100 години висше аграрно образование в България чества Тракийският университет

С Панорама на Тракийския университет, на 30 септември 2021 г. тържествено беше чествана 100-годишнината на висшето аграрно образование в България. Тракийски университет Стара Загора, със своя Аграрен факултет, е значима част от вековната история, дала на нашата страна и на света, учени, възпитаници и специалисти в аграрната област.

Първият законодателен акт, с който се регламентира висшето аграрно образование в България е приетия от ХІV обикновено Народно събрание Закон за народното просвещение, утвърден с Указ No 7 от 18.02.1909 г. Според него към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се създава Агрономически факултет с две специалности: растениевъдство и животновъдство.

Началото на висшето аграрно образование е поставено през 1921 г., когато в Агрономическия факултет започва учебен процес. 47 са първите приети студенти, а преподавателите са 3. Учебните програми са съобразени с тези на изтъкнати европейски университети и факултети, а първите преподаватели получават възможност да специализират в тях.

През 1928 г. е построена модерна за своето време учебна база на бул. „Драган Цанков“ No8 в София и са създадени бази за практическо обучение на студентите. През 1947 г. специалностите се обособяват като самостоятелни факултети- агрономически и зоотехнически. През 1948 г. заедно с Лесотехническия и Ветеринарномедицинския те се отделят от Софийския университет и се учредява Селскостопанска академия в столицата. Следват години на трансформации и преустройство във висшето аграрно образование у нас.

През 1974 г., съгласно разпореждане на Министерски съвет, Зоотехническият и Ветеринарномедицинският факултети са пребазирани от София в Стара Загора. Създадено е първото висше учебно заведение в града на липите- Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина с два факултета – зоотехнически и ветеринарномедицински. През 1983 г. Зоотехническият факултет е преименуван в Зооинженерен, а през 1992 г.- в Аграрно-животновъден, през 1995 г. – в Аграрен.

Тези промени в наименованието на факултета бяха свързани с разкриването на редица нови специалности в унисон с изискванията на аграрното производство.

С решение на ХХХVІІ Народно събрание прието на 21 юли 1995 г. в град Стара Загора е създаден Тракийският университет, в който Аграрният факултет е една от основните структури.

Гордост за факултета, че от неговите среди са израснали 6 академици, 4 член кореспонденти и 106 професори. Най-популярните от тях са първият професор по животновъдство, определен за патрон на факултета, проф. Жельо Ганчев, акад. Янаки Моллов, акад. Георги Хлебаров, акад. Кирил Павлов, акад. Никола Платиканов, акад Стефан Куманов, акад. Кирил Братанов, акад. Ценьо Хинковски, чл. кор. проф. Исай Георгиев, чл. кор. проф. Петко Иванов, чл. кор. проф. Павел Павлов, световно известният български писател проф. Димитър Димов, както и още много преподаватели, авторитети в българската аграрна наука и образование.

Доц. Димитър Панайотов, декан на Аграрния факултет разказа подробности за мисията на факултета през столетието. Той спомена имена на десетки възпитаници , които са израснали като професори, доценти – личности, които пренасят през поколенията факела на знанието.

В този тържествен ден правим равносметка на постигнатото, каза деканът.- Днес Аграрният факултет обучава над 900 студенти от 6 специалности в четири направления. Всички специалности – „Зооинженерство“, „Агрономство“, „Агрономство и етерично-маслени култури“ -най-новата специалност, „Аграрно инженерство“, „Екология и опазване на околната среда“ и „Рибовъдство и аква култура“ са с оценка 9 по десетобалната система от Агенцията по акредитация. Такива оценки се постигат благодарение на преподавателите,на които изказвам сърдечна благодарност. Във факултета работят 87 високо ерудирани преподавателите, 14 от които -професори, 33 доценти, 31 асистенти. 7 от тях са доктори на науките, 67 са доктори в различните направления. За новата учебна година са приети 212 студенти в образователна степен „бакалавър“, 50 – в магистърски програми.

Аграрният факултет има основна мисия – да извършва качествено обучение, да произвежда специалисти, които да се реализират в целия спектър на аграрното производство. Без нашите специалисти е немислима модернизация на аграрния сектор, нещо което тепърва предстои да се прави“- каза доц Панайотов.

За миналото и бъдещето на Аграрното образование в Тракийски университет и в България говори проф. Иван Станков, който в продължение на половин век е свързал живота си с аграрното дело и с Тракийски университет.

Ректорът доц. д-р Добри Ярков започна приветствието си с думите:“За мене е чест и привилегия да съобщя официално, че Тракийски университет Стара Загора става на 100 години. Това е така защото Аграрният факултет, който е основен стълб на нашия университет, има 100-годишна история. Всичко, което предстои да се случи, стъпва на традициите …Днес ние гледаме напред, защото Аграрният факултет е призван да направи дигиталната трансформация на целия аграрен сектор. С реализирането на Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“, в която Тракийски университет и Аграрен факултет са лидери, аз съм сигурен, че следващата година ще преобразим целия сектор чрез дигитализация и роботизация на процесите в животновъдството.

Поздравявам колегите от Аграрния факултет с пожелание да продължават напред със същия дух и енергия. Вярвам бъдещето ще покаже, че тази 100 – годишна история е стабилна база да вървим напред в бъдещето“.

Деканът доц. Димитър Панайотов награди с почетни дипломи видни личности, допринесли за развитието на Аграрния факултет на Тракийски университет: проф. Цанко Яблански, проф. Иван Станков, проф. Илия Димитров, проф. Радослав Славов, проф. Димитър Динев, проф. Димитър Павлов, доц. Михаил Панайотов, доц. Банко Банев и др.

Гости на събитието бяха проф. Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия, проф. Стайка Лалева – директор на Земеделски институт, проф. Майя Игнатова – директор на Институт по животновъдни науки институт, Костенброд, декани на факултетите на Тракийски университет, партньорски фирми и др.

Във Форума на Студентския град бяха разположени информационни щандове с атрактивно представяне на всичките 6 специалности от Аграрния факултет, демонстрации на техника и различните породи животни от Учебно-опитното стопанство.

В същия ден беше открит Университетски демонстрационен център, който предлага био продукти, произведени в Учебно- опитното стопанство – млечни произведения – сирене, кашкавал и др.

В ранния следобед в информационните щандове край сцената на Форума бяха разположени всички факултети и структурни звена, които представят своите специалности, възможности и научни иновации.

За добре дошли на всички първокурсници ректорското ръководство организира студентско парти. От 17:30 часа на сцената ще се качат музикантите от студентски бенд Макрофагос, които ще подгреят публиката за изпълненията на Deep Zone Project.

Росица Ранчева