Татяна Димитрова, началник на РУО Стара Загора:“Над 33 000 ученици ще започнат присъствено новата учебна година“

Дни преди началото на новата учебна година разговаряме с Татяна Димитрова, началник на Регионално управление на образованието (РУО) в област Стара Загора. По обобщени данни в 120 училища ще учат над 33 000 ученици. От тях около 3000 ще са първокласници. Учителите са над 4000 души.

Госпожо Димитрова, в навечерието сме на новата учебна 2021/2022 година. Каква е подготовката ?

Започваме със Септемврийските съвещания с директорите на училищата. Те ще се проведат на 10 септември 2021 г. неприсъствено.

Темите, които ще дискутираме са началото на учебната година и заложените дейности през нея, насоките, одобрени от Министерство на образованието и науката и мерките на Министерство на здравеопазването при пандемични условия. Ние по места също обсъждахме предложенията. Най-дискутирани бяха носенето на маски от малките ученици и началото на учебната година.

Вече е ясно, че началото на учебната година ще започне навсякъде присъствено. Ще се съобразяваме със ситуацията, в която се намираме според насоките, в които много ясно е разписан механизмът за обучение в електронна среда.

Нека да припомним от кого и кога ще се носят маски, според последните указания на министъра на образованието и науката?

Учениците до IV клас включително няма да носят маски по време на учебен час. Маските няма да са задължителни и за децата от предучилищните групи в училищата. Класните стаи обаче ще трябва да се проветряват поне два пъти по време на часа за най-малко една минута.

Задължителни през целия ден и навсякъде в сградата остават маските за всички останали ученици, както и за тези от началните класове в междучасията и в общите пространства на училището.

Маските няма да бъдат задължителни за учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и учениците. Това правило ще важи също в часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.

При желание на родителите и/или учениците, защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.

Какво се случва при заболяване на ученик или ученици от ковид?

При наличие на единични случаи на заболели или карантинирани ученици, учители или други служители директорът на училището издава заповед за преминаване към електронно обучение на отделен ученик или паралелка. При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при брой заболели учители, което прави присъствения учебен процес невъзможен, директорът предлага на министъра на образованието и науката преминаване към ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Това става след решение или на педагогическия съвет, или на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), или на областния кризисен щаб. При изготвяне на предложението за ротация се спазва принципът в ОРЕС да бъдат не повече от 50% от учениците.

При ротация първи преминава към онлайн обучение випускът с най-много заболели или контактни ученици. В общия случай занятия от дистанция се въвеждат най-напред за учениците в гимназиален етап с изключение на XII клас. При продължаващо влошаване на епидемичната ситуация се включват учениците от XII клас, както и от прогимназиалния етап с изключение на VII клас. Учениците от VII клас и от начален етап (I-IV клас) преминават в ОРЕС само в краен случай.

Какво се случва, ако броят на заболелите е много висок?

При тъмночервения сценарий – с поне 500 заболели на 100 000 души, всички училища в съответната област преминават изцяло в обучение от разстояние в електронна среда само след заповед на министъра на здравеопазването, която изисква затваряне на училищата. В случай че такава заповед няма, важат мерките, разписани за отделните училища при единични случаи или при поне 10% заболели ученици и/или учители.

Госпожо Димитрова, има ли незаети учителски места?

По- малко остават свободните места в училищата на област Стара Загора за учители, медиатори и непедагогически персонал. Всички те са обявени на сайта на Регионално управление на образованието (РУО). Голяма част се заеха. Има обявени места и ще продължат да се обявяват, тъй като съществува някакво вътрешно движение. Например има обявено място в дадено училище и колега от едно училище се мести в друго по различни причини и естествено освобождава място. До края на седмицата събираме информация от директорите, тъй като те трябва да заявят своята готовност в началото на учебната година и за осигуреността с учители. Засега не сме имали случаи да няма осигурен учител.

Какви са мерките за връщане или задържане на ученици, които не желаят да учат или да продължат образованието си?

По Постановлението на Министерски съвет – по механизма за обхват по който работим, училищата и екипите, които са 75 в област Стара Загора, не са спирали да работят. В летния период на отпуски и ваканции, ние сме работили с успешно завършилите седмокласници с амбицията да продължат образованието си. Екипите продължават да действат. Естествено сега работим и да записване на четиригодишните деца в детските градини. Това са деца и ученици от т.н. уязвими групи в кварталите, какъвто е например „Лозенец“ в Стара Загора и в малките населени места. Предстои да се актуализират данните на учениците, които са завършили и на които предстои да бъдат записани. Предстои до 15 септември т.г. да проведем координационен съвет на областно ниво. Тогава ще бъдат посочени проблемите и начините за решаването им.

Готови ли са училищата да започнат спокойно и уверено новата учебна година?

Всички училища и детски градини ще започнат новата учебна година присъствено, събитие, което и децата и учителите очакват с нетърпение. Пак повтарям основните приоритети: На първо място – ваксините, на второ – насоките за спазване на изискванията на министерствата на образованието и здравеопазването и на трето – механизмът за обхват. Що се касае за ваксините , поставянето им е доброволно. Ние направихме информационни кампании съвместно с Министерството и медицинските специалисти. В никакъв случай никой не бива да бъде притискан да се ваксинира или да не се ваксинира. Това е личен избор. Заедно с РЗИ направихме график за ваксиниране в общините и там, където бяха пожелали се поставиха ваксини.

На всички желая здрава и успешна нова учебна година!

Росица Ранчева