Честит празник на всички художници!

На 18 октомври художниците отбелязват своя празник. За техен покровител се приема св. апостол Лука, чиято памет почитаме на същата дата. Той се счита за първия християнски иконописец. Според Свещеното предание той е нарисувал две икони: на Св. Богородица с Божествения младенец на ръце и на светите апостoли Петър и Павел. По тоя начин той е сложил началото на църковната иконопис за слава на Божията Майка и на всички светии.

Първото сдружение на български художници е Дружеството на художниците в България (ДХБ). То е основано на 24.06.1893 г. в гр. София като Дружество за поддържане на изкуството в България. Събитието е по инициатива на д-р Иван Шишманов, Иван Мърквичка, Борис Михайлов, Георги Канела, арх. Йордан Миланов и др. Пръв негов председател е д-р Иван Шишманов, а подпредседател Иван Мърквичка.

Първата изложба се организира през април 1894 г. в салона на гимнастическото дружество „Турнферайн” в София. По инициатива на ДХБ през юли 1895 г. започва издаването на първото българско списание за изобразителни изкуства „Изкуство”, редактирано от Антон Митов и Иван Мърквичка.

През 1895 г. Константин Величков – министър на просветата, възлага на Дружеството да изготви законопроект за Държавно рисувално училище. През 1896 г. Народното събрание го одобрява и училището е открито. Пръв негов директор е Иван Мърквичка. През 1902 г. Дружеството е преименувано в Дружество на художниците в България. През следващите години се появяват още подобни организации.

Съюзът на художниците в България е учреден по време на учредително събрание на художниците от цялата страна, проведено на 10.11.1944 г. Утвърден е със заповед № 3 от 14.12.1949 г. – Дирекция на МВР, гр. София, и е преименуван през 1959 г. в Съюз на българските художници – СБХ.

Целта му е да да защитава честта и достойнството на своите членове; да гарантира творческата им свобода, права и интереси; да съдейства за развитието на българското изкуство; да поддържа контакти и обменя опит с други национални култури, творчески организации и творци и да осигурява професионална информация и да организира защита на авторските права на художниците и изкуствоведите

Представителството на СБХ – клон Стара Загора е създадено през 1946 година. Разполага със самостоятелна изложбена зала „Байер“, предоставена от Община Стара Загора.

Представителството има богат и разнообразен афиш през цялата година. Сред най-дългогодишните прояви е Международният пленер по живопис „Дружба“, Есенният салон, самостоятелни и колективни изложби, коледни, детски и младежки изложби, от четири години – Графичен салон, юбилейни изложби и др. Безспорно, това е най-активното старозагорско творческо сдружение. В него участват около 100 творци.

Честит и вдъхновен празник на майсторите на четката и длетото!

Росица Ранчева