Сребърно перо за поета Таньо Клисуров

Международното жури в конкурса „Славянска прегръдка“, организиран от международната „Славянска академия“ присъди „Сребърно перо“ на поета Таньо Клисуров.

В конкурса участваха 217 поети от България, Русия, Словения, Полша, Сърбия, Хърватия.

В журито на конкурса бяха Ристо Василевски от Македония/Сърбия, Енерика Бияч от Хърватия, Людмила Снитенко от Русия, Алекси Врубел от Полша, Цветка Бевц от Словения, Надя Попова и Елка Няголова от България.

Клисуров бе отличен за стихотворението си „Последната карта“.

Честито, поете!

Таньо КЛИСУРОВ

ПОСЛЕДНАТА КАРТА

Щом проиграват любовта хазартно

или я хулят разни дребни хора,

аз хвърлям своята последна карта –

припомням си за Яворов и Лора.

Не клюката за драмата им лична

извиква удивление у мене,

а туй, че са способни да обичат

поетите, дори оклеветени;

дори когато спусъкът е дръпнат

и чашата с отрова е изпита,

и враговете им от радост тръпнат,

и гробът – пълен, и тълпата – сита!

Завесата е спусната…И може

да се усмихне някой: мелодрама.

Такъв не с друго, накажи го, Боже,

с любов, която лесен изход няма;

която – като нож – нанася рани,

стъмява небосклоните пред взора…

И все пак лъч един да му остане –

от любовта на Яворов и Лора!