Тракийски университет – Стара Загора организира безплатни курсове и семинари, предназначени за земеделски стопани и заети в техните стопанства лица

Тракийски университет – Стара Загора организира безплатни курсове и семинари, предназначени за земеделски стопани и заети в техните стопанства лица

Участниците получават безплатно:

Транспорт от цялата страна до базите на Тракийски университет в Стара Загора и обратно;

Ежедневна закуска, обяд, вечеря и кафе-паузи през деня;

Нощувки в реномиран хотел в Стара Загора;

Лекционни материали и консултации от лекторите;

Сертификат за обучението.

Времетраене:

Курс – 30 уч. часа (4 дни)

Семинар – 18 уч. часа (2 дни)

Всеки земеделски стопанин и негов служител може да участва максимум в 2 курса и 5 семинара.

Земеделските стопани и заетите в техните стопанства лица  могат да заявяват желание за участие в курсове и семинари на:

Тел: 042699271 – Ана Георгиева, техн. сътрудник

Тел: 042699250 – Милен Господинов, техн. сътрудник

Имейл:

proekti.tru@gmail.com

Тракийски университет

Студентски град, 6000 Стара Загора

Курсове – теми:

  1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.
  2. Идентификация на селскостопанските животни за нуждите на регистрация, обявяване и ликвидиране на болести по животните и последващо компенсиране на щетите. Повторно населване на животновъдните обекти след ликвидиране на епизоотично огнище.
  3. Ветеринарно-медицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване биосигурността на животновъдните обекти.
  4. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти:

Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.

  1. Хуманното отношение към селскостопанските животни, като комплексна мярка за повишаване на продуктивността и предотвратяване появата на заболявания.

Семинари – теми:

  1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.
  2. Подготовка на земеделски стопани за намаляване на риска от природни бедствия и кризи от епизоотологичен характер.
  3. Пчеларство и здравеопазване на пчелите.
  4. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: дезинфекция, дезинсекция, дератизация.
  5. Предизвикателства за осигуряване на биосигурност във ферми със свободно, пасищно и биологично отглеждане на селскостопански животни.