Европейска седмица на градовете и регионите организира АРИР Стара Загора

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) ще участва в Европейската седмица на регионите и градовете. По време на ежегодното четиридневно събитие градовете и регионите демонстрират способността си да създават растеж и работни места, да прилагат политиката на сближаване на Европейския съюз и да доказват значението на местното и регионалното ниво за доброто европейско управление.

Това е най-голямото ежегодно събитие в Брюксел, посветено на политиката на сближаване.

Каква е целта на EURegionsWeek?

* Да обсъдим общи предизвикателства за европейските региони и градове и да проучим възможните решения, като съберем политици, вземащи решения, експерти и практикуващи политиката на сближаване, както и заинтересовани страни от бизнеса, банките, организациите на гражданското общество, академичните среди, институциите на ЕС и медиите;

* Да осигури платформа за изграждане на капацитет, учене и обмен на опит и добри практики за тези, които прилагат политиката на сближаване на ЕС и управляват нейните финансови инструменти;

* Да се улесни сътрудничеството и работата в мрежа между региони и градове;

* Да се включи в дебата за политиката на сближаване на ЕС в по-широк контекст, включително скорошни изследвания и възгледи от трети държави и международни организации.

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора ще участва в сесията за „Зелен преход: Трансформиране на регионалните вериги на стойност в устойчиви производствени екосистеми“ заедно с кмета на Ретимно (Кипър) и експерти от Гърция и Италия, съгласно приложената програма.

Регистрацията е отворена.

Сесията ще се проведе на 14/10/2021 г. в платформата ZOOM от 12:30 до 14 ч. местно време.