Научен симпозиум с международно участие „COVID-19 – мултидисциплинарен научен обзор“ проведе Медицински колеж

Научен симпозиум с международно участие „COVID-19 – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН НАУЧЕН ОБЗОР“ проведе Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора. Събитието бе насочено към преподаватели, студенти, фармацевти, лекари, специалисти по здравни грижи, клинични лаборанти и за всички специалисти с интерес в областите: икономика, правна регулация, информационни технологии в здравеопазването и здравна сигурност. С пленарни доклади в него се включиха доказани специалисти от България и Турция. Първата пленарна лекция беше на ректора на МУ – Пловдив проф. Мариана Мурджева „COVID-19 и ваксини – имунологични предизвикателства и проблеми“, последвана от Проф. Тодор Кантарджиев, който изнесе лекция на тема „Ковид-19 в България – поуките“.

Участниците в симпозиума бяха приветствани от ректора на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков: „Адмирации към Медицински колеж и проф. Толекова, че се осмелиха да организират това мероприятие, защото всички преминаваме през нещо, което не се е случвало до сега, в нашия живот. Ние имаме нужда от такива научни форуми като този, за да стигнем заедно, като наука, до истината. Радвам се, че сред нас е проф. Кантарджиев, че на линия е и проф. Мурджева, както и нашите прекрасни преподаватели като проф. Лазарова и проф. Пекова, които бяха от първия ден на първа линия. От сърце Ви желая успех на научния симпозиум!“

Домакин на събитието и модератор на секцията „Пленарни лекции“ бе директорът на Медицински колеж проф. Анна Толекова. Научният симпозиум се проведе на 1 и 2 октомври с богат спектър от теми и участници.

Надя Лилова