яде“ на Държавен куклен театър, Стара Загора силно впечатлиха и развълнуваха малките зрители. Интересни за учениците бяха и поредицата от ателиета в Регионален исторически музей, а също и интерактивната беседата за историческото развитие на нашия град и културните археологически пластове, съхранили предмети от живота и бита на предците ни.

Силвия Колева