Учител по информатика от ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ стана сертифициран експерт на Microsoft Innovative Educator (MIE)

Поздравления за Теодора Нончева, учител по Информатика и информационни технологии , избрана за експерт – иновативен педагог на Microsoft за 2021/2022 г.

Всяка година Microsoft избира експерти – иновативни преподаватели, които да бъдат част от една изключителна глобална общност, проправяща пътя на своите връстници да споделят идеи, да изпробват нови подходи и да се учат един от друг. Преподавателите от MIE не само познават основните приложения и функционалности на инструментите на Microsoft, но и ги използват в своя клас и училище.
Придобиването на титлата MIE е първата стъпка към присъединяване към общността на ангажирани преподаватели, които работят заедно, за да увеличат знанията си и да придобият нови компетенции.

Microsoft Innovative Educator Expert е отличие, признато в цял свят. Г-жа Теодора Нончева има богат опит в прилагането на технологиите в училище. Програмата за експерти на Мicrosoft е уникална, предназначена да отличи образователните визионери от цял ​​свят, които дават пример на други учители как да използват съвременните технологии в образованието, като по този начин подобряват учебните резултати на своите ученици. Експертите на MIE помагат на Microsoft да въвежда иновации в образованието. Те подкрепят други учители и споделят с тях мислите си за ефективното използване на технологиите в образованието. Те също така предават знания на Microsoft за нови образователни продукти и инструменти и обменят добри практики, докато си сътрудничат за насърчаване на иновациите в преподаването.
Като иновативен преподавател на Microsoft г-жа Нончева получава редица възможности, преминавайки през Академията за инструктори – компетентност и кариерно развитие, сътрудничество с иновативни преподаватели от целия свят, директно сътрудничество с Microsoft, възможност за тестване на нови продукти на Microsoft Education, участие в различни видове срещи, конференции, обучения, уеббинари за решения на Microsoft за училища и преподаватели, съвместно на материали за технологиите на Microsoft за образование, представяне на Microsoft на събития или технологични демонстрации.
Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи (ПГКНМА) „Проф. Минко Балкански“ Стара Загора  е училище, в което вече работи учител от програмата на MIEE. Тази полза го превръща в училище за пример в региона по отношение на използването на нови технологии на Microsoft и иновативни методи в управлението на училищата, преподаването, ученето и развитието на необходимите в съвременния свят компетенции на учители и ученици. Начинът, по който функционират тези моделни училища, по-късно е мащабируем в целия регион, което им позволява да отговорят на настоящите изисквания и очаквания на съвременното образование и да следват световните тенденции.

Майя Найденова

директор на ПГКНМА