Извънредна сесия на Общински съвет Стара Загора ще гласува безвъзмездна финансова помощ за COVID- отделение

На 7 октомври 2021 г. от 9:00 ч. Общинският съвет на Стара Загора ще проведе извънредно дистанционно заседание. На него съветниците трябва да дадат съгласие общината да стане партньор на Министерството на здравеопазването при изпълнението на инвестиционен проект „Ремонт на част от сградата на СБАЛПФЗ – Стара Загора – отделение за лечение на COVID“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 129 271 258,60 лева. Определени са 133 лечебни заведения с държавно и общинско участие в капитала, които са разпределени в три групи. Като лечебно заведение, част от група 2, е включена и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД.

През месец юни 2021 година е отправено запитване и дружеството предлага 243 975,00 лева с ДДС за извършване на дейности, насочени към обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19.

Електронното гласуване на сесията ще се осъществява чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки ще бъдат извършвани чрез приложението „Zoom“.