Конференция за 40 г. археологически проучвания в Карасура предстои в Чирпан

На 9 и 10 октомври 2021 г. в Исторически музей Чирпан ще се проведе Национална научна конференция на тема:“40 години архиологически разкопки и проучвания на Карасура. 40 години археологически разкопки и проучвания в Чирпан и чирпанско“.

Началото, с приветствие на кмета Ивайло Крачолов към участниците е в 11:00 ч. Половин час по-късно ще бъде открита изложба „40 години разкопки и проучвания в Чирпан и чирпанско”.

Ще бъдат изнесени доклади от Таньо Николаев Димитров – „Селищни модели от праисторията в микрорегиона на Чирпан (VІ – ІІІ хил. пр. Хр.);

Петър Христов Лещаков – „Селищни системи от праисторията в района на Чирпански възвишения” (V хил. пр. Хр.); Доц. д-р Милена Тонкова – Паметници на тракийската култура в района на Чирпанските възвишения”;

Доц. д-р Здравко Димитров – Архитектурни детайли от римската епоха в района на Чирпанските възвишения”; Мартин Георгиев Христов – „Обща и относителна хронология на обект № 16 – км 195+300 – 195+600 – ЛОТ 1 АМ „Тракия”, до село Яздач, община Чирпан; Мартин Георгиев Христов; Кръстина Панайотова – „Наблюдения върху хронологията и прастранственото разпределение на структурите на обект № 16 – КМ 195+300 – 195+600 – ЛОТ 1 – АМ „ТРАКИЯ””; Д-р Мариана Петрова Минкова – „За монетната циркулация през Античността и Средновековието на територията на Чирпанско; Ас. д-р Чавдар Кирилов – Средновековното Селището Златна ливада; Д-р Петър Тодоров Калчев – „Археологическо проучване на Обект № 7 – АM „Тракия”, в землището на село Рупките, Чирпанско; Доц. д-р Методи Даскалов; Нанси Маринова – „Археологическо проучване на Обект № 8 – АM „Тракия”, в землището на село Рупките, Чирпанско; Д-р Кристина Недкова Рау – „Карасура – селище на кръстопът”; Д-р Румяна Георгиева Лечева – „Свещеник Георги поп Стайков – учредителят на първото извънстолично православно братство в Чирпан”.

Dolap.bg