Отбелязваме 35-тата годишнина от създаването на Катедра по УНГ болести

На 1 октомври 2021 г. /петък/ от 11 часа в Зала „П.Р.Славейков“ в Община Стара Загора ще се състои официалното отбелязване на 35-тата годишнина от създаването на Катедрата по УНГ болести към Медицинския факултет на Тракийски университет в Стара Загора. Планирано бе събитието да се проведе преди година(Катедрата е създадена през 1985), но поради епидемичната обстановка в страната бе отлагано нееднократно.

Събитието ще се проведе с любезното съдействие и подкрепа на Община Стара Загора при спазване на абсолютно всички противоепидемични мерки, съгласно заповедта на Министъра на здравеопазването на Р България.

Участие ще вземат изтъкнати представители на специалността от цялата страна, а благодарение на прекрасните възможности, които съвременните технологии ни предоставят и водещи европейски учени, които са потвърдили своето участие. Наред с историческите бележки за създаването и развитието на катедрата, ще бъдат поднесени приветствия от бивши възпитаници на Катедрата, пръснати по света – от Нова Зеландия до Швеция. Научните доклади са строго селектирани и ще бъдат изнесени от ръководителите на сродни катедри от медицинските университети в София, Пловдив, Варна и Плевен, както и участници от Русия, Хърватия, Украйна и др.

Планирано е провеждане на кръгла маса „Предизвикателствата, свързани с обучението на студентите и специализантите по оториноларингология“, с участието на всички ръководители на Катедри по УНГ болести от страната и членовете на Управителния съвет на Българското национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия(БНСОРЛХГШ).

„Държа да отбележа, че това събитие е най-значимото за годината, след Националният конгрес по оториноларингология, което ще се проведе в т.нар.хибридна форма“ – коментира проф.д-р Валентин Стоянов, д.м., ръководител Катедра МФ-ТрУ, Стара Загора

Катедрата приема първите си студенти през 1985 година в тогавашния Висш медицински институт. Пръв ръководител на Катедрата е доц.д-р Илия Владимиров, а пръв асистент – проф.д-р Павел Димов. Малко по-късно за асистент е избран и проф.д-р Валентин Стоянов. В годините свой дял в развитието и утвърждаването на катедрата са дали асистентите д-р Наташа Младенова, д-р Атанас Стефанов, д-р Валентин Маринов, д-р Димитър Михайлов, д-р Жени Пенкова, д-р Атанас Влайков, както и гост-лекторите проф. д-р Малам Маламов, доц.д-р Яни Ковачев, доц.д-р Любен Петков.

Във времето Катедрата по УНГ болести зае своето достойно място сред тези в страната. Десетки млади лекари придобиха специалност, а редица други защитиха успешно своите докторски дисертации. Сред тях се открояват имената на проф.д-р Павел Димов, проф.д-р Валентин Стоянов, доц.д-р Петър Руев, докторите по медицина Атанас Влайков и Кирил Тенев-Кочат. Бяха въведени в практиката иновативни методи за диагностика и лечение на заболяванията на ушите, носа и гърлото. Организираха се множество национални и международни научни конференции, с участието на известни европейски и световни учени от почти всички континенти. Дълги години с усилията на сътрудници от катедрата под ръководството на проф.Димов се издаваше специализираното научно списание Pro Otology. Бяха организирани и проведени единствените и досега по рода си Научни конференции за студенти и млади учени, като най-добрите работи бяха отличавани с награди и отпечатани в три последователни сборника с научни трудове и в научното списание Trakia Journal of Sciences.

И днес в катедрата се обучават български и чуждестранни студенти и специализанти, в т.ч. и на английски език. Преминали различна степен на обучение в катедрата лекари работят в почти всички големи болници в страната – София, Стара Загора, Сливен, Бургас, Хасково, Казанлък, Нова Загора, Севлиево, Раднево и др. Гордост за катедрата са и тези, които придобиха специалност и работят трайно зад граница – Великобритания, Франция, Швеция, Германия, Австрия, Турция, Иран, Йемен, Нова Зеландия и др.

Сътрудници на Катедрата членуват в български и чуждестранни научни дружества, в част от които заемат ръководни длъжности. Те са и в редакционните колегии на наши и чужди научни списания.