На 8 октомври отбелязваме Световния ден за превенция на природните и стихийни бедствия

Според популярната фраза „Бедствията възникват, когато опасността се съчетае с уязвимост“

Природното бедствие (среща се и като стихийно бедствие) е разрушително по своята същност и мащаби природно явление, в по-голямата си част неподлежащо на контрол от страна на човека, което застрашава и заплашва здравето и живота на хората и води до значителни материални повреди и щети. Типични примери за природни бедствия са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, тропическите циклони. Възможно е едно природно бедствие да породи след себе си и друго, например вулканичните изригвания често са съпътствани от земетресения, броят на преките жертви на земетресението в Индийския океан през декември 2004 година е по-малък от загиналите вследствие на породените от него огромни вълни цунами.

Размерът на загубите обикновено зависи от подготвеността на хората и от способността им да реагират навременно и адекватно на бедствието, най-вече по спасителните работи. Това разбиране се изразява с популярната фраза, че „бедствията възникват, когато опасността се съчетае с уязвимост“. Така природни бедствия никога не възникват в области, които не са уязвими, например при силно земетресение в ненаселен район. Това дава основание на някои автори да оспорват определението „природни“, тъй като бедствия не биха възникнали без участието на човека. От друга страна много човешки дейности като войните могат да доведат до големи загуби без да са природни бедствия, а в други случаи могат да задействат разрушителната сила на природата, като наводненията при скъсване на язовирна стена.

Ние сме тези, които трябва да се погрижим за природата. Съзнанието ни е дадено, за да бъдем полезни с действията си, за да изпитваме любов към останалите живи същества. Растенията, животните и дори най-незначителните твари на земята са от огромно значение, за да оцелеем самите ние като вид. Трябва да помним, че не можем да контролираме природата. Ако проявим агресия спрямо нейните закони и по някакъв начин нарушим хармонията ѝ, отплатата няма да бъде добра. Последният ураган Матю връхлетя Куба, взе стотици жертви в Хаити, като остави много хора без подслон, а сега вилнее в САЩ със скорост от 200 километра в час… Заражда се и нов ураган – Никол. Нежно име за стихийно бедствие…

В Международния ден за превенция от природни стихийни бедствия „Афиш.бг“ подбра за вас 10 мисли, посветени на нейно величество Природата:

„Всеки природен факт е символ на някой духовен факт. Всяко явление в Природата съответства на някое състояние на ума.“ – Ралф Емерсън

„Растенията поглъщат информация и я преработват на почти също толкова сложно равнище, както става в мозъците на човека или животните. Следователно растенията притежават своебразна форма на интелект.“ – Акад. Тони Труевъс

„Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от природата.“ – Едгар Кейси

„Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие.“ – Гьоте

„Невъзможно е човек да наложи своите възгледи на Природата. Не е било и няма да бъде човек да може да я подчини. Да се мисли, че може да се победи Природата – това е слабост на материалистите.“ – Петър Дънов

„Природата, времето и търпението са тримата най-велики лекари.“ – Ирландска поговорка

„Този, който разбира Природата, живее в хармония с Бога.“ – Едгар Кейси

„Никой не може да нарушава законите на Майката Природа и да избегне нейните наказания.“ – Джулиан Джонсън

„Природата е намислила да създаде от вас нещо много хубаво – не ѝ противодействайте. И когато се радвате, и като страдате, и като падате, и като ставате, и като се раждате, и като умирате – каквото и да става с вас, имайте пълна вяра, че това, което тя прави, е за ваше добро.“ – Петър Дънов

„Всичко в Природата съдържа всички сили на природата. Всичко е направено от една скрита материя.“ – Ралф Емерсън

Димитър Янков, AFISH.BG