Над 150 души от 14 държави желаят да се обучават на английски език в Тракийски университет

На 28-ми и 29-ти август 2021 г. в Тракийския университет – Стара Загора се проведоха онлайн кандидатстудентски изпити по английски език, биология и химия за желаещите да се обучават на английски език през учебната 2021-2022 академична година.
Изпитът по английски език се проведе в две части – събеседване с кандидатите бе първата част, а във втората те показаха писмените си знания и умения по езика. Изпит по английски език полагат само кандидатите, за които той не е матерен език или не е официален език в държавата на пребиваването им.
Над 150 души от 14 държави са желаещите да се обучават на английски език в Тракийски университет. На изпитът по биология, който е вход за английските програми на специалностите „медицина“ и „ветеринарна медицина“ в университета се явиха 73 кандидат-студенти от 14 различни държави, сред които са Великобритания, Гърция, Италия, Канада,Германия, Франция, Нидерландия, Пакистан, Индия и др. Изпитът се провежда онлайн и изпитните въпроси се генерират от компютърна програма. Бъдещите хуманни и ветеринарни лекари разполагаха с 90 минути за решаване на изпитните въпроси.
На изпита по химия се явиха 47-ма кандидати, желаещи да изучават медицина на английски език в Тракийски университет. Бъдещите медици разполагаха отново с 90 минути за решаването на 50-те изпитни въпроса.
Във виртуалните изпитни стаи, създадени от екипа за прием на студенти в Тракийския университет, подкрепа и съдействие на кандидат-студентите оказваха служители от учебния и информационния отдел на университета.