Стъпка към модерното образование направи иновативният пети „в“  клас на ОУ „Кирил Христов“ 

На 4 октомври 2021 г. по повод Международния ден на животните, с ученици от V „в“ клас в Спасителния център „Зелени балкани“ се проведе иновативен мултидисциплинарен урок на тема „Уча за животните, за да ги опазя“.

Обучението по природни науки и математика стъпва на знания от такива предмети като биология,  химия,  физика и астрономия, които в прогимназиалния етап са събрани в предмета „Човекът и природата“. Освен това, то помага на учениците да развият уменията си в здравословна среда, при разбиране на проблемите на околната среда и осъзнаване, че знанията за природните науки имат огромно значение за човечеството в социалния му, политически и икономически живот. Светът на природата е сложен и всеобхватен и на учениците не бива да се преподават отделни един от друг научни предмети. Трябва да анализираме общите допирни точки, общите тематични области в науките и математиката, които са тясно свързани с ежедневието на учениците, универсални концепции и устойчиви модели, които стъпват на модели на разбиране на живата и неживата природа. В бинарния урок бяха подбрани теми от предметните области по човекът и природата и по математика, които позволяват интегриране на знания в началото на пети клас.

Гости на иновативния урок бяха представители на Регионално управление на образованието , Стара Загора – Деяна Димитрова- старши експерт по математика и Кузман Кузманов – старши експерт по природни науки и екология и Господин Балъкчиев- директор на ОУ“Кирил Христов“-Стара Загора.

В началото Йорданка Василева – представител на СЦ „Зелени балкани“, запозна учениците с увлекателни истории за всяка птица, обитаваща в момента Спасителния център. Децата разбраха, че центърът приютява бедстващи диви животни от цялата страна. Тук те се лекуват и след пълното си възстановяване се връщат отново в природата. Работата в центъра е свързана, освен с лечение и с рехабилитация и с размножаване и връщане в природата на редки и застрашени от изчезване диви животни. За съжаление, някои от пациентите са със сериозни увреждания и въпреки положените от екипа грижи, не могат да се възстановят напълно. Такива животни остават завинаги обитатели на Центъра. За тях се полагат ежедневни грижи, за които са необходими допълнителни средства.

След увлекателните истории за редките птиците, учениците от иновативния пети клас, решиха да осиновят гарвана Ало и да подпомогнат със средства Спасителния център за неговата прехрана в продължение на три месеца. Така петокласниците дадоха пример на съучениците си, че трябва да бъдат съпричастни и да даряват за общественополезни каузи. Те призовават техните съученици да се включат в тази кауза, за да съхранят видовете животни, които все повече изчезват.

Екатерина Йовчева – старши учител по математика и Венета Кирковска – старши учител по биология и здравно образование, представиха по нестандартен начин възможността да се усвояват и затвърдяват знанията на учениците по „Човекът и природата“ и по „Математика“.

Иновативният урок продължи с разделянето на учениците на четири групи. Формирането на групите беше направено на случаен принцип чрез игра, която води до тяхната концентрация и готовност за работа. Всяка група имаше работна карта, в която трябваше да решават математически задачи, да разпознават птици и да търсят интересни факти за тях. Освен конкретните образователни задачи, учениците показаха, че могат да  анализират, сравняват и обобщават факти; да установяват причинно-следствени връзки; да организират своята съвместна работа за постигане на краен резултат.  В работата по групи основен момент беше сътрудничеството – в екипа и между екипите. По време на урока учениците използваха дигитални устройства за търсене на допълнителна информация по изучаваното учебно съдържание.

Основен акцент в работата беше нетрадиционната учебна среда – извън класната стая, което е и част от иновацията на училището.

В края на урока, петокласниците получиха официално Свидетелство за осиновяване на гарвана Ало.  

Учениците се убедиха, че съкровищата на природата за нашата планета са милионите видове, които познаваме и обичаме, и още много други, които остава да бъдат открити. За съжаление, човешките същества безвъзвратно нарушават баланса на природата и в резултат на това светът е изправен пред най-мащабното изчезване на видове, след периода на измиране на динозаврите преди повече от 60 милиона години. Но за разлика от съдбата на динозаврите, бързото изчезване на вида в нашия свят днес е резултат от човешката дейност.

Петокласниците стигнаха до извода, че неразумният начин на живот на хората –  изменението на климата, обезлесяването, загубата на местообитания, разселване на чуждоземни видове, трафикът и бракониерството, неустойчивото земеделие, замърсяването и пестицидите и др., чиито въздействия са много широки, водят до загуба на видовете животни, а ние трябва да се грижим за тяхното видово разнообразие, за да съществуват и за следващите поколения.

Екатерина ЙОВЧЕВА