Представяме Ви предложенията за присъждане на награда „Анастасия Тошева“

Според Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, до определения срок към кмета на Общината са направени осем предложенията за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“. Три от тях са за педагогическите колективи на Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“, Средно училище „Иван Вазов“и Детска градина № 68 „Патиланско царство“. Номинациите за индивидуални награди са на Росица Димитрова, директор на Детска градина № 68 „Патиланско царство“ , Патриция Стоянова Ахчиева, старши учител, преподавател по руски език , Румяна Матева, старши учител по професионална подготовка , Таня Нейкова Картулева, старши учител, преподавател по математика и д-р Анастасия Петрова Чолакова, старши учител по професионална подготовка, всички в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“.

Dolap.bg спазва традицията и последователно ще Ви представи направените номинации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за връчване на плакет „Анастасия Тошева“ на Патриция Ахчиева – старши учител, преподавател по руски език;

Румяна Матева –старши учител по професионална подготовка; Таня Картулева- старши учител, преподавател по математика и

д-р Анастасия Чолакова – старши учител по професионална подготовка, всички от Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“ Стара Загора

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

В съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел първи на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора Ви представям мотивираните предложения на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора за връчване на плакет „Анастасия Тошева“ в навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители. Предложенията за номинации са обсъдени и гласувани на Педагогически съвет, състоял се на 07 октомври 2021 година.

Представяме Ви всеки от учителите, които са предложени за номинация и информация за конкретните му постижения в подкрепа на направеното предложение.

I. Патриция Стоянова Ахчиева, старши учител, преподавател по руски език.

Мотивация за избора:

Ръководеният от Патриция Ахчиева Клуб „Руски театър и слово“ в продължение на девет години, от 2012 година досега, представя НПГВМ „Иван Павлов“ на национални поетични и театрални фестивали, завоюва призови места и възпитава учениците в духа на доброта, творческо приятелство и любов към изкуството и културата, разширява кръгозора им и ги мотивира.

През 2013 година Клубът печели номинация на 13-ия Национален фестивал на детските и юношеските театри на руски език в София, на следващата година – 2014 – Специалната награда на Дома на Москва в София. На Националния фестивал „Пусть всегда будет солнце“ през 2014 година учениците стигат до Зоналния кръг в гр. Ямбол с рецитал по стихове на Лермонтов и индивидуален рецитатор Симеон Славов. Второ място и статуетка завоюва театралният състав на гимназията на 15-ия Национален фестивал на детските и юношеските театри на руски език в София през 2015 година.

Първо място за Егор Витюк на фестивала „Пусть всегда будет солнце“ в областния кръг на фестивала, първо място в Зоналния кръг и стигане до финал в Казанлък отново през 2015 година.

Рецитаторите от Клуба заемат трето място на 4-ия Национален конкурс за рецитатори „Гимнастьорка“. За тези свои изяви през 2015 година Клуб „Руски театър и слово“ получава престижната Награда на Община Стара Загора „За високи постижения в областта на образованието и културата“.

През 2016 година „Зонта клуб“ – Стара Загора отличи със специална премия за изяви в областта на изкуството нашия актьор и рецитатор Симеон Славов.

Първо място на 7-ия Национален конкурс за рецитатори печели Егор Витюк.

Първо място на областния и зонален кръг и финалист на националния кръг на фестивала „Пусть всегда будет солнце“ през 2017 година за Валентин Петров.

Статуетка и Наградата „За най-оригинална постановка“ Клубът получава на 17-ия Национален фестивал на детските и юношеските театри на руски език в София.

Трето място за Андрей Казаков в Младежкия поетичен конкурс „Поэзия – моя держава“ през 2017 година.

Със статуетка „За особен принос в популяризацията на руската култура в България“ и „Почетна грамота“ Координационният съвет на руските съотечественици в България награждава ръководителя на Клуба Патриция Ахчиева през 2017 година на церемония във Велико Търново.

Второ място и сребърна статуетка печели Стилян Славов на Деветия Национален фестивал за рецитатори през март 2018 година в София.

Две трети места през април 2018 година печелят Татяна Генкова и Стилян Славов на Областния кръг на фестивала „Пусть всегда будет солнце“ като рецитатори.

Участие в Седмицата на руския език, наука и култура – Стара Загора и Научно-практическата конференция „Междукултурни , научни и образователни диалози България – Русия“ с доклад и презентация на ръководителя на Клуба Патриция Ахчиева, включени в сборник, издание на Педагогическия факултет на Тракийския университет.

Отличие печели театралната трупа в първото издание на фестивала „Русская театралия“ , организиран от СНС „Руски клуб“- Стара Загора през юни 2018 година.

Грамота на Патриция Ахчиева, номинирана за отличието плакет „Анастасия Тошева за 2018 година в навечерието на 1 ноември.

В конкуренция със 17 български училища на Младежкия поетичен фестивал на руски език „Поезията е моята държава“ в Московския културен център „Дом на Москва“ в София, ноември 2018 година: 1. Статуетка за „Най-добра драматизация на поезия“ – Татяна Генкова и Стилян Славов; 2. Трето място и статуетка в раздел „Съотечественници“ – Андрей Казаков; 3. Първо място и статуетка за „Училище с принос в разпространението на руския език и култура“.

 • 20 април 2019 година – Участие в Шестия национален фестивал за руска поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“: Първо място в раздел „Поезия“ за Андрей Казаков; второ място за Татяна Генкова и Стилян Славов.

 • 08 юни 2019 година – Първо място за Андрей Казаков на Зоналния кръг на фестивала „Пусть всегда будет солнце“ сред участници от 5 области в България.

 • 09 юни 2019 година- Участие във Втория Регионален фестивал на детско-юношеското театрално творчество „Русская театралия“: 1. Първо място за откъс от пиеса на А.П. Чехов; 2. Второ място за Десислава Тончева – басня; 3. Трето място за Карлен Арабкерцян – басня. Грамота от Национално движение „Русофили“, послучай 140-годишнината от Руско-турската освободителна война 1877-1878 на Патриция Ахчиева за личен принос в съхраняването и развитието между българския и руския народ.

 • Грамота за отлична педагогическа работа и участие в „Русская театралия“ на Патриция Ахчиева.

 • 16 септември 2020 година – Излъчена онлайн постановка „Предложение“/ А. П. Чехов/, откъс, от организаторите на Международния задочен конкурс на любителски театрални постановки и литературни композиции „Узнай Россию. Донское слово“, с участници от Русия и 28 страни. През януари 2021 година са получени благодарствени писма за участието на Клуба в конкурса от Ръководителя на Организационния комитет, член на Обществената палата на Руската федерация Леонид Шафиров.

 • 17 октомври 2020 година – Завоювано първо място и статуетка от Стилян Славов и второ място и статуетка от Татяна Генкова на Единадесетия национален конкурс за рецитатори на руски език, посветен на поетесата Олга Бергхолц.

 • Април 2021 година – Участие в Осмото издание на конкурса за съчинение на тема „Что я знаю о России“ под надслов „Как прекрасен этот мир“, организиран от Центъра по русистика, Катедрата по руски език при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, завоювани две втори места от Александра Иванова и Карлен Арабкерцян, грамота за Анита Абаджиева. Благодарствено писмо до Директора на НПГВМ „Иван Павлов“ д-р Камен Ябълкаров за доброто представяне на възпитаниците на гимназията от Ректора на университета.

 • Септември 2021 година – След участие в Седмия Национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“, завоювани три втори места в раздел „Поезия“: за Александра Иванова, Анита Абаджиева и Карлен Арабкерцян. Благодарствена грамота за Патриция Ахчиева.

В заключение може да се каже, че г-жа Патриция Ахчиева напълно заслужава да бъде удостоена с високопрестижната награда: Присъждане на плакет “Анастасия Тошева” по случай 1 ноември Ден на народните будители.

II. зооинж. Румяна Матева, старши учител по професионална подготовка в НПГВМ „Иван Павлов” – Стара Загора

Мотивация за избора:

От постъпването на работа от 1998 г. като учител в училището зооинж. Румяна Иванова Матева не спира да се усъвършенства и има своя принос в областта на науката и образованието. Тя се включва в обучения през годините, притежава първа ПКС. Автор на статия за Метода на проектите. Нейното развитие е свързано изцяло с проектните дейности в училището, винаги сформира групи за дейности по интереси, както по проект УСПЕХ, проект „Твоят час“, проект „Ученически практики” като наблюдаващ учител и към днешна дата клубове по реда на Наредбата за приобщаващото образование: Клуб „Собствена животновъдна ферма”, Тематичната подобласт: Предприемачество, както и клуб „Икономика” по проект „Подкрепа за успех” за допълнителна работа с ученици, които имат обучителни затруднения по предмета. Организира състезанието „Моят домашен любимец”, на което учениците представят своите любимци и животни за компания като част от публичните изяви на клубовете в НПГВМ „Иван Павлов” – Стара Загора.

Толерантна, адаптивна г-жа Матева в съавторство с доц. д-р Тодор Стоянчев и колектив участва в написването на Ръководство за упражнения по хигиена на селскостопанските животни, което и до днес се използва за практическата подготовка на учениците в НПГВМ „Иван Павлов”.

В своята педагогическа практика умело се включва в национални програми и проекти през годините, а именно: „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище”- 2016 г. Училището бе одобрено и бе изградена рампа за втори изход на основната сграда и бяха адаптирани и изградени санитарни възли. В следващият проект се монтира рампа за трудноподвижни хора на основния вход на училището.

Многократно, в колектив с председателя на Училищното настоятелство при ПГВМ „Иван П. Павлов” – Стара Загора г-жа Юлия Колибарова, е кандидатствала по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” . За учебната 2021/2022 г. училището е одобрено и е предвидено да се осъществят срещи с представители на бизнеса и Държавния архив, както и да се засили интересът на учениците да ползват училищната библиотека и ще имат възможност да посещават и Регионалната библиотека “Захарий Княжески”- Стара Загора.

Г-жа Румяна Матева през годините е участвала активно в Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и в Училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище в екип с психолога на училището г-н Милен Минев и председателя на комисиите.

Г-жа Румяна Матева работи в екип еднакво успешно, както с педагогическия колектив на гимназията, така и с непедагогическия състав като организира украсите при тържествени събития на училището, както и активно си взаимодейства с учениците.

Като класен ръководител, учениците на г-жа Румяна Матева помагат в дейностите на Ветеринарномедицинската амбулатория в училището и Учебното стопанство. Участват редовно в мероприятията на Международния Младежки център в град Стара Загора, а именно инициативата „Да осиновим куче”, различни видове обучения за кариерно ориентиране. Талантливи участници са нейните ученици на организирания в училището „Ден на талантите” през учебната 2020/2021 г. Както и нейните ученици Карлен, Анита и Александра са заслужили престижни награди на Конкурса за написване на есе „Какво зная за Русия” на Шуменския университет и на VII Национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце” като участници, представящи Клуб “Руски театър и слово”, ръководени от г-жа Патриция Ахчиева.

Проекти на ЕС, в които участва като съавтор и при реализацията им г-жа Румяна Матева:

 1. Проект № 2013-1-BG1-LEO03-08830 по Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Леонардо да Винчи“, Дейност „Мобилност“ на Европейския съюз тема: „Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации”. В проекта участваха 15 учители по професионалната подготовка. Интерес за тях представляваха хуманното отношение и защитата на животните, екологичното фермерство, биологичното производство на животинска продукция. Интелигентни технологии за оценка на качеството и безопасността на хранителните продукти. Мобилността се проведе в животновъдни ферми и предприятия за производство на хранителни продукти в в град Челано, Италия в периода от 30 март до 06 април 2014 г. Успешната реализация на този европейски проект бе в партньорство с  AMFI – Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale – Италия.

 2. Проект № 2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: „Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки – успешен старт към реалното работно място“ по Програма „Еразъм+“ на ЕС, Ключова дейност 1 „Мобилност“, Сектор „Професионално образование и обучение“. В проекта участваха 20 ученици от XI клас, 10 от професия „Ветеринарен техник“ и 10 от професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“ проведоха производствената практика по професията на реални работни места в Италия, под ръководството на д-р Лидия Блажева-координатор на проекта и д-р Илиана Петрова, учител по професионална подготовка. Образователната мобилност на обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение се проведе от 18 април до 04 май 2015 г. Популяризирането на проектните резултати открои това, което сме постигнали с мобилността на ученици зад граница. По време на Панорамата на професионалното образование участниците в проекта представиха резултатите от мобилността. На Деня на отворените врати на гимназията се организира конкурс за учениците на тема „Моят домашен любимец“. Във всички тези събития участие има г-жа Матева.

 3. Проект № 2016-1-BG01-KA102-023053 на тема: „Европейски знания и компетентности, получени по време на обучение в професионалната дуална система – гарант за успешно работно място“; Програма на ЕС „Еразъм+”, Ключова дейност 1 “Мобилност”, Сектор“Професионално образование и обучение”. Проектът се осъществява в партньорство с организация „BVO Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“ – Образователно консултиране и Агенция по заетостта, която има представителства в Австрия и Германия. Реализацията на всички дейности по проекта се осъществиха в периода септември 2016 г. – май 2018 г. В периода от 22.04.2017 г. до 29.04.2017 г. 5 учители по професионалната подготовка посетиха Австрия, гр. Клагенфурт и паралелно 5 учители бяха в Германия, гр. Берлин. Учителите преминаха успешно обучение за австрийската и немската професионални дуални образователни системи и ECVET системата за кредити в областта на средното образование. В периода от 10.06.2017 г. до 08.07.2017 г. две групи от по 12 ученици от Професии “Ветеринарен техник”, “Ветеринарен лаборант” и “Техник-технолог по качеството на храни и напитки” работиха в продължение на 29 дни на реални работни места в модерни ветеринарни клиники, животновъдни ферми, ресторанти и хотели в Австрия, района на гр. Клагенфурт и в Германия, гр. Берлин. Обмениха опит в обучението по професии. Придобиха нови знания и практически умения, които ще приложат в бъдещата си работа като ветеринарни техници или техник-технолози по качеството на храни и напитки. Работиха в екип, усъвършенстваха ключовите компетентности, културатата за поемане на риск, инициативност, любознателност, вътрешна мотивация и критично мислене, усъвършенстваха езиковите познания, запознаха се с нови хора и различна култура. Проектът бе в съответствие със Стратегията на училището /2014-2020/. Ръководител на проекта е д-р Камен Ябълкаров, Директор на НПГВМ “Иван Павлов”. Координатор е д-р Лидия Блажева, Заместник-директор по учебно-производствената дейност. Партньорска организация по този проект е „BVO Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“ Образователно консултиране и Агенция по заетостта –Австрия и г-жа Алдона Бидерман изразиха своите отлични впечатления от нашите ученици в благодарствено писмо до нашата гимназия. За този проект училището ни получи Знак за качествено изпълнение от Центъра за развитие на човешките ресурси, което още веднъж потвърждава творческият дух и умението за екипна работа на проектния екип, в който участва г-жа Матева.

 4. В екип за подаване на проектни предложения по програма Еразъм+ и в новия програмен период г-жа Румяна Матева продължава неуморно да работи съвместно с Директора на НПГВМ д-р Камен Ябълкаров, д-р Лидия Блажева и д-р Мариана Стефанова.

В заключение може да се каже, че г-жа Румяна Иванова Матева е изключително всеотдаен педагог, който отдава цялото си време и сили за това, НПГВМ „Иван Павлов”-Стара Загора да има висок престиж сред всички професионални гимназии в Република България и напълно заслужава да бъде удостоена с високопрестижната награда: Присъждане на плакет “Анастасия Тошева” по случай 1 ноември Деня на народните будители.

III. Таня Нейкова Картулева, старши учител, преподавател по математика и работеща на граждански договор по проекти „Еразъм+” в гимназията.

Мотивация за избора:

От 2007 г. до момента, г-жа Таня Картулева работи както за своето професионално усъвършенстване, така и за успехите и имиджа на НПГВМ „Иван Павлов”- Стара Загора.

Основна идея, мото на нейната работа и усилията ѝ са насочени към това, гимназията да придобие Европейска визия. Да се насърчава у учениците активно европейско гражданство чрез представяне на европейските реалности. Да се подобри способността за общуване на чужди езици на ЕС, да насърчава многоезичието сред учениците и укрепване на ИКТ уменията. Да се осъществят контакти със света на труда в европейско измерение.

Тя притежава:

 • Първа ПКС от 1995 г., от ЦИУУ гр. София при СУ”Климент Охридски”, защитена с множество публикации във връзка с методика на преподаване на математика и с професионалното образование.

 • Професионална педагогическа специализация по „Съвременни аспекти на обучението по информатика и информационни технологии”, юни 2002 г.

 • Сертификати от Он Лайн обучения в платформата на училищата в Европа eTwinning.

Като член на Съюза на математиците в България, участва в ежегодните конференциите на СМБ с публикации и дискусии. Има публикации в сп. Елементарна математика, сп. Образование и професия, в томовете на СМБ. Рецензент е на 2 сборника със задачи за кандидат студенти, с автор доц. Константин Петров.

В работата си като учител, насърчава и помага на учениците с проявени наклонности към математиката, да участват в различни математически състезания. Има ученици, класирани между първите 6 места. В състезание „Европейско Кенгуру”, класирани от 1-во до 5-то място. Имената на някои от най-добрите ученици: Магдалена Делчева, Велиана Кръстева, Делчо Делчев, Станка Скечелиева, Росияна Иглева.

Освен в сферата на математиката, г-жа Картулева отдаде много труд и ентусиазъм за успехите на гимназията, като първа в училището започна работа по Европейски проекти, след приемането на България в Европейски Съюз (ЕС) през 2007 г.

Тя владее перфектно Италиански, Френски, Руски езици, ползва Английски език. Притежава сертификат за италиански език CELI от Università per Stranieri di Perugia, Италия.

Работи успешно по проекти на програмата „Учене през целия живот”, секторни програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи”, eTwinning и програмата „Еразъм+”.

Първите стъпки към работата по проекти бяха регистрацията на училището и личната й регистрация в платформата eTwinning.

eTwinning е общност на училищата в Европа. В etwinning участват 44 държави от цяла Европа и дори извън нейните предели. eTwinning e окончателно интегриран към Еразъм+, европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта – 965 650 учители, 222 603 училища, 125 940 проекти.

Един от проектите FRACT@TWIN (2008 г.) беше номиниран за Европейска награда в Топ 20 от 3000 проекта от цяла Европа. Госпожа Картулева получи сертификат и награда за участие в Конференция 5 години eTwinning 5-7 февруари 2010, Севиля, Испания.

Дейностите в eTwinning дават възможност за професионална квалификация. За отлично изпълнени проекти, госпожа Картулева два пъти печели конкурс и участва в семинари:

  • Семинар за учители по природни науки и математика 29-31.10.2009 г. в Синтра (Лисабон), Портуалия (2-ма учители от България);

  • Семинар за учители по математика и информатика 01-03.11.2013 г. в Рейкявик, Исландия (4 учители от България).

В eTwinning учителите работят заедно и организират дейности за своите ученици. Учениците имат активна роля, взаимодействат си, изследват, вземат решения, уважават се взаимно и придобиват умения за 21-ви век. eTwinning проектите включват приноси от всички членове на екипа.

През 2010 година г-жа Картулева започва работа по одобрен проект от секторна програма „Коменски” с партньори от 8 държави на тема „Защита на животните в Европа”. Проектът вдъхнови много учениците, създадоха много контакти.

Възникна идея да се направи кът във фоайето на училището и с помощта на родители, с благотворителна изложба бяха закупени аквариуми и оборудван кът.

Със средства от проекта се закупиха лаптоп, принтер 3 в 1 и фотоапарат, обзаведе се кабинет за работа и съхранение на документация от европейски проекти.

Училището беше домакин на международна среща и посрещнахме 30 ученици и учители от партньорските държави. Беше посетен резерватът за лешояди край Маджарово и направено дарение от всички участници.

Проектът приключи с организиран от г-жа Картулева празник: „Ние обичаме животните, обичайте ги и вие”, отразен от ТВ Стара Загора. Имаше изложба на животни, любимци на учениците, викторини, награди. Проектът получи отлична оценка за изпълнение и беше награден с Национален сертификат за качество.

Гимназията е домакин на международна среща и по друг проект – „Зелена химия в Европа” за партньорства, от професионално направление по секторна програма „Леонардо да Винчи” с координатор г-жа Картулева.

За подобряване на материалната база на училището, госпожа Картулева контактува и осигури двама дарители на големи суми.

От 2010 г. до 2021г. г-жа Таня Картулева работи по проекти по секторни програми „Леонардо да Винчи” и „Еразъм+”, направление професионално образование и обучение с цел обучение и практика на ученици и учители. Изпълнени са проекти във Франция, 3 проекта в Италия и Нидерландия.

Като много добър специалист по проектопредложения и изпълнение на проекти, г-жа Картулева е поканена 2017 г. от ЦРЧР в гр. София за обучител в семинар за обучение на потенциални кандидати по проекти КД 1 за професионално образование и обучение.

Госпожа Картулева участва в семинар в Благоевград през м. септември 2017 г., където беше поканена да представи сертификат ECVET, разработен и приложен при изпълнение на проект, за първи път в направление ветеринарна медицина.

За своята работа, госпожа Таня Картулева има награди:

 • Награда от ЦРЧР гр. София за добра педагогическа практика, публикация в издание на ЦРЧР;

 • Номинация за награда „ИКАР” на община Стара Загора- грамота и книга;

 • Награда участие в семинар в Севиля, Испания;

 • Награда от ЦРЧР гр. София – Видео камери, тениски, чаши с логото на eTwinning и ЦРЧР;

 • Награда – Национален сертификат за качество за проект APE, връчен от директора на ЦРЧР на тържествен семинар в гр. Трявна, 2013 г.

Всички проекти от професионално направление са реализирани в екип с д-р Анстасия Петрова Чолакова, Старши учител по професионалната подготовка при НПГВМ “Иван Павлов” – Стара Загора. Повече от тринадесет години, екипът на г-жа Картулева и г-жа Чолакова разработва и реализира успешни проекти по няколко Европейски програми и дейности.

В изпълнението на тези проекти са участвали около 200 ученици, а в мобилности и стажове 150 ученици и 53 учители

В рамките на програма „Учене през целия живот“ са реализирани проекти по:

1. „Коменски“ – дейност Партньорства

2. „Леонардо да Винчи”- дейност: „Партньорство“ и Дейност „Мобилност”

В рамките на програма „Еразъм+“ са реализирани проекти по няколко дейности:

1. Програма „Еразъм +“ – КА102-Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

2. Програма „Еразъм +“ КД1: Сектор „Младеж“

3. Програма „Еразъм +“, КД1: Сектор „Младеж“, Младежки обмени

4. Програма „Еразъм+“, КД 3: „Подкрепа за реформиране на политиките”, Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение – Централизирани дейности на Изпълнителната агенция на Европейската комисия в Брюксел.

СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ:

1. Програма „Еразъм +“, Програмен обсег: EACEA/27/2017

Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките

Специални инструменти за професионалното образование и обучение ( ПОО),

под-дейност: Съвместни квалификации в ПОО

Централизирани дейности на Изпълнителната агенция на Европейската комисия в Брюксел

Проект № 597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

“Развитие на управленски и предприемачески умения на младите био-фермери, чрез съвременни учебни програми за професионално образование и обучение, подобряване на държавния образователен стандарт, стандарт за оценка и чрез създаване на синергични форми на устойчиво сътрудничество” (ECOFAR).

Екипът на г-жа Картулева и г-жа Чолакова разработи и реализира проект в КД 3. Тази дейност цели, модернизацията на системите за образование и обучение между държавите на Европейския съюз. Дейностите по проекта и финансирането са централизирани и се осъществяват от Изпълнителната агенция на Европейската комисия в Брюксел, Белгия.

Продължителност: 01.10.2018 г. – 30.06.2021 г.

Координатор на проекта е НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора.

Партньори:

 • Екология КМ ООД, Брестовица,

 • Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), София, България;

 • Университет Марибор, Словения;

 • CPI – Институт на Република Словения за професионално образование и обучение, Словения;

 • Регионален директорат по образованието – KOCAELİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, Турция;

 • EUFORA, Гърция;

Съществени цели на проекта:

 • Увеличаване на пригодността за заетост на младите еко-земеделски производители чрез предоставяне на специално удължени учебни програми за Професионално образование и обучение ( ПОО), за управление на еко-фермерските предприятия;

 • Постигане на осезаеми и устойчиви резултати при установяването на съвместна квалификация за ПОО в областта на предприемачеството и мениджмънт на еко-фермери, включително по-голяма прозрачност, съпоставимост и признаване на тези квалификации.

Постигнати резултати от проекта:

 • разработена обща учебна програма за квалификация и подобряване на управленските умения на младите бизнес еко-фермери чрез обучение на работното място;

 • разработени държавни образователни стандарти (квалификационни профили);

 • разработване на стандарти (механизми) за оценка за валидиране и видимост на придобитите знания, умения и компетенции;

 • развитие на консорциум от оператори, основан на бизнес връзката между доставчиците на професионално обучение (средно и висше образование) и малките и средните предприятия (МСП) в сектора.

През 2020 година екипът на г-жа Картулева и г-жа Чолакова, съвместно с експерт от Националната агенция по професионално образование и обучение, представител на бизнеса-практикуващ ветеринарен лекар, разработи и актуализира Държавни образователни стандарти ДОС, за професиите: „Ветеринарен техник “ и „Ветеринарен лаборант “. ДОС е актуализиран на базата на заложените в проекта ECOFAR промени, както и е подчинен на Европейски и национални документи в областта на професионалното образование и обучение. Обучаемите, придобиват знания, умения и компетенции в областта на ветеринарната медицина, еко-фермерството и мениджмънта на ферма и еко-ферма. Усвоените Единици резултати от обучението (ЕРУ) разработени за тези професии ще дадат възможност за повишаване на професионалното равнище и по-добрата реализация на пазара на труда.

Разработването и актуализацията на ДОС ще доведе до по-високо качество при обучението на ветеринарните техници и ветеринарните лаборанти, както и ще повиши интереса и уважението на обществото към тези професии. Оценката на рецензентите е положителна и за двата ДОС.

Разработен е обширен и подробен модул № 3 „Предприемачески и управленски предизвикателства в биоземеделието“. Модулът предоставя подробна информация за устойчивост в управлението на биологичното земеделие, дългосрочно планиране, използване на компютърни технологии, „Умно земеделие и животновъдство“.

В НПГВМ „Иван Павлов” – Стара Загора бе осъществено пилотно обучение по проектната програма и включените в нея модули. Чрез него бяха обучени много ученици, студенти и фермери. Съвместно с партньорите по проекта са обучени повече от 300 участници.

По проекта ECOFAR са разработени модули, в електронна форма и са преведени на езиците на партньорите и на работния език-английски, и могат да се ползват от различни устройства. Сайтът на проекта е: https://ecofarm-manager.eu/?lang=sl

По време на проекта се осъществиха няколко работни международни срещи: Стара Загора, Марибор- Словения, Чанаккале- Турция.

Г-жа Картулева и г-жа Чолакова взеха участие в две работни срещи в Брюксел, Белгия, отчитайки реализираните дейности и напредъкът на проекта.

Екологичното земеделие се очертава като водещ сектор, когато се разглежда устойчивото развитие на селското стопанство в Европа. В проекта е обяснена концепцията за биологичното земеделие във връзка с естеството на предприемачеството и по-нататъшното развитие на селскостопанския сектор в рамките на Европейския съюз. Обсъдени са основните тенденции на предприемаческите дейности в био-земеделието, с оглед на предизвикателствата и ограниченията, когато се планира и развива био-ферма. Предоставена е идеята, че екологичното земеделие ще бъде основното предизвикателство за увеличаване и развитие на заетостта и частната практика сред младите фермери.

2. “APE – Animal protection in Europe”, „Защита на животните в Европа”

ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”, секторна програма „КОМЕНСКИ”

Проект № 2010-1-DE3-COM06-11 105 4

Партньори:

1. Германия – Gymnasium am Mühlenweg Wilhelmshaven

2. Италия – Istituto Tecnico industriale Statale Pininfarina Moncalieri, Torino

3. Гърция – Gymnasio Vol , Volos

4. Полша – XI Liceum Ogólnokształcące im. W.J. Zembrzuskich, Poznań

5. Турция – Heybeliada Huseyin Rahmi Gurpinar Çok Programli Lisesi, Istanbul

6. Испания – Ies Maria Cegarra Salcedo, La Unión, Mursia

7. Португалия – Agrupamento de Escolas Básicas do Forte da Casa, Forte da Casa, Lisabon

8. България – ПГВМ “Проф.д-р Георги Павлов” Добрич

„Защитата на животните е образование за човечеството“.

Съпричастността и отговорността са незаменими елементи в справедливото и човешко общество, както в отделните ни държави, така и в ЕС като цяло. Проектът популяризира тези ценности.

Осъществени са 35 мобилности: 24 ученици и 12 учители

3. Проект № 2011-1-BG-LEO 01 – 04728

„Обогатяване на професионалните умения чрез иновационни животновъдни техники“

Програма „Учене през целия живот” на ЕС, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”

Партньори:

Франция: АГРО-ЕКОЛОГИЧЕН ЧАСТЕН ЛИЦЕЙ „СВ. ЙОСИФ“ френско средно професионално земеделско училище разположено в район с едър рогат добитък и развито земеделие, със специализиран кратък курс на висшето образование.

Италия: AMFI – Агенция за мобилност и интернационално обучение

Организация, работеща за развитието на международните дейности, свързани с професионалното обучение.

Продължителност

01- 14 юли 2012 – Франция

15 – 28 юли 2012 – Италия

Ползватели: 20 ученици, преминаващи първоначално и продължаващо професионално образование и обучение.

Придружаващи учители – 2.

Бенефициентите проведоха практика в модерно оборудвани ферми и предприятия за прозводство на млека, сирена, моцарела. Повишиха своите компетенции в областа на животновъдството и ветеринарната медицина. Практикуваха в реална работна среда, което обогати визуалната представа, повишиха езиковата си култура, изградиха мотивация за активно участие в учебния процес.

Среща с журналисти и представяне на проекта в регионална преса в Клермон Феран, Франция.

4. Проект № 2012-1-BG1-LEO01-06826

„Повишаване на професионалните компетенции за управление, организация и контрол на технологични процеси при производство на храни и напитки, изучавайки европейския иновативен опит „

Програма „Учене през целия живот” на ЕС, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”

Партньор: CESIE – Палермо, Сицилия, Италия

Европейски учебен и инициативен център, основан през 2001 г.

Насърчаване на иновациите, участието и растежа в образователната сфера.

Цели на проекта: Запознаване с иновативни практики при функционирането на системите за качество и безопасност при производството на храни и напитки. Усвояване на на-новите технологии и софтуер, подпомагащи качествения и количествен контрол в хранителната индустрия. Учениците придобиха нови знания и умения в областта на системите за контрол-HACCP и международните стандарти ISO. Посетиха предприятия за преработка на риба, паста, сладолед и други, лаборатория за генетичен анализ на продукти.

Участваха в обучение и дискусия за безопасността на храните от животински произход в Институт по зоопрофилактика – Палермо.

Ползватели: 20 ученици, 2 придружаващи учители

5. Проект № 2013-1-HU1- LEO04-10213 1

GCARE – Green chemistry around Europe, Зелена химия в Европа, LEONARDO da VINCI – School partnership

Целите на този проект са да се оцени и анализира състоянието на зелената химия в индустрията и образованието въз основа на 12 -те принципа на зелената химия.

Партньори:

Colegiul Tehnic „Ana Aslan,“ Cluj Napoca, Cluj – Napoca, РУМЪНИЯ,

Budapesti Műszaki SzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum, Budapest, УНГАРИЯ

Höhere Technische Bundeslehranstalt Wels, Wels, АВСТРИЯ

Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkez, ТУРЦИЯ

ITIS „G. B. Pininfarina“, Moncalieri (To), ИТАЛИЯ

Cosmetic company „Farmek“, Cluj – Napoca, РУМЪНИЯ

„АРОМА”, София, България

Дейностите по проекта за нашето училище бяха свързани с Органичната химия. Учениците изследваха, проучваха и изготвяха презентации, свързани с: систематизиране на веществата използвани за дезинфекция във фермите, техният състав, полезно и вредно действие. Запознаване с методиките за техният анализ. Извършваха преценка на токсичността на веществата и предлагаха възможност за подмяната им с други по – щадящи околната среда вещества. Те разработиха съвместно с учители по химия програма за анализ на отпадни води от ферма.

В края на проекта бе разработено ръководство, основаващо се на 12 принципа на зелената химия. Всеки партньор обширно представи областта в която бе работил по време на проекта. Нашият екип разработи тема, свързана с органичната химия и опитите, които бяха проведени в нашата гимназия. Изданието е цветно, на английски език, съществува и в електронен вариант. Мобилности: 27 ученици, 10 учители

6. „Open To New Horizon“

по програма „Еразъм +“, Младеж

10.06.2015 г. – 15.06.2015, Поронин /Закопане/, Полша

Семинар за обмен на опит между ръководители, работещи с младежи, за насърчаване на предприемачеството сред младите хора, опознаване на интересни методи на работа и създаване на устойчиви партньорства.

Теми:

– „Мотивацията – ключ към успеха“ ,

– дискусия „Младежта на пазара на труда“.

– семинар „Неформалното образование – по-добри умения за младежта“

– среща с експерт и участник на „Erasmus +“ за млади предприемачи.

– дискусия и представяне на Европейските програми за младите хора (пазар на труда, предприемачество, проучвания)

– Видео за България, Стара Загора и презентация с видео за седемте фолклорни области в България с традиционните носии, песни и танци.

7. Проект № 2015-1-BG01-KA102-013997

„Европейска мобилност за иновативно професионално образование”

Партньор на училището е NORDWIN COLLEGE, образователен център за предварително средно професионално образование с акцент върху устойчивостта и естеството на професионалното образование.

гр. Леуварден, Нидерландия

Целта на проекта беше да се усвоят умения за прилагане на нови подходи в професионалното обучение, нови умения за съставяне на учебни планове и програми, умения за работа със специализиран софтуер в животновъдството и ветеринарната отчетност, умения за обвързване на теоретичната с практичната подготовка.Участници 10 учители.

20 ученици участваха в проведената обучителна практика в семейни ферми в област Фризия, Холандия. Участниците в мобилността имаха възможност да усъвършенстват своите знания и умения в реална работна среда; да се запознаят с мениджмънт на съвременна ферма и биоферма; с организация на развъдно-подобрителната работа във фермите; работа и прилагане на IT технологии, използвани в селското стопанство. На учениците се издава и сертификат ECVET credits.

8. Проект „Еразъм +“ – Младежки обмени

на тема: „Ecology Heroes“, Ески Фоча (Измир), Република Турция 22 – 30 май 2016

Проектът е насочен към запазване и начини на възстановяване на ресурсите на планетата. Разработване на концепция за екологична икономика, основана на устойчиво развитие. Набелязани бяха начини за осведомяване на обществото, с цел икономично използване на природните ресурси. Участници в проекта бяха младежи на възраст до 30 години от три държави- България, Италия и Турция.

Дейностите бяха много разнообразни, като включваха- мозъчна атака, театър с участниците, работилница( музика, рисуване, игри, анимация), Флашмоб в центъра на Фоча, Среща с производители на екопродукти в областта, посещение на екоферма- маслинова и овощна градина, Посещение на пристанището и място за обработка и съхранение на риба. Културна програма-посещение на Измир. Междукултурна вечер: На нея представихме нашето училище, историческите и културни забележителности на Стара Загора и България. 13 ученици и студенти и 1 ръководител

9.Проект № 2017 – 1- BG01-KA102-036056:

„Образователна мобилност за формиране на знания, умения и предприемаческа култура за бъдещо развитие и професионална кариера“.

IFOM, Болоня – Италия

Седем учители от гимназията участваха в обучение и наблюдение на нови практически методи в научни институти, учебна ферма при Факултет по ветеринарна медицина на Университета в Болоня. Посетиха селскостопански колеж и ветеринарни клиники в Болоня, Италия. Присъстваха на лекции за образователната система и професионално образование в Италия, във връзка с предприемачеството и кариерно развитие, дуално обучение и за ECVET сертифициране на мобилност за обучаеми в професионалното образование.

През месеците юни-юли 15 ученици и 2 учители проведоха едномесечна мобилност с цел практика във Ветеринарни клиники и семейни ферми в Болоня, Италия. Участниците в мобилността имаха възможност да усъвършенстват своите знания и умения в реална работна среда; да се запознаят с мениджмънт на съвременна ферма и биоферма; с организация на развъдно-подобрителната работа във фермите; работа и прилагане на IT технологии, използвани в селското стопанство. Учениците работеха на реални работни места, участваха в различни манипулации в клиниките, усвояваха методи за работа.

Учениците получават сертификати за проведена предварителна педагогическа подготовка и сертификат ECVET credits.

СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ В еTwinning:

1. Incontriamoci sul web

Нека се срещнем в мрежата 30.11.2007 г.

Учениците комуникират чрез интернет, като използват мултимедийните инструменти, по такъв начин, че да се създадад условия за побратимяване между двете училища.

Подобряват знанията както на писмения, така и на говоримия английски език. Представят нашата история, нашата култура и нашите традиции.

2.FRACT@TWIN

16.11.2008 г.

Фракталите могат да бъдат мост за свързване на различни култури и различни подходи към математиката и геометрията:

 • да се научим да оформяме реалността около нас, използвайки геометрични трансформации;

 • да се увеличи използването на новите технологии ;

 • да се построят известни фрактали;

 • изграждане на фрактален пейзаж на собствена страна.

3. MATHMODELS (together to discover math around us)

МАТЕМОДЕЛИ (заедно за откриване на математика около нас)

Регистриран на 03.12.2008

Математическите модели са истинска възможност за израстване на европейските ученици, защото те могат да променят опита си и да откриват нови и различни традиции в различни страни, които да решават по математика.

Сътрудничество между участниците в проекта:

1. за изграждане на математически материали

2. за решаване на различен реален проблем

3. да открият различни традиции по математика

Нашите ученици могат да използва блога за въвеждане в него на слайдове в ppt от декартовата геометрия и математически модели в реалния им живот.

4. APE – Animal protection in Europe

Защита на животните в Европа – 08.07.2010 г.

Цитирайки думите на Алберт Швейцер, нашият проект има за цел да покаже, че „защитата на животните е образование за човечеството“.

Съпричастността и отговорността са незаменими елементи в справедливото и човешко общество, както в отделните ни държави, така и в ЕС като цяло. Нашият проект има за цел да популяризира тези ценности, като работи по темата „защита на животните“.

5. STREET GAMES VERSUS COMPUTER GAMES

Улични игри срещу компютърни игри Регистриран на 12.04.2011г.

Как нашите ученици могат да прекарват свободното си време полезно. Можем да научим много улични игри един от друг.

Разбира се, можем да играем и с компютър. Можем да научим какви логически и мислещи игри за разработчици можем да играем с компютър.

Децата се научават правилно, мъдро, да използват компютър. Научават за нови игри, които имат сила за изграждане на екип и насърчават обучението за здравословен начин на живот. Те могат да практикуват английски език и ИКТ инструменти. Те могат да създадат онлайн приятелства.

6. Industry & Robotics @ school

Индустрия и роботика @ училище

03.10.2012г

Робототехниката все повече се превръща в неразделна част от училищната програма благодарение на способността си да интегрира широк спектър от теми, като: Технологии, наука и математика, физика, инженерство, компютърни изследвания, телекомуникации и други, укрепване на ИКТ уменията

Работа на връстници – решаване на проблеми – учене чрез правене – междукултурен обмен – контакти със света на труда в европейско измерение

7. MOBILE ANDROID APPS

Мобилни андроидни приложения Регистриран на 09.10.2012 г.

Вдъхновяващата идея на проекта е много проста: преподаването на математика кара учениците да станат истински действащи лица в техния учебен процес.

Учениците планират и разработват прости приложения за мобилни устройства (смартфони и таблети), които ще стимулират любопитството, интереса и знанията им по математика.

– Учене чрез правене, съвместно обучение и работа с връстници.

– Европейско измерение на преподаването и ученето.

8.Cool E-mag

Регистриран на 27.08.2013г

Този проект се състои в писане на статии и записване на видеоклипове за новини, които интересуват нашите ученици, независимо дали са национални, международни или местни, и публикуването им в онлайн списанието, за да могат всички да се учат един от друг. Целите на този проект са да улеснят учениците да пишат и говорят английски, да опознаят и да се учат от хора на тяхната възраст в други страни, да ги осъзнаят колко сме сходни, но различни, и да разширим тяхната хоризонти, да осъзнаят ползите от опознаването на хора от други култури.

9. Green Chemistry Around Europe

Зелена химия в Европа 11.09.2013 г.

Преминаването към чисти технологии в химическата промишленост поставя тежест върху намаляването на отпадъците при източника. Това изисква нови технологии, които са възприети индустриално. Това накара учителите да насочат вниманието към тази иновативна идея. Тази наша грижа е необходима, тъй като Green Chemistry се превърна в иновативна технология от 1990 г. насам и непрекъснато се подобрява.

Преживяванията, които участниците споделят, са ключовите елементи за ползотворни, ефективни и дългосрочни работни отношения или дори приятелства между учениците, учителите.

10. Let’s play origami during Maths lessons

Нека играем оригами по време на уроците по математика

Регистриран на 17.09.2013 г.

Учениците изучават математика, особено геометрия с помощта на оригами. Идеите за сгъване на модели идват от ученици и се използват по време на уроците по математика в училищата на двамата партньори. Смятаме, че резултатите от обучението ще бъдат по -добри от преди. защото ще развие способностите и интересите на учениците, докато визуализира и решава геометрични задачи.

11. MAGIC MOMENTS WITH SONGS/POEMS we sing songs written by poets and write our own poems.

ВЪЛШЕБНИ МОМЕНТИ С ПЕСНИ/СТИХОВЕ пеем песни, написани от поети, и пишем свои стихотворения

Регистриран на 01.11.2013г

Ученици използват английски език по творчески и приятен начин. На базата на песни или стихотворения от страните, които участват, учениците рисуват посланието на песента и съвместно създават свои собствени стихотворения/песни. Всички песни/стихотворения се събират и се създава електронна книга.

12. WITH GEOMETRY IN THE WORLD ARCHITECTURE’S STEPS

С ГЕОМЕТРИЯ ПО СТЪПКИТЕ НА СВЕТОВНАТА АРХИТЕКТУРА

Регистриран на 02.11.2013г

Да се направи преподаването по математика по -интересно и полезно чрез световната архитектура и по-специфична – сгради с оригинални форми.

Проектът представи защитата на архитектурното наследство като устойчива тенденция в нашия културен живот.

Развиват умения и математически разсъждения при решаване на проблеми.

IV. д-р Анастасия Петрова Чолакова, старши учител по професионална подготовка в НПГВМ „Иван Павлов” – Стара Загора

Мотивация за избора:

От постъпването си на работа през 2005 г., като учител в ПГВМ „Иван П. Павлов“ д-р Анастасия Чолакова бележи непрекъснати успехи не само като педагог, но и в областта на науката и образованието. За това естествено ѝ помага доброто образование, което е получила и непрекъснатото ѝ квалификационно развитие.

Тя има изключително добра подготовка по всички специални животновъдни и ветеринарномедицински предмети. След като придобива две магистърски степени в Тракийския университет по Зооинженерство и Ветеринарна медицина, тя си повишава квалификацията с „Учителска правоспособност“ и в Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите поетапно придобива от пета до първа професионално-квалификационна степен. Обучава се в магистърска програма във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, „География и икономика“. Получава и професионалната квалификация „Учител по английски език“. Тя е завършила езиков курс по гръцки език, Ниво А1.

Като учител и класен ръководител тя се отличава с професионализма си и с възможността да мотивира възпитаниците си. Учениците ѝ печелят награди във всички олимпиади по биология и химия, както и награди от волейболни турнири и за участие в различни спортни състезания.

Освен учител от 16 години в НПГВМ „Иван Павлов” тя от 3 години е и хоноруван преподавател в Катедра „Вътрешни болести“ на ВМФ, Тракийски университет, „Пропедевтика на ВНБ“ и „Вътрешни незаразни болести-общи заболявания“.

Преподава и към Центъра за професионално обучение към „Хармония 1“ ООД, град София, за обучение на педагогически специалисти.

Членува в Съюза на зооинженерите в България.

Автор е на статиите „Предизвикателства и переспектива на средното професионално ветеринарномедицинско образование в България“ и на „Програма „Еразъм+“ – модел за иновативно образование в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, публикувани в списание „Педагогически форум“, 2020 година.

Участва активно в проекти и проектни дейности на ниво училище по различни оперативни програми.

 • Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 • Учебна година 2011-2012 – Клуб „Аз обичам животните“

 • Учебна година 2012-2013 – Клуб „Болести по кучета и котки“

 • Учебна година 2013-2014 – Клуб „Болести по кучета и котки“

 • Клуб „Компанийни животни“

 • Учебна година 2014-2015 – Клуб „Болести по кучета и котки“

 • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики“, Наблюдаващ учител

 • Проект BG05M2OP001-2.011-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014 – 2020 г. „Подкрепа за успех“. Сформира две групи ученици, които имат затруднения по дисциплините по професионална подготовка: „Диететика“ и „Хигиена и хранене“.

 • Сформира и група „Шах“ в тематична област „Спорт“ по реда на Наредбата за приобщаващото образование.

Освен училищни проекти д-р Анастасия Чолакова успешно разработва и реализира в екип с г-жа Таня Картулева проекти по „Еразъм+“.

Освен организационен талант, който проявява в реализирането на проектите, д-р Чолакова има и принос в развитието на методиката в преподаването на ветеринарномедицинските предмети и допринася за развитието на науката в тази област. Като представител на гимназията участва в екипа, който представя в Нидерландия проект № 2015-1-BG01-KA102-013997 „Европейска мобилност за иновативно професионално образование”, Дейност Мобилност. Представяйки постигнатите цели, резултати и ECVET кредити в професионалното образование, тя запознава аудиторията с методиката за анализ „Единици резултати от учене“, която за първи път се използва от нея в областта на ветеринарната медицина. Тези методически критерии са изключително ценни и могат да послужат за разработването на нови ЕРУ за други проекти и професии.

Анастасия Чолакова допринася много и за разработването и актуализирането на ДОС – Държавен образователен стандарт за професиите „Ветеринарен техник“ и „Ветеринарен лаборант“. Участва активно в разработването и актуализирането на стандартите, по които ще се обучават учениците в професионалните гимназии и центровете за професионално образование в България. Работата ѝ по проект „Еразъм+“, Ключова дейност 3, Подкрепа за реформиране на политиките, наложи актуализирането на посочените стандарти и разработването на нови ЕРУ, свързани с ветеринарната медицина, мениджмънта на еко-фермите и придобиването на компетенции в тази области.

Изключителен принос има и в разработването на проекта GCARE – Green chemistry around Europe, Зелена химия в Европа. Във финалната част резултатите от проекта се обобщиха в ръководство, което ще послужи на учениците за надграждане на техните знания. Д-р Чолакова в продължение на две години е систематизирала и подготвяла материали, които бяха включени в това ръководство, както и е разработила теми от органичната химия под формата на отделна глава от него. То бе преведено на английски език, за да се ползва и от други държави.

Изцяло разработва Модул 3 на тема: „Предприемачески и управленски предизвикателства в биоземеделието“ на учебното помагало по проект ECOFAR на Програма „Еразъм+“, КД 3: „Подкрепа за реформиране на политиките” Модул 3. Той включва обстойно разглеждане на въпросите, свързани с екологичните ферми и тяхното бъдещо развитие, видовете управление, ценообразуване, използването на информационните технологии в селското стопанство, устойчивото развитие на фермите, селата, управление на земеделските площи, култури, пречистване на води, използване на тора, запазване на биоразнообразието и др. Тя съставя терминологичен речник за този модул както и тестове за самоподготовка и провежда изпити на обучаемите по всички модули. Успешно положилите тестовете по отделните модули получават сертификат.

Д-р Чолакова участва активно в много семинари и конференции, свързани с ветеринарната медицина и животновъдството, което допринася за имиджовото представяне на училището и за осъщестяване на контакти и сътрудничество с професионалните среди.

Вземала е участие в семинари и конференции на ЦРЧР, свързани с представяне на успешно реализирани проекти – Мобилност на ученици и представяне на ECVET кредити, както и в конференцията: „ ЕCVET опит–добри практики от прилагането на системата и разпространението на „ЕРАЗЪМ+“ в България“, Благоевград на 22 и 23.09.2017 г.

Представяне на добри практики по европейски проекти, които е разработил и осъществил екипа пред участници в семинар в София, организиран от ЦРЧР през 2018 година.

За изключителните ѝ качества като преподавател и учен говорят и редицата отличия и референции, които е получила:

 • От Национална агенция по професионално образование и обучение (НАПОО). Отличена е като член на авторски екипя по преработването на проект на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Ветеринарен техник“ и „Ветеринарен лаборант“

 • От Ръководител катедра ВНБ, проф. д-р Румен Бинев, двм, за проявен висок професионализъм, дисциплинираност и отговорност и умения за преподаване на дисциплините – Пропедевтика на ВНБ и Вътрешни незаразни болести.

Повече от тринадесет години, екипът на г-жа Картулева и г-жа Чолакова разработва и реализира успешни проекти по няколко Европейски програми и дейности. В изпълнението на тези проекти са участвали около 200 ученици, а в мобилности и стажове 150 ученици и 53 учители.

В рамките на програма „Учене през целия живот“ са реализирани проекти по:

 1. „Коменски“ – дейност Партньорства

 2. „Леонардо да Винчи”- дейност: „Партньорство“ и Дейност „Мобилност”

В рамките на програма „Еразъм+“ са реализирани проекти по няколко дейности:

 1. Програма „Еразъм +“ – КА102-Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

 2. Програма „Еразъм +“ КД1: Сектор „Младеж“

 3. Програма „Еразъм +“, КД1: Сектор „Младеж“, Младежки обмени

 4. Програма „Еразъм+“, КД 3: „Подкрепа за реформиране на политиките”, Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение – Централизирани дейности на Изпълнителната агенция на Европейската комисия в Брюксел.

СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ:

1. Програма „Еразъм +“, Програмен обсег: EACEA/27/2017

Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките

Специални инструменти за професионалното образование и обучение ( ПОО),

под-дейност: Съвместни квалификации в ПОО

Централизирани дейности на Изпълнителната агенция на Европейската комисия в Брюксел

Проект № 597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

Развитие на управленски и предприемачески умения на младите био-фермери, чрез съвременни учебни програми за професионално образование и обучение, подобряване на държавния образователен стандарт, стандарт за оценка и чрез създаване на синергични форми на устойчиво сътрудничество” (ECOFAR)

Екипът на г-жа Картулева и г-жа Чолакова разработи и реализира проект в КД 3. Тази дейност цели, модернизацията на системите за образование и обучение между държавите на Европейския съюз. Дейностите по проекта и финансирането са централизирани и се осъществяват от Изпълнителната агенция на Европейската комисия в Брюксел, Белгия.

Продължителност: 01.10.2018 г. – 30.06.2021 г.

Координатор на проекта е НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора.

Партньори:

 • Екология КМ ООД, Брестовица,

 • Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), София, България

 • Университет Марибор, Словения

 • CPI – Институт на Република Словения за професионално образование и обучение, Словения

 • Регионален директорат по образованието – KOCAELİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, Турция

 • EUFORA, Гърция

Съществени цели на проекта:

 • Увеличаване на пригодността за заетост на младите еко-земеделски производители чрез предоставяне на специално удължени учебни програми за Професионално

 • Постигане на осезаеми и устойчиви резултати при установяването на съвместна квалификация за ПОО в областта на предприемачеството и мениджмънт на еко-фермери, включително по-голяма прозрачност, съпоставимост и признаване на тези квалификации.

Постигнати резултати от проекта:

 • разработена обща учебна програма за квалификация и подобряване на управленските умения на младите бизнес еко-фермери чрез обучение на работното място;

 • разработени държавни образователни стандарти (квалификационни профили);

 • разработване на стандарти (механизми) за оценка за валидиране и видимост на придобитите знания, умения и компетенции;

 • развитие на консорциум от оператори, основан на бизнес връзката между доставчиците на професионално обучение (средно и висше образование) и малките и средните предприятия (МСП) в сектора.

През 2020 година екипът на г-жа Картулева и г-жа Чолакова, съвместно с експерт от Националната агенция по професионално образование и обучение, представител на бизнеса-практикуващ ветеринарен лекар, разработи и актуализира Държавни образователни стандарти ДОС, за професиите: „Ветеринарен техник “ и „Ветеринарен лаборант “. ДОС е актуализиран на базата на заложените в проекта ECOFAR промени, както и е подчинен на Европейски и национални документи в областта на професионалното образование и обучение. Обучаемите, придобиват знания, умения и компетенции в областта на ветеринарната медицина, еко-фермерството и мениджмънта на ферма и еко-ферма. Усвоените Единици резултати от обучението (ЕРУ) разработени за тези професии ще дадат възможност за повишаване на професионалното равнище и по-добрата реализация на пазара на труда.

Разработването и актуализацията на ДОС ще доведе до по-високо качество при обучението на ветеринарните техници и ветеринарните лаборанти, както и ще повиши интереса и уважението на обществото към тези професии. Оценката на рецензентите е положителна и за двата ДОС.

Разработен е обширен и подробен модул № 3 „Предприемачески и управленски предизвикателства в биоземеделието“. Модулът предоставя подробна информация за устойчивост в управлението на биологичното земеделие, дългосрочно планиране, използване на компютърни технологии, „Умно земеделие и животновъдство“.

В НПГВМ „Иван Павлов” бе осъществено пилотно обучение по проектната програма и включените в нея модули. Чрез него бяха обучени много ученици, студенти и фермери. Съвместно с партньорите по проекта са обучени повече от 300 участници.

По проекта ECOFAR са разработени модули, в електронна форма и са преведени на езиците на партньорите и на работния език-английски, и могат да се ползват от различни устройства.

Сайтът на проекта е: https://ecofarm-manager.eu/?lang=sl

По време на проекта се осъществиха няколко работни международни срещи: Стара Загора, Марибор – Словения, Чанаккале – Турция.

Г-жа Картулева и г-жа Чолакова взеха участие в две работни срещи в Брюксел, Белгия, отчитайки реализираните дейности и напредъкът на проекта.

Екологичното земеделие се очертава като водещ сектор, когато се разглежда устойчивото развитие на селското стопанство в Европа. В проекта е обяснена концепцията за биологичното земеделие във връзка с естеството на предприемачеството и по-нататъшното развитие на селскостопанския сектор в рамките на Европейския съюз. Обсъдени са основните тенденции на предприемаческите дейности в био-земеделието, с оглед на предизвикателствата и ограниченията, когато се планира и развива био-ферма. Предоставена е идеята, че екологичното земеделие ще бъде основното предизвикателство за увеличаване и развитие на заетостта и частната практика сред младите фермери.

2.APE – Animal protection in Europe”, „Защита на животните в Европа”

ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” , секторна програма „КОМЕНСКИ”

Проект 2010-1-DE3-COM06-11 105 4

Партньори:

1. ГерманияGymnasium am Mühlenweg Wilhelmshaven

2. ИталияIstituto Tecnico industriale Statale Pininfarina Moncalieri, Torino

3. Гърция – Gymnasio Vol , Volos

4. Полша – XI Liceum Ogólnokształcące im. W.J. Zembrzuskich, Poznań
5. Турция –
Heybeliada Huseyin Rahmi Gurpinar Çok Programli Lisesi, Istanbul

6. ИспанияIes Maria Cegarra Salcedo, La Unión, Mursia

7. Португалия – Agrupamento de Escolas Básicas do Forte da Casa, Forte da Casa, Lisabon

8. България – ПГВМ “Проф.д-р Георги Павлов” Добрич

„Защитата на животните е образование за човечеството“.

Съпричастността и отговорността са незаменими елементи в справедливото и човешко общество, както в отделните ни държави, така и в ЕС като цяло. Проектът популяризира тези ценности.

Осъществени са 35 мобилности: 24 ученици и 12 учители.

3. Проект № 2011-1-BGLEO 01 – 04728

Обогатяване на професионалните умения чрез иновационни животновъдни техники“

Програма „Учене през целия живот” на ЕС, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”

Партньори:

Франция: АГРО-ЕКОЛОГИЧЕН ЧАСТЕН ЛИЦЕЙ „СВ. ЙОСИФ“ френско средно професионално земеделско училище разположено в район с едър рогат добитък и развито земеделие, със специализиран кратък курс на висшето образование.

Италия: AMFI – Агенция за мобилност и интернационално обучение

Организация, работеща за развитието на международните дейности, свързани с професионалното обучение.

Продължителност

01- 14 юли 2012 – Франция

15 – 28 юли 2012 – Италия

Ползватели: 20 ученици, преминаващи първоначално и продължаващо професионално образование и обучение.

Придружаващи учители – 2.

Бенефициентите проведоха практика в модерно оборудвани ферми и предприятия за прозводство на млека, сирена, моцарела. Повишиха своите компетенции в областа на животновъдството и ветеринарната медицина. Практикуваха в реална работна среда, което обогати визуалната представа, повишиха езиковата си култура, изградиха мотивация за активно участие в учебния процес.

Среща с журналисти и представяне на проекта в регионална преса в Клермон Феран, Франция.

4. Проект № 2012-1-BG1-LEO01-06826

Повишаване на професионалните компетенции за управление, организация и контрол на технологични процеси при производство на храни и напитки, изучавайки европейския иновативен опит “

Програма „Учене през целия живот” на ЕС, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”

Партньор: CESIE – Палермо, Сицилия, Италия

Европейски учебен и инициативен център, основан през 2001 г.

Насърчаване на иновациите, участието и растежа в образователната сфера.

Цели на проекта: Запознаване с иновативни практики при функционирането на системите за качество и безопасност при производството на храни и напитки. Усвояване на на-новите технологии и софтуер, подпомагащи качествения и количествен контрол в хранителната индустрия. Учениците придобиха нови знания и умения в областта на системите за контрол-HACCP и международните стандарти ISO. Посетиха предприятия за преработка на риба, паста, сладолед и други, лаборатория за генетичен анализ на продукти.

Участваха в обучение и дискусия за безопасността на храните от животински произход в Институт по зоопрофилактика – Палермо.

Ползватели: 20 ученици, 2 придружаващи учители

5. Проект № 2013-1-HU1- LEO04-10213 1

GCAREGreen chemistry around Europe, Зелена химия в Европа

LEONARDO da VINCISchoolpartnership

Целите на този проект са да се оцени и анализира състоянието на зелената химия в индустрията и образованието въз основа на 12 -те принципа на зелената химия.

Партньори:

Colegiul Tehnic „Ana Aslan,“ Cluj Napoca, Cluj – Napoca, РУМЪНИЯ,

Budapesti Műszaki SzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum, Budapest, УНГАРИЯ

Höhere Technische Bundeslehranstalt Wels, Wels, АВСТРИЯ

Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkez, ТУРЦИЯ

ITIS „G. B. Pininfarina“, Moncalieri (To), ИТАЛИЯ

Cosmetic company „Farmek“, Cluj – Napoca, РУМЪНИЯ

„АРОМА”, София, България

Дейностите по проекта за нашето училище бяха свързани с Органичната химия. Учениците изследваха, проучваха и изготвяха презентации, свързани с: систематизиране на веществата използвани за дезинфекция във фермите, техният състав, полезно и вредно действие. Запознаване с методиките за техният анализ. Извършваха преценка на токсичността на веществата и предлагаха възможност за подмяната им с други по – щадящи околната среда вещества. Те разработиха съвместно с учители по химия програма за анализ на отпадни води от ферма.

В края на проекта бе разработено ръководство, основаващо се на 12 принципа на зелената химия. Всеки партньор обширно представи областта в която бе работил по време на проекта. Нашият екип разработи тема, свързана с органичната химия и опитите, които бяха проведени в нашата гимназия. Изданието е цветно, на английски език, съществува и в електронен вариант.

Мобилности: 27 ученици, 10 учители

6. „Open To New Horizon“

по програма „Еразъм +“, Младеж

10.06.2015 г. – 15.06.2015, Поронин /Закопане/, Полша

Семинар за обмен на опит между ръководители, работещи с младежи, за насърчаване на предприемачеството сред младите хора, опознаване на интересни методи на работа и създаване на устойчиви партньорства.

Теми:

– „Мотивацията – ключ към успеха“ ,

– дискусия „Младежта на пазара на труда“.

– семинар „Неформалното образование – по-добри умения за младежта“

– среща с експерт и участник на „Erasmus +“ за млади предприемачи.

– дискусия и представяне на Европейските програми за младите хора (пазар на труда, предприемачество, проучвания)

– Видео за България, Стара Загора и презентация с видео за седемте фолклорни области в България с традиционните носии, песни и танци.

7. Проект № 2015-1-BG01-KA102-013997

„Европейска мобилност за иновативно професионално образование”

Партньор на училището е NORDWIN COLLEGE, образователен център за предварително средно професионално образование с акцент върху устойчивостта и естеството на професионалното образование.

гр. Леуварден, Нидерландия

Целта на проекта беше да се усвоят умения за прилагане на нови подходи в професионалното обучение, нови умения за съставяне на учебни планове и програми, умения за работа със специализиран софтуер в животновъдството и ветеринарната отчетност, умения за обвързване на теоретичната с практичната подготовка.

Участници 10 учители

20 ученици участваха в проведената обучителна практика в семейни ферми в област Фризия, Холандия. Участниците в мобилността имаха възможност да усъвършенстват своите знания и умения в реална работна среда; да се запознаят с мениджмънт на съвременна ферма и биоферма; с организация на развъдно-подобрителната работа във фермите; работа и прилагане на IT технологии, използвани в селското стопанство. На учениците се издава и сертификат ECVET credits.

8. Проект „Еразъм +“ – Младежки обмени

на тема:Ecology Heroes, Ески Фоча (Измир), Република Турция

22 – 30 май 2016

Проектът е насочен към запазване и начини на възстановяване на ресурсите на планетата. Разработване на концепция за екологична икономика, основана на устойчиво развитие. Набелязани бяха начини за осведомяване на обществото, с цел икономично използване на природните ресурси.

Участници в проекта бяха младежи на възраст до 30 години от три държави- България, Италия и Турция.

Дейностите бяха много разнообразни, като включваха- мозъчна атака, театър с участниците, работилница( музика, рисуване, игри, анимация), Флашмоб в центъра на Фоча, Среща с производители на екопродукти в областта, посещение на екоферма- маслинова и овощна градина, Посещение на пристанището и място за обработка и съхранение на риба. Културна програма-посещение на Измир. Междукултурна вечер: На нея представихме нашето училище, историческите и културни забележителности на Стара Загора и България.

13 ученици и студенти

1 ръководител

9.Проект № 2017 – 1- BG01KA102036056:

Образователна мобилност за формиране на знания, умения и предприемаческа култура за бъдещо развитие и професионална кариера“.

IFOM, Болоня – Италия

Седем учители от гимназията участваха в обучение и наблюдение на нови практически методи в научни институти, учебна ферма при Факултет по ветеринарна медицина на Университета в Болоня. Посетиха селскостопански колеж и ветеринарни клиники в Болоня, Италия. Присъстваха на лекции за образователната система и професионално образование в Италия, във връзка с предприемачеството и кариерно развитие, дуално обучение и за ECVET сертифициране на мобилност за обучаеми в професионалното образование.

През месеците юни-юли 15 ученици и 2 учители проведоха едномесечна мобилност с цел практика във Ветеринарни клиники и семейни ферми в Болоня, Италия. Участниците в мобилността имаха възможност да усъвършенстват своите знания и умения в реална работна среда; да се запознаят с мениджмънт на съвременна ферма и биоферма; с организация на развъдно-подобрителната работа във фермите; работа и прилагане на IT технологии, използвани в селското стопанство. Учениците работеха на реални работни места, участваха в различни манипулации в клиниките, усвояваха методи за работа.

Учениците получават сертификати за проведена предварителна педагогическа подготовка и сертификат ECVET credits.

В заключение може да се каже, че д-р Анастасия Чолакова е изключително добър педагог, умее да работи с учениците си, изгражда хора и професионалисти, които имат своята реализация и след като завършат НПГВМ „Иван Павлов”- Стара Загора. Тя допринася и за високия престиж на училището сред всички професионални гимназии в Република България и напълно заслужава да бъде удостоена с високопрестижната награда: Присъждане на плакет „Анастасия Тошева” по случай 1 ноември Деня на народните будители.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р КАМЕН ЯБЪЛКАРОВ

директор на НПГВМ „Иван Павлов“

Стара Загора