Говорят, че стара си, Стара Загоро…

Говорят, че стара си, Стара Загоро,
че древни са твоите вени и жили,
и пълниш със скръб и със сълзи усоя,
и болка, и слава спят в твойте могили.
Над теб се преплитат и огън, и време,
и ти си жарава от спомен и вяра,
че който от твоята пръст шепа вземе,
той сила си взима, макар да си стара.
И липов копнеж пълен с майска надежда
изписва по улиците ти куплети,
и от ароматната му безметежност
дори и след залеза – изгревно светят…
Говорят, че стара си, Стара Загоро?!
Е, нека говорят… А ти продължавай
да впиваш над мъртвото живия корен,
че даже и стара, все млада оставаш!
05.10.2021
Йордан Пеев
Честит Празник, Стара Загора! Моя болка и вечна надежда…