Стартира традиционният конкурс за избор на „Млад Омбудсман“

СТАРТИРА ТРАДИЦИОННИЯТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА „MЛАД ОМБУДСМАН“ НА МЛАДА ЗАГОРА

/мандат 2021-2022/

За трета поредна година Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова организира избор на „Млад омбудсман“ на Млада Загора. Този модел на младежко самоуправление продължава да се доказва като успешен и в началото на месец ноември 2021 г. предстои да бъде избрана следващата двойка Млад омбудсман и негов заместник.

Документите за конкурса ще се приемат всеки работен ден до 17.00 часа от 20 до 27 октомври 2021 г. (сряда) вкл. в приемната на адрес: гр. Ст. Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 34-А, ет. 1.

Критериите за кандидатстване са посочени в Правилника и Регламента за дейността на Младия омбудсман, които може да намерите на сайта на институцията:  https://ombudsman.starazagora.bg

Телефон за контакти:  0885 901 264