РИМ подреди изложба „Археология по време на пандемия“

Традиционната годишна изложба на Регионален исторически музей (РИМ) Стара Загора „ Археологическо лято“, тази година е с надслов „Археология по време на пандемия“. Включени са артефакти от 2020-2021г. Показват се пет обекта, проучени през двете пандемични години. Най-голям от тях е обектът на ІІ ОУ „П.Р.Славейков“ , който се проучва и през двете години. Проучванията са направени с инвестиционни намерения за изграждане на физкултурен салон в западния двор на училището. Те са изпълнени под ръководството на археолозите Мария Камишева и Атанас Атанасов.

На терена са разкрити структури от четири строителни периода: От средата на трети век – основите на сградите са запазени в един-два реда камъни. През втората половина на ІІІ-ІV в. е откритата сграда с изградени зидове, ситуирана в западната част на проучвания терен. Установени са общо 8 помещения, като три са изцяло проучени. Останалите попадат под западния и южен профил на обекта. Мястото на входовете е оформено с тухли, като някои от тях са със специално оформени прагове. В източната половина на терена не се откриват други структурни елементи. Вероятно това е бил вътрешен двор.

От обекта в изложбата са показани основно антични мраморни елементи. От Средновековието – малка част от керамиката, както и предмети от османския период. Една от най- интересните находки са сребърни монети от ХVІ-ХVІІ в. Някои от тях са запазени много добре. Открити са в една от боклучните ями, костени и глинени прешлени, стъклени гривни.

От османския период са проучени три жилищни сгради, 12 зърнохранилища, съоръжения за производство на негасена вар, както и три ями за отпадъци. Сградите са с каменен цокъл. Във височина вероятно стените са били изградени с кирпич. Едно от жилищата е ситуирано в помещение на античната сграда. В западната страна са оформени огнище от тухли и каменна печка. Почти всички зърнохранилища са с кръгла форма като долната им основа е по-широка. Само едно от тях е с елепсовидна форма, като в средата е изграден разделителен зид. Така зърнохранилището може да побере две различни култури без да се смесват.

Съоръженията за производство на негасена вар имат опалени стени и дъно като във вътрешността им са запазени остатъци от готовата продукция. Като суровина са използвали мраморни елементи и блокове от античния период. Тук са намерени и показани в изложбата плочка и калем за писане, глинени лули и костно цигаре.

Друго археологическо проучване е на многослоен обект – средновековен никропол, на ул. „Генерал Гурко“ 94, който се намира в Археологически резерват „Августа Траяна-Верея-Стара Загора“. Проучването е от 2020 г. Проучени са ритуални структури от късния период V-хилядолетие пр.Хр. от ями, вкопани в материковия терен с депонирани в тях керамични фрагменти, животински кости, тежести за стан, горени мазилки и др. В източната част на парцела е разкрита траншея- дъговидно извита, в която са разкрити керамични фрагменти, животински кости на говедо, свиня, кокошка. В югозападната част е разкрита ритуална яма от ранно желязна епоха с характерни керамични фрагменти. Разкрит е средновековен никропол в периода ХІ-ХІІ в. от 64 гроба. Мъртвите са полагани по християнски обичай с глава -на запад и крака на изток. Проучени са две къщи от османския период ХVІІ-ХVІІІ в. , трасетата на две улици с настилка от дребни и средни речни и ломени камъни, три канала и девет ями. Екипът на археологическото проучване е с научен ръководител Петър Калчев, зам. ръководител Пламена Бакалова, Мариана Гиндзарова -художник, Дамян Петков и Марин Акин Райми. Към същия обект е открит керамичен водопровод , който се проследява в посока изток-запад през целия проучен терен. Отнася се към ІІІ-ІV в. Проучен е и късно античен никропол, състоящ се от четири гроба. Мъртвите са полагани по християнски обичай. Гробен инвентар са част от фибула и мъниста. Разкрита е част от основа на сграда, изградена от ломени камъни, споени с хоросан , което се отнася към края на ІV-V в. Върху цялата площ на парцела са разкрити ями от края на ХVІІ-ХІХ в.

Другият обект е на ул. „Отец Паисий“ и един обект извън територията на Стара Загора, в района на Мъглиж, който е свързан с изкопни дейности на Завод „Арсенал“ – средновековен период . Извършени са наблюдения по трасето на съществуващата въздушна линия „Тунджа“ с далекопроводите за подмяна на стълбовете.

Мария Камишева сподели за Dolap.bg интересна новина:“В момента се изпълнява изграждането на подпорна стена около обекта на бул. „Митрополит Методий Кусев“ No61 по линиите на имота. Всички останки се запазват на място. Те ще бъдат реставрирани, но след изграждането на грубия строеж. Цялото пространство с улицата, с храма и сградата с портика, ще може да се посещава с контролиран достъп, с цел запазване на структурите.

Ще бъдат съхранени по същия начин и археологическите открития на ул. „Хаджи Димитър Асенов“ 106. И там ще се запазят всички структури.

Няма да има никаква промяна от това, което се вижда в момента. Ще има леки козметични дейности, за да може по-лесното възприемане от посетителя. Ще има достатъчно информационни табла, но това на доста по-късен етап, когато завърши реставрацията и изграждане на сградата“ – уточни Мария Камишева.

Росица Ранчева