209 абсолвенти дипломира Педагогическия факултет на Тракийски университет

На 1 октомври 2021 г. Педагогически факултет при Тракийски университет Стара Загора дипломира 209 студенти -бакалаври в специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика с чужд език“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Педагогика на обучението по информационни технологии“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“- редовно и задочно обучение и магистърски програми. От тях 17 са магистри.

Средният успех е много добър 4.85 на бакалаврите и на магистрите 5.04.

Отличник на випуска е Кремена Димова- отличен успех 5.85

С отличен успех над 5.50 се дипломираха още 10 абсолвенти. Всички те получиха медали и подаръци.

В приветственото си слово деканът на факултета проф. д-р Таня Борисова каза:

„За мене днес е вълнуващ момент. Виждам Ви след четири години- пораснали, знаещи, можещи, наши посланици по градове , села и в чужбина. Радвам се ! Гордея се с Вас като виждам това море от шапки и сини шалчета…Където и да сте, не забравяйте че сте възпитаници на Педагогическия факултет на Тракийския университет.

Помнете, че тук имате приятели, имате съмишленици, които никога няма да Ви изоставят през целия Ви жизнен път!

Очакваме Ви, наша млада смяна, наши магистри, докторанти, научни работници, народни представители!

Желая Ви успех! Обичаме Ви! Попътен вятър!“

Емоционално поздравително слово поднесе зам.ректорът на Тракийски университет доц. д-р Нели Грозева. Тя каза:

„В живота на всеки има и важни, и тържествени моменти и днес е един от тях. За мене е чест да бъда тук и да споделя този миг с Вас и да Ви поздравя от името на ректора на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков, от името на ректорското ръководство и на академичната общност на Тракийския университет.

Благодаря Ви, че избрахте да продължите своето обучение в Тракийския университет. Нямам никакво съмнение, че Вие сте отлично подготвени. Вярвам, че сте не само звани, а призвани да бъдете учители. Вярвам, че Вие ще успеете много и че по-доброто за Вас тепърва предстои . Защото носите огромен заряд, съчетание от дръзновението на младостта и силата на знанието. Не ги пропилявайте. Използвайте ги! Обичайте професията си. Обичайте учениците си! Не се страхувайте да експериментирате, да провокирате, да откривате нови хоризонти. Помнете, че Вие винаги ще останете част от голямото семейство на Тракийския университет, който има свои членове в над 60 държави по света.

Помнете, че вратите на нашия университет са отворени за Вас за съвет, за подкрепа и за надграждане на Вашите знания в магистърски и докторски програми или в курсове за следдипломна квалификация. Или просто само да дойдете, да поздравите преподавателите си и да споделите с тях поредния си успех.

Уважаеми родители и близки на нашите абсолвенти, благодаря Ви, че поверихте образованието на Вашите деца на преподавателите от Педагогическия факултет на Тракийски университет. Уверявам Ви, че тази инвестиция не е напразно. Тя е за по-доброто бъдеще на Вашите деца.

Попътен вятър, скъпи абсолвенти и помнете, че атестат за Вашата добре свършена работа са пламъчетата в детските очи. Бъдете здрави и успешни! Продължавайте да мечтаете и да сбъдвате мечтите си! На добър час!“

Последва полагане на клетва на педагога, а след това – церемония по връчване на дипломите.

Накрая традиционно в небето полетяха черните абсолвентски шапки. Следва да се отбележи, че този випуск беше облечен с нови красиви тоги – черно и синьо.

Росица Ранчева