Нови книги за възстановените Есенни литературни дни в Стара Загора

През 2021 г. се навършват 140 години от рождението на двама литературни творци, скъпи „деца“ (по филма „Спомен за моите деца“ от 2014 г.) на Стара Загора – Георги Илиев (25 юни) и Димитър Подвързачов (6 октомври). Градът ни, с основание наричан „град на поетите“, ревниво пази спомена за тях и припомня живота и творчеството им чрез два специални юбилейни сборника. Книгите са подготвени съдържателно от специалистите в Музей „Литературна Стара Загора“ и Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и издадени с финансовата подкрепа на Община Стара Загора. Намерението е това да бъдат номера 1 и 2 от възстановената поредица за старозагорски литературни творци, издавана в средата на миналия век. Основната структура на литературния материал е идентична в двата сборника: обширна уводна студия от Иван Матев, главен уредник на Музей „Литературна Стара Загора“; мястото на двамата писатели в експозицията на музея; библиография; именен показалец; списък на псевдонимите, които са ползвали писателите.

В първия сборник, за Георги Илиев, е включена и статия от Иван Матев, посветена на 60-годишнината от създаването на Музей „Литературна Стара Загора“. Припомняме – музеят е открит през пролетта на 1961 г. в т.н. „Ханчева къща“. Това е сградата на улица „Сава Силов“, в която се е помещавала клиниката на родителите на поета Веселин Ханчев – д-р Невена и д-р Симеон Ханчеви. Добавен е показалец на публикациите на Георги Илиев по заглавия. Поместени са три стихотворения от Иван Мирчев, Иван Хаджихристов и Иван Николов, посветени на Георги Илиев и отзиви в пресата за романа му „О-Корс“, определян като първия български роман от жанр фантастика. Отзивите започват с емоционалната публикация във в. „Зора“: „О-Корсъ“! Нали уж сме народъ без фантазия? Боже мой, колко интересна вече става нашата литература! Какви грандиозни образи, какви смели замисли на богоподобния по творчеството си човешки гений!… Единствено човекътъ като че ли, е все същия.“ На корицата е отпечатан портрет на писателя от художника Димитър Гюдженов.

В сборника, посветен на Димитър Подвързачов е добавен текстът на „Автобиография“-та, написана със самоирония и публикувана през 1922 г.: „Вие искате, г-н редакторе, да ви дам сведения за живота си, или да напиша автобиографията си?… Но – да повярвам ли преди всичко, че някой се интересува? Това е за мене много трудно. И сетне – знаете ли, че в моя живот положително няма нищо интересно?… Не съм издал нито една книга. И надали ще издам. Страх ме е, че ще се намери критик, който ще ми каже: – Приятелю! Ти си помислил, изглежда, че да подвързваш и да пишеш книги е едно и също?!“ Корицата е с портрет на писателя, рисуван от Константин Щъркелов.   

Съставители на библиографиите и на показалците са Петка Синкова, главен библиотекар и Малина Денчева, библиотекар-експерт в Направление „Справочно-библиографско, информационно обслужване и читални“ на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора. Максимална изчерпателност при събиране на източниците е постигната от съставителите чрез сътрудничество с библиотеки в София, Пловдив, Велико Търново, Бургас, Русе, Разград, Шумен, Казанлък и Стара Загора.

И двата сборника са илюстрирани с цветни снимки на творците, с факсимилета на документи, на книги и експонати от Музей „Литературна Стара Загора“. Фотографиите са дело на Славчо Славов. Предпечатна подготовка: Илко Груев, „Инфоз“ – Стара Загора. Отпечатани в „Булгед“ – София.

Двете издания ще бъдат представени на 11 октомври 2021 г. понеделник)  от 17:00 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора. Събитието, заедно с документалната изложба в Парк „Пети октомври“ ще сложи началото на възродените Есенни литературни дни в Стара Загора.

Пълнотекстово книгите са публикувани в интернетстраницата на библиотеката https://www.libsz.org/doc/georgi-iliev.pdf

https://www.libsz.org/doc/dimitar-podvarzachov.pdf

***

Есенните литературни дни възникват през 1972 г. по идея на ръководството на града, Дружеството на писателите в Стара Загора и Съюза на българските писатели. Провеждат се през две години, за два или три дни. Включват различни ритуали, поднасяне на венци и цветя пред паметници и паметни плочи на литературни творци, големи литературни четения, конференции, щандове за книги, посещения на литературни творци в заводи, училища, общини в целия Старозагорски окръг. Връчват се награди за литература – Национална литературна награда „Стара Загора“. Всяко издание има посвещение. Първите са посветени на 50-годишнината от създаването на СССР и Втория конгрес на българската култура.

През 1972 г. е учредена националната награда „Гео Милев“. Връчва се за стихосбирка на гражданско-патриотична тема, издадена през последните две години. От 1979 г. се връчва награда „Георги Бакалов“ за литературна критика.

По време на Есенните литературни дни през 1983 г. при гостуването си в Стара Загора поетът Анастас Стоянов подарява на града ни незабравимото стихотворение „Есен в Стара Загора“ (Кое ти е старото, Стара Загора?/ Липите златеят, отлитат ята,/ под нови покриви – млади хора,/ във млади пъпки – нови листа.)

За девети, последен път, есенните празници на поезията в Стара Загора се провеждат на 18 и 19 октомври 1989 г. Посветени са на 70-годишнината от рождението на Веселин Ханчев, 110-годишнината от възстановяването на Стара Загора и 45-годишнината от социалистическата революция. Наградата „Гео Милев“ е присъдена на поета Стойчо Стойчев за новоизлязлата му книга „Рана“.

Снежана Маринова