Ректорите на Тракийски университет – Стара Загора и Икономически университет – Варна подписаха споразумение за сътрудничество  

Ректорите на Тракийски университет – Стара Загора и Икономически университет – Варна доц. д-р Добри Ярков и професор Евгени Станимиров подписаха споразумение за сътрудничество и съвместна дейност.

Официалното подписване на споразумението се състоя в Икономически университет – Варна, където доц. д-р Добри Ярков и академичното ръководство на университета домакин обсъдиха и очертаха конкретни инициативи в рамките на новото споразумение.

Основен акцент на сътрудничеството e осигуряване на практическо обучение на студентите и съвместни практико-приложни и изследователски проекти.

Двете висши училища ще работят  за създаване на условия за ефективно използване на ресурсите и развитие на механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и научноизследователската дейност.

Надя Лилова