Откриване на Новата учебна година в ГПЧЕ“Ромен Ролан“

По традиция на 15 септември в двора на ГПЧЕ „Роман Ролан“ бе открита тържествено новата учебна 2021/2022 година – с благопожелания за здраве, уверено преминаване през дългия път на знанието и науката и с надежда за напредък и духовно израстване.

На празника присъстваха Нейно превъзходителство госпожа Флоранс Робин – посланик на Република Франция, госпожа Кльодиа Калво – аташе по образователното сътрудничество при Френския културен институт, представители на Община Стара Загора.

В гимназията ежегодно се приемат осем паралелки, общо 208 ученици, които се разпределят в по три паралелки за интензивно изучаване на английски, немски и френски език. Профилът на училището е “чуждоезиков” и съгласно учебния план първата година се изучава интензивно първия чужд език, а през втората година започва  изучаването на втори. От тази учебна година в 8 клас има и една нова паралелка – „Софтуерни и хардуерни науки с немски и английски език“.

В по–горните класове някои от предметите се изучават на съответния първи чужд език. За английските паралелки това са история, физика, за немските – история, география, биология, за френските – биология, география, физика, история и философия.

Училището предлага квалифицирано обучение от много добри специалисти. Повече от половината от учителите в гимназията са нейни бивши възпитаници. Всички те предават знанията и уменията си на своите бъдещи колеги. Мнозина от тях са автори на учебници и проекти.

Основна цел на екипа от преподаватели е обучението по чужди езици да бъде средство за комуникации на всички нива и във всички области. Всички убедено работят за утвърждаване на ценности, свързани с достиженията на българската и световната култура и съвременната цивилизация. Превръщането на гражданското образование в убеденост на младите хора и стимулирането на тяхната креативност е неразделна част от педагогическата работа.

За осъществяване на своите цели гимназията сътрудничи с различни организации и институции, както и с физически лица в страната и чужбина. Организира и подпомага образователни програми, способстващи за усъвършенстване познанията и уменията на учениците.