Ръководството на Второ основно училище ,,Петко Рачов Славейков“- гр. Стара Загора вдъхновява учители

Ръководството на Второ основно училище ,,Петко Рачов Славейков“- гр. Стара Загора вдъхновява учителите да повишат качеството на образование и мотивацията за учене у учениците си чрез включване в проекта на МОН ,,Образование за утрешния ден“. През изминалите две години славейковци имат седем клуба по интереси за ключови дигитални умения в начален и прогимназиален етап. Всеки от тях е насочен към развитие на цифрова компетентност и интегриране на образователни технологии за по-добро обучение.

Две поредни учебни години госпожа Рая Стефанова включва учениците си в клубовете: ,,Да опознаем облака“ и ,,Малки откриватели“ в изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Учебното съдържание позволява прилагането на иновативни подходи за персонализирано обучение, което да отговаря адекватно на съвременната действителност. В динамичните глобални условия четвъртокласните се докоснаха до основните инструменти на Google Workspace for Education Fundamentals (G Suite for Education). Глобалната цел на проекта бе успешно изпълнена- петнайсетте ученици развиха умения за организация и сътрудничество изцяло в електронна среда. Сами търсеха и селектираха информация от различни източници, обработваха графична информация за създаването на няколко проекта. Най-голям интерес предизвика екипната работа в дигитална среда в реално време. Подкрепени от своя учител, създадоха интерактивни презентации, свързани с учебни теми.

През учебната 2020/2021 година двадест ученици от 1.Д клас- паралелка с изучаване на предприемачество и програмиране – ИУЧ, се включиха в клуб ,,Малки откриватели“. Първокласниците стартираха обучението си по проекта с теми за безкомпютърно програмиране. Именно програмирането е езикът, който ни позволява да пишем програми, с които да създаваме нови функции на десетките милиарди програмируеми предмети около нас. Програмирането е най-бързия начин да превърнем идеите си в реалност и най-ефективния начин да развием способности за изчислително мислене. Технологията обаче не е строго необходима за развиването на изчислително мислене. По-скоро нашите умения за изчислително мислене са особено важни, за да може технологиите да заработят.  В рамките на клуба малките ученици се включиха в дейности на живо, които се реализираха без електронно устройство. Задаването и изпълненото на команди на ,,живите роботи“ бе изключително емоционално. Неусетно, играейки, първокласните създадоха първите си алгоритми. В програмата г-жа Стефанова използва и любимите на децата таблети. ,,Учениците обичат технологиите, познават електронните устройства, но не ги използват ефективно. Учителят е този, който трябва да канализира ентусиазмът им и да го насочи към положителни образователни резултати.“- споделя г-жа Стефанова. Именно затова тя подбира и включва в обучението образователни приложения, свързани не само с информационните технологии, а и с останалите задължителни учебни предмети. ,,В първи клас малкото дете трябва да усети радостта от ученето, да идва с желание и нетърпение на училище. Ръководството на нашето училище осигурява необходимите технически средства, които  да направят училището привлекателна и желана среда.“, допълва г-жа Стефанова. В клуба учениците работиха с графичен редактор (Paint 3D), програмиране в електронна среда (Blue-bot, Code.org). Щом натрупаха опит от досега си с технологиите, малките ученици се запознаха с основни правила за безопасност в интернет. Използвайки училищните си профили, получиха елементарни познания за писане и редактиране на текст в Google Docs и направиха първите си презентации в Google Slides.

С голямо желание и ентусиазъм двадесет ученици от 1.А клас, паралелка с изучаване на предприемачество и програмиране – ИУЧ, се включиха в клуб „Информационни технологии“ под ръководството на г-жа Денка Иванова

Работата по проекта стартира на 21.02.2020 г. в компютърната зала на II ОУ „П. Р. Славейков“. Предварителната подготовка включваше анкети, подбор на софтуер, теми, методически инструментариум, график за работа в компютърния кабинет и изготвяне на програма за дейностите. В края на обучението бяха постигати заложените цели и отчетени следните резултати – първокласниците получиха елементарни познания за компютърна конфигурация, хардуер, софтуер, клавиатурна подредба, файлова система, Интернет и научиха правилата за безопасна работа. Учениците могат самостоятелно да извършват операции с папки; да въвеждат кратки текстове с MS Word, изучавайки правописните правила; да създават интегриран документ с текст и изображения; да работят с графичните редактори Paint  и Tux Paint; да разработват елементарни презентации с Power Point. Учениците имат първоначални умения за работа с Google Classroom, Google Forms, Google Jamboard, Google Meet, диск, като част от Google Workspace for Education Fundamentals (G Suite for Education); могат да решават тестове върху четене с разбиране с приложението Wizer.me и др. Крайните продукти от работата по проекта са представени в сайта на класа. Тази публична изява в дигитална среда включва множество дигитални рисунки, учебни проекти с интегриране на информационните технологии в обучението по български език и литература и други учебни предмети „Гатанка ще ти задам“. В продължение на две години учениците се представят достойно в националните състезания по информационни технологии –  „IT Знайко“, организирано от сдружение „Образование и технологии“ и Майкрософт България и в Национален конкурс „Виртуална книга Азбука на добротата“. Второ основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора, е удостоено с плакет и грамота за отлично представяне на учениците от II.А клас в VI Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, раздел „Визуални изкуства“, организиран от Община Шумен и СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, 2021 г.

Шестнадесет ученици от 4. г клас се включиха в клуба по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Моят компютър“ с ръководител г-жа Калинка Димитрова. Целта на програмата с продължителност 70 часа е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците. По време на обучението участниците в клуба работиха с програмите: MS Word , Photo Scape, редактор на висеоклипове. В края на проекта учениците представиха своите фотоистории от снимки във видеоформат. Получиха сертификат за основно ниво ниво на владеене на дигитални компетентности и подарък – флашка.

През учебната 2019-2020г. по проект “Образование за утрешния ден” в “Клуб IT нинджа – жълт колан – 5 клас с ръководител Гергана Петкова взеха участие ученици от 5 клас общо на брой 17.

През периода на провеждане на проекта учениците усвоиха знания за работа с изучаваната визуална среда за програмиране. Участваха в разработване на разнообразни програми и проекти. Реализираха финалните си проекти като работа в екипи и представиха своите разработки пред групата.

В клуб ,,Проектор“ с ръководител г-н Свилен Милчев се записаха 20 ученика. Успешно преминаха курс на обучение със сифтуерни програми: Adobe Photoshop; CorelDraw; HTML- документи, програмиране, Google Sites. Учениците работиха с голям интерес. С ентусиазъм изпълняваха поставените проектни задачи. В края на проекта бе изнесен дистанционен открит урок чрез инструмента Google Meet. С финансовата подкрепа от проекта бяха закупени две мултифункционални устройства HP за нуждите на цялото училище.

В клуб „Видео истории“ с ръководител г-н Владимир Илиев ученици от  II, III и IV клас опознаха примамливия свят на киното и телевизията.  Успешно  работиха в областта на аудио  и видео обработката, разработиха сценарий, режисираха и заснеха свой авторски проект. В резултат на заниманията  по проекта учениците имат повишено ниво на владеене на дигитални компетенции.