Есенните литературни дни започнаха

На 11 октомври 2021 г. преди обед, проливният дъжд попречи на тържественото откриване на Есенните литературни дни и честването на 60-годишнината на Музей „Литературна Стара Загора“. Събитието беше замислено със слово на поета Таньо Клисуров, председател на Старозагорското дружество на писателите и документална изложба „Старозагорският храм на литературата – 60 години Музей „Литературна Стара Загора“. Изложбата е експонирана на алея „Стара Загора“ в парк „Пети октомври“ и може да се разгледа до края на годината.

По думите на главния уредник на Музей „Литературна Стара Загора“ и автор на философията за изграждане на изложбата Иван Матев,“ в нея е „пренесена“ новата експозиция. Това е първият извънстоличен комплексен литературен музей, който показва литературния процес в Стара Загора, а в голяма степен и в България. Той притежава изключително много артефакти и документи, събирани от основателя на музея- покойният, но духовно жив, Стоян Стаев и разкрива философските прозрения на нашите писатели и поети в период от 30 години – 1961-1992 г., когато музеят беше замразен. Той стана жертва на епохалните исторически промени в България. В продължение на 30 г. беше във вакум“.

Благодарение на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, зам.кметовете Иванка Сотирова и Милена Желева, Диана Атанасова – началник на отдел „Култура“ и др. през 2019 г. най-сетне духовният храм на града на поетите се сдоби със собствен дом .

Изложбата, изпълнена от художествения дизайнер Славчо Славов, е реминисценция по отношение направеното от Иван Матев при изграждане на новата музейна експозиция. Всъщност експозицията е показана на открито. Целта е да се запознае гражданството, макар и с10-20% от наличността на фонда.

В изложбата „Старозагорският храм на литературата“ има стотици документи, артефакти, снимки и кадри, свързани с процесите , обладавали нашите писатели и поети.

Сама по себе си експозицията е неповторима, защото в такъв обем и динамичен каданс никъде у нас не са представяни литературната традиция и динамиката в развитието в издателската дейност. Под всеки кадър има съответна анотация. Така се постига обща представа за съответния автор, проследява се взаимовръзката му с останалите и приноса му за литературния процес.

Представената панорама е достатъчно атрактивна, за да предизвика интереса на „посветените“, пък и не толкова посветени старозагорци и гости. Целта е от една страна те да се запознаят с нашето духовно литературно наследство, а от друга – да пожелаят да го видят и в самия музей.

Изложбата има естетическа, документална и културно-историческа ценност.

В късния следобед, в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, се състоя официалното откриване на Есенните литературни дни. Зам.кметът по култура, туризъм и младежки дейности Милена Желева каза в приветственото си слово:

Градът на поетите заслужава да има Есенни литературни дни, по време на които творците да представят своите произведения пред публиката. Когато миналата година с отдел „Култура“ обсъждахме как през есента да имаме своите литературни седмици, признавам си, че не знаех, че преди 49 години е имало първо издание на Есенните литературни дни. Благодаря на Диана Атанасова, че започна да открива архивите, за да припомним какво сме имали. Макар че последното издание е било през 1989 г. за мене беше важно не просто да върнем времето назад, а заедно с Музей „Литературна Стара Загора“, с Къщата – музей „Гео Милев“ и всички наши културни институти, да възродим духа. Да предизвикаме младите хора отново да погледнат към литературата, а не да остават затворени пред екраните на телефоните, компютрите и таблетите. Приканвам всички учители по литература да изнесат часовете си в литературна Стара Загора“.

Милена Желева специално благодари на Иван Матев за положените огромни усилия, за осъществяване на идеите, както и на всички културни институти, които се включват в реализирането на 50-те прояви на Есенните литературни дни, които почти ежедневно продължават до 7 ноември т.г.

Таньо Клисуров припомни първите Есенни литературни дни, запалването на огъня на поезията, срещите в легендарното кафене „Пегас“, литературните четения в операта, срещите на знаковите поети от страната с ученици, работници, дейци на културата и пр.

Акцентът в празничната вечер беше представяне на двата сборника „Георги Илиев“ (1881-1961) и „Димитър Подвързачов“(1881-1937). Издатели са Община Стара Загора, Музей „Литературна Стара Загора“ и „Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Изданията са посветени на 60 години от създаването на Музей „Литературна Стара Загора“ и 140 г. от рождението на двамата автори.

Структурата на сборниците е почни идентична. Те започват с встъпителна студия от Иван Матев – „От националния подем до безкрая на звездите“ (Георги Илиев – научна фантастика или реална евристика) и „Влюбеният Мефистофел“ (Димитър Подвързачов- Ренесанс или съвремие). Г-н Матев подробно разказа биографиите на двамата старозагорски автори, спря се на техни знакови произведения , на приноса им в националния литературен процес. Да не забравяме, че Георги Илиев е първият автор на фантастичен роман, `а Подвързачов- и до днес ненадминат сатирик.

За библиографските справки в книгите, които са съществена и много полезна част от изданието говори директорът на Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ Надежда Груева. Библиографските описания са подредени хронологично- азбучно в два раздела: І. Публикации на Георги Илиев- книги, публикации в периодични издания и сборници, Георги Илиев -редактор на периодични издания. ІІ. Литература за живота и творчеството на Георги Илиев. За улеснение на ползвателите в края на библиографията са приложени Именен показалец и Показалец на публикациите. Има и списък на псевдонимите.

Библиографските описания за Димитър Подвързачов са подредени хронологично-азбучно , а в двата раздела, представящи редакторската и преводаческата му дейност , е приложено азбучно подреждане. В края на изданието има и две страници с псевдоними, които сатирикът е използвал в творческата си реализация.

Библиографиите са предназначени за краеведи, библиотекари, студенти и всички, които проявяват интерес към творчеството на писателите. Те са съществена част от изданията. Дело са на библиотекарките Малина Денчева и Петя Синкова.

Изданията ще бъдат качени и на електронни носители на страниците на Музей „Литературна Стара Загора“ и Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Накрая на тържеството г-н Иван Матев връчи Дарителска грамота на Основно училище „Кирил Христов“ за направеното дарение на Документален сборник, дело на Кирил Христов. Отличието получи директорът Господин Балъкчиев. На журналистката Недялка Филипова за дарение на течение на списание “ZONA” 2015-2018 г. и колекция от аудиозаписи на известни старозагорски творци. На поета, журналиста и читалищния деятел Йордан Атанасов за предоставяне на пълно течение на вестник „Литературен глас“ от 1994 г. до 2013 г.

Росица Ранчева