Кръгла маса „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ“ организира ИУПР  

Институт за устойчив преход и развитие към Тракийски университет – Стара Загора е домакин на Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ“ на 27 септември 2021 г.

Сесията ще бъде открита от доц. д-р Добри Ярков – Председател на Управителния съвет на ИУПР и Ректор на Тракийски университет, председател на събитието ще е Румен Радев, Заместник-председател на Българската асоциация на индустриалния капитал и член на Управителния съвет на ИУПР.

Чуждестранно участие ще вземат Шаран Бъроу – Генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите , Лука Висентини – Генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, Александър Афре – Заместник генерален директор на BUSINESSEUROPE, Паскал Боло – Президент на SGI Europe. Участие ще вземат и президентите на двата синдиката Пламен Димитров, Президент на КНСБ и член на Управителния съвет на ИУПР, Димитър Манолов, Президент на КТ „Подкрепа“.

Основната тема на събитието е обсъждане на баланса между действията по климата, модернизацията на промишлеността и справедливия преход в България. Ще бъдат организирани няколко тематични сесии за разглеждане на различни предизвикателства на прехода и инвестиционни възможности за региони с интензивен въглерод и въглища. В този контекст събитието ще предостави възможност за представяне и популяризиране на напредъка, постигнат в процеса на изготвяне на териториални планове за прехода към най-засегнатите региони.

Председател на СЕСИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ “Възстановяване чрез зелена и цифрова енергия и промишлена трансформация – Следващо поколение ЕС – справедлив преход на обществото, икономиката и работните места” е Юлиан Попов, член на Управителния съвет на ИУПР. За ключово изказване ще има думата изпълнителният вицепрезидент по Европейската зелена сделка Франс Тимерманс, когато ще бъдат обсъдени въпросите по правителствена перспектива, перспектива на синдикатите, перспектива на работодателите.

СЪВМЕСТНА СЕСИЯ предвижда Обсъждане на резултатите от проекта „Техническа подкрепа за подготовката към Плана за териториално справедлив преход в Република България“. Председател ще бъде Антон Иванов, член на УС на ИУПР.

Заключителната сесия ще бъде водена от Антон Иванов, член на УС на ИУПР и Пламен Димитров, Председател на КНСБ и член на УС на ИУПР

Събитието ще се проведе онлайн от 15 часа на 27 септември 2021 г.